Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методика навчання «Інформатики» для студентів освітнього напряму підготовки «Початкова освіта»

Додано: 5 квітня 2019
Предмет: Інформатика
Тест виконано: 302 рази
30 запитань
Запитання 1

Курс «Інформатика» в початковій школі будується за такими змістовими лініями

варіанти відповідей

комп‘ютер та його складові, інформація та інформаційні процеси, використання інформаційних технологій, алгоритми і виконавці, комунікаційні технології

комп‘ютер та його складові, інформація та інформаційні процеси, використання комп‘ютерних технологій, алгоритми і виконавці, комунікаційні технології

комп‘ютер та його складові, інформація та інформаційні процеси, використання комп‘ютерних технологій, алгоритми і виконавці, комунікація та технології

Запитання 2

Завданням змістової лінії «Комп’ютер та його складові» є

варіанти відповідей

початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп‘ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп‘ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства

початкове ознайомлення учнів з поняттям комп‘ютерної мережі (локальної і глобальної) та можливими напрямами їх використання в житті людини

вміння розв‘язувати значущі для учнів задачі з їх повсякденного життя, застосовуючи уміння планувати послідовність дій для досягнення цілей, передбачати можливі наслідки; розв‘язувати задачі, для яких відповіддю є не число або твердження, а опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо

Запитання 3

Завданням змістової лінії «Алгоритми і виконавці» є

варіанти відповідей

ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація, дані

початкове ознайомлення учнів з поняттям комп‘ютерної мережі (локальної і глобальної) та можливими напрямами їх використання в житті людини

вміння розв‘язувати значущі для учнів задачі з їх повсякденного життя, застосовуючи уміння планувати послідовність дій для досягнення цілей, передбачати можливі наслідки; розв‘язувати задачі, для яких відповіддю є не число або твердження, а опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо

Запитання 4

Завданням змістової лінії «Комунікаційні технології» є

варіанти відповідей

початкове ознайомлення учнів з графічним редактором, редактором комп‘ютерних презентацій, текстовим редактором та формування навичок створювати та редагувати різноманітні об‘єкти, здійснювати над ними типові операції по зміні значень властивостей

початкове ознайомлення учнів з поняттям комп‘ютерної мережі (локальної і глобальної) та можливими напрямами їх використання в житті людини

початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп‘ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп‘ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства

Запитання 5

Завданням змістової лінії «Використання інформаційних технологій» є

варіанти відповідей

початкове ознайомлення учнів з графічним редактором, редактором комп‘ютерних презентацій, текстовим редактором та формування навичок створювати та редагувати різноманітні об‘єкти, здійснювати над ними типові операції по зміні значень властивостей

початкове ознайомлення учнів з поняттям комп‘ютерної мережі (локальної і глобальної) та можливими напрямами їх використання в житті людини

початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп‘ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп‘ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства

Запитання 6

Види діяльності, які слід реалізовувати в процесі вивчення курсу «Інформатика» в початковій школі

варіанти відповідей

робота з підручником та з зошитами з друкованою основою 

ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія

індивідуальне виконання проектів

Запитання 7

Які вимоги ставляться до рівня підготовки учнів при вивченні розділу «Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів»

варіанти відповідей

розуміє правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; застосовує правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; уміє працювати з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів

розуміє сутність понять «команда», «алгоритм», розрізняє команди від речень, що не є командами; наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя; уміє виконати алгоритм, складений для нього як для виконавця

має уявлення про електронну скриньку та її адресу; уміє відкривати власну поштову скриньку; уміє створювати і надсилати електронні листи; уміє вкладати файли до електронного листа; уміє відкривати одержані електронні листи; дотримуєтьсяправила безпечної роботи в Інтернеті при електронному листуванні

Запитання 8

Які вимоги ставляться до рівня підготовки учнів при вивченні розділу «Операції над папками і файлами»

варіанти відповідей

 розуміє сутність понять «команда», «алгоритм», розрізняє команди від речень, що не є командами; наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя; уміє виконати алгоритм, складений для нього як для виконавця

створює папки, використовуючи контекстне меню; видаляє папки і файли, використовуючи контекстне меню; копіює файли і папки, використовуючи контекстне меню

розуміє правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; застосовує правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; уміє працювати з комп‗ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів

Запитання 9

Які вимоги ставляться до рівня підготовки учнів при вивченні розділу «Інформаційні процеси і комп’ютер»

варіанти відповідей

називає способи подання повідомлень; наводить приклади повідомлень, поданих різними способами; розрізняє способи подання повідомлень; має уявлення про носії повідомлень, дані; орієнтується в засобах зберігання та опрацювання повідомлень; має уявлення про символ; описує способи кодування і декодування символів і повідомлень на різних прикладах; наводить приклади кодування і декодування символів і повідомлень

розуміє сутність понять «команда», «алгоритм», розрізняє команди від речень, що не є командами; наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя; уміє виконати алгоритм, складений для нього як для виконавця

має уявлення про електронну скриньку та її адресу; уміє відкривати власну поштову скриньку; уміє створювати і надсилати електронні листи; уміє вкладати файли до електронного листа; уміє відкривати одержані електронні листи; дотримуєтьсяправила безпечної роботи в Інтернеті при електронному листуванні

Запитання 10

Які вимоги ставляться до рівня підготовки учнів при вивченні розділу «Електронне листування»

варіанти відповідей

називає способи подання повідомлень; наводить приклади повідомлень, поданих різними способами; розрізняє способи подання повідомлень; має уявлення про носії повідомлень, дані; орієнтується в засобах зберігання та опрацювання повідомлень; має уявлення про символ; наводить приклади кодування і декодування символів і повідомлень

створює папки, використовуючи контекстне меню; видаляє папки і файли, використовуючи контекстне меню; копіює файли і папки, використовуючи контекстне меню

має уявлення про електронну скриньку та її адресу; уміє відкривати власну поштову скриньку; уміє створювати і надсилати електронні листи; уміє вкладати файли до електронного листа; уміє відкривати одержані електронні листи; дотримуєтьсяправила безпечної роботи в Інтернеті при електронному листуванні

Запитання 11

Які вимоги ставляться до рівня підготовки учнів при вивченні розділу «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням»

варіанти відповідей

розуміє сутність понять «команда», «алгоритм», розрізняє команди від речень, що не є командами; наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя; уміє виконати алгоритм, складений для нього як для виконавця

розрізняє правильні (істинні) та неправильні (хибні) висловлювання; наводить приклади істинних та хибних висловлювань; формулює висловлювання з логічним слідуванням; уміє находити варіанти розв‘язування задачі, проблеми; розрізняє алгоритмічні структури (слідування, розгалуження, повторення); уміє створювати та виконувати алгоритми з розгалуженням у визначеному середовищі; уміє створювати та виконувати алгоритми з повторенням у визначеному середовищі

створює папки, використовуючи контекстне меню; видаляє папки і файли, використовуючи контекстне меню; копіює файли і папки, використовуючи контекстне меню

Запитання 12

Графічний редактор Paint призначений для 

варіанти відповідей

 набору текстів

 створення малюнків

 редагування текстів

Запитання 13

Для того, щоб завантажити Paint, необхідно натиснути

варіанти відповідей

 Paint→ Усі програми → Стандартні→ Пуск

 Стандартні→ Пуск → Усі програми → Paint

 Пуск →Усі програми → Стандартні → Paint

Запитання 14

 Набір інструментів у графічному редакторі Paint називається

варіанти відповідей

 кольоровими фарбами

кольоровими олівцями

кольоровою палітрою

Запитання 15

Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами

варіанти відповідей

 за допомогою команди головного меню Пуск / Програми /Microsoft Word

за допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі Windows

будь-яким з перелічених способів

Запитання 16

Редагування – це:

варіанти відповідей

виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок

 знищення лише останніх букв слів

внесення доповнень у створений документ

Запитання 17

Команди меню Файл програми Microsoft Word призначені для

варіанти відповідей

настроювання програми

 роботи з документами

 роботи з вікнами документа

Запитання 18

За допомогою команди Файл / Параметри сторінки… можна задати такі параметри

варіанти відповідей

вирівнювання тексту

 розмір шрифту

 поля документа

Запитання 19

Які з тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Можливості програми Microsoft Word дуже широкі – починаючи від створення нескладних текстових повідомлень до складних, багатосторінкових документів, що передбачають складне форматування, графічні елементи

 Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні таблиці, проводити математичне оброблення, виконувати аналіз процесів

Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи Windows

Запитання 20

Виділити фрагмент документуу ТР Word можна

варіанти відповідей

натиснути клавіші Alt + Shift

протягнувши його мишкою

 виконати дії Вид / Розмітка сторінки

Запитання 21

Текстові редактори призначені для

варіанти відповідей

лише набору тексту

 лише для форматування документів

для набору, редагування та форматування документів

Запитання 22

При форматуванні сторінки у ТР Word можна

варіанти відповідей

 лише поля

лише розмір шрифту

 поля, розмір аркуша, вид аркуша, абзацний відступ

Запитання 23

Які команди містить кнопка системного меню Word?

варіанти відповідей

Копіювати, Вставити, Розкрити, Закрити, Перемістити, Розмір

Розділити пополам

Відновити, Згорнути, Разгорнути\, Закрити, Перемістити, Розмір

Запитання 24

Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і

варіанти відповідей

скористатися командою Вид / Шрифт

 скористатися командою Формат / Шрифт

 скористатися командою контекстного меню Абзац

Запитання 25

Форматування документу – це

варіанти відповідей

створення обрамлення навколо нього

вибір шрифту, яким набирають документ

 надання йому бажаного зовнішнього вигляду

Запитання 26

Щоб вивести на екран потрібну панель інструментів, потрібно

варіанти відповідей

Вид / Панель інструментів та вибрати потрібну

 Правка / Панель інструментів та вибрати потрібну

Формат / Панель інструментів та вибрати потрібну

Запитання 27

Щоб знищити фрагмент тексту у ТР Word, потрібно

варіанти відповідей

виділити його і натиснути клавішу Delete

виділити його і використати піктограму «ножиці»

 виділити його і натиснути клавішу Іnsert

Запитання 28

Для збереження документа потрібно виконати такі дії

варіанти відповідей

скористатися командою меню Сервіс / Зберегти… - вказати папку, куди буде збережено документ та ім‘я документа

скористатися командою меню Правка / Зберегти… - вказати папку, куди буде збережено документ та ім‘я документа

 скористатися командою меню Файл / Зберегти… - вказати папку, куди буде збережено документ та ім‘я документа

Запитання 29

 Переглянути створений документ у ТР Word можна

варіанти відповідей

 клацнувши мишею по піктограмі Попередній перегляд

виконати дії Файл / Відкрити

 виконати дії Формат / Табуляція

Запитання 30

Щоб вивести на екран одну окремо взяту піктограму у ТР Word, потрібно

варіанти відповідей

виконати дії Файл / Макрос і у вікні, яке відкриється, «підчепити» потрібну піктограму та перенести її в панелі інструментів

виконати дії Сервіс / Налаштуванняі у вікні, яке відкриється, «підчепити» потрібну піктограму та перенести її в панелі інструментів

виконати дії Сервіс / Макрос і у вікні, яке відкриється, «підчепити» потрібну піктограму та перенести її в панелі інструментів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест