1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Мікроскопічні гриби. Лишайники

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 20 разів
28 запитань
Запитання 1

Тіло лишайника складаться із:

варіанти відповідей

гіфів гриба

клітин ціанобактерій

клітин водоростей

додаткових коренів

Запитання 2

Лишайники бувають

варіанти відповідей

кущисті

голчасті

накипні

чагарникові

листуваті

Запитання 3

Які відносини у гриба і водорості, що утворюють лишайник?

варіанти відповідей

гриб і водорість живуть у симбіозі

гриб паразитує на водорості

водорість паразитує на грибі

кожен живе як самостійний організм

Запитання 4

Зазначте, де розташовані клітини водорості у складі лишайника

варіанти відповідей

у верхньому коровому шарі

у нижньому коровому шарі

у серцевині

під нижнім коровим шаром

Запитання 5

Укажіть середовище, для визначення стану якого використовують лишайники

варіанти відповідей

грунт

повітря

водойми

організм людини

Запитання 6

Лишайники розмножуються

варіанти відповідей

вегетативно (фрагментами тіла)

нестатевим способом

спорами

Запитання 7

Певні види лишайників використовують у

варіанти відповідей

медицині

парфумерній промисловості

хлібопекарській промисловості

хімічній промисловості

Запитання 8

У складі лишайника гриб отримує від водорості: 

варіанти відповідей

Воду

Органічні речовини

Мінеральні солі

Вуглекислий газ

Запитання 9

. На нашій планеті лишайники поширені:

варіанти відповідей

тільки в тропіках


тільки в пустелях

 

в помірних і холодних областях


  

скрізь

Запитання 10

За малюнком визначіть належність лишайника "ризокарпона географічного" (лат. Rhizocarpon geographicum) до певної групи:

варіанти відповідей

накипні


листуваті

кущисті


Запитання 11

За малюнком визначіть належність лишайника "ксанторії настінної" (лат. Xanthoria parietina) до певної групи:

варіанти відповідей

Листуваті

Накипні

Кущисті

Запитання 12


Які гриби живуть за рахунок інших організмів?

варіанти відповідей

гриби-паразити


гриби-симбіонти

Запитання 13

Які гриби вигідно співіснують з іншими організмами?

варіанти відповідей

гриби-паразити


гриби-симбіонти

Запитання 14

З якого гриба був виготовлений перший антибіотик

варіанти відповідей

мукор

пеніцил

аспергіл

ріжки

сажки

Запитання 15

Який гриб паразитує на злакових культурах

варіанти відповідей

пеніцил

сажки

аспергіл

трутовик

Запитання 16

Цвілеві гриби розмножуються

варіанти відповідей

спорами

насінням

листками

шишками

Запитання 17

Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у процесах грунтоутворення

варіанти відповідей

сапротрофи

симбіонти 

паразити

Запитання 18

Укажіть організми, на яких можуть паразитувати гриби:

варіанти відповідей

тільки рослини

тільки тварини

і рослини,і тварини, і людина 

Запитання 19

Які гриби з переліку оселяються на стовбурах дерев?

варіанти відповідей

сажкові

фітофтора

домовий гриб

трутовики

Запитання 20

Гриби сапротрофи живляться

варіанти відповідей

відмерлими рештками живих організмів

живуть у симбіозі з іншими організмами

паразититують на тіілі інших організмів

Запитання 21

Одноклітинними грибами є

варіанти відповідей

Пеніцил

Аспергіл

Мукор

Фітофтора

Запитання 22

До цвілевих грибів НЕ належить


варіанти відповідей

Фітофтора

Пеніцил

Мукор

Аспергіл

Запитання 23

Який гриб зображено на фото

варіанти відповідей

мукор

пеніцил

аспергіл

ріжки

сажки

Запитання 24

Який гриб зображено на фото

варіанти відповідей

мукор

пеніцил

аспергіл

ріжки

сажки

Запитання 25

Яка позитивна роль цвілевих грибів у житті людини?

варіанти відповідей

Використовують для виготовлення деяких сирів 

Тілька негативна:вони викликають хвороби

Використовують у хлібопекарській та виноробній галузі 

Використовують у медичній промисловості 

Запитання 26

Чи може гриб, який входить до складу лишайника, жити окремо від водорості?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 27

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Лишайники невибагливі. Всією поверхнею тіла вони вбирають вологу дощів, роси і туманів.

Лишайники не поселяються в найбезплідних місцях (на голих скелях, каменях, у пустелях, на дахах, на поверхні скла).

На Півночі вони служать основним кормом для оленів узимку. З деяких видів лишайників отримують фарбу і лакмус, необхідний у хімічній промисловості.

Запитання 28

Чи може водорість, яка входить до складу лишайника, жити самостійно?

варіанти відповідей

як правило, так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест