19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Мінеральне живлення рослин (Підготовка до олімпіад, ЗНО)

Додано: 22 червня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 17 разів
13 запитань
Запитання 1

Мінеральне живлення рослин, це

варіанти відповідей

процес утворення органічних рочовин з неорганічних за участю енергії Сонця у хлоропластах

процес поглинання та засвоєння рослиною мінеральних речовин

процес поглинання коренями рослин води з ґрунту

Запитання 2

Ґрунт, це -

варіанти відповідей

верхній шар ґрунту

родючий шар мантії Землі

верхній родючий шар земної кори (літосфери), що виник в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів

Запитання 3

Ознайомся з інформацією:

"Сотні років триває утворення на Землі шару ґрунту завтовшки 1 см. Органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних та тваринних решток і продуктів життєдіяльності організмів визначає його родючість "

Яку назву має складова грунтів?

варіанти відповідей

гумус (перегній)

органічні добрива

ґрунт

мінеральні добрива

Запитання 4

Обери декілька правильних відповідей.

Вибери фактори, що сприяють утворенню гумусу

варіанти відповідей

живі організми

клімат

мінеральні речовини

мікроорганізми ґрунту

Запитання 5

Ознайомся з інформацією:

"Оптимальний ріст рослин залежить від кліматичних факторів (світловий, тепловий, водний, атмосферний режими), забезпеченості поживними речовинами, а також від структури та кислотності ґрунтів, вмісту в них гумусу та інших властивостей. Всі ґрунти мають запас поживних речовин, але більша їх частина знаходиться в малодоступній формі. Тому для оптимізації живлення рослин в ґрунт вносять особливі речовини"

Яку назву мають ці речовини?

варіанти відповідей

токсичні елементи

добрива

нітрати

Запитання 6

Вибери найбільш повну відповідь. За складом добрива розрізняють на:

варіанти відповідей

мінеральні, органічні, бактеріальні, зелені

мінеральні, органічні, бактеріальні, червоні

бактеріальні (нітратні, азотобактерін, фосфоробактерін)

мінеральні (нітратні, фосфатні, калійні, комплексні)

Запитання 7

За наявністю сполук того чи іншого елементу мінеральні добрива поділяють на:

варіанти відповідей

пташиний послід, торф, гній, компост

нітратні, фосфатні, калійні, комбіновані (комплексні)

нітрагін, азотобактерін, фософоробактерін

Запитання 8

До органічних добрив відносять:

варіанти відповідей

нітратні, фосфатні, калійні, змішані

нітрагін, азотобактерін, фосфоробактерін

пташиний послід, гній, торф, компост, солома

Запитання 9

Вибери правильні варіанти відповідей на питання:

"Чому фосфатні та органічні добрива вносять у грунт восени, нітратні та калійні - навесні?"

І. Восени вносять ті добрива, яким потрібно достатньо часу для того, щоб вони встигли розкластися, розчинились та в подальшому засвоїлись рослинами.

ІІ. Фосфатні та органічні добрива краще засвоюються рослинами після сезону низьких зимових температур.

ІІІ. Навесні вносять добрива, які гарно розчиняються у воді.

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ і ІІІ

лише І і ІІІ

всі варіанти правильні

всі варіанти неправильні

Запитання 10

Сучасний спосіб вирощування рослин у спеціальних розчинах мінеральних солей без ґрунту, що випробували вперше у 1860 році Сакс та Кноп, має назву -

варіанти відповідей

пікірування

скарифікація

гідропоніка

Запитання 11

На таблиці схарактеризовано приклади мінеральних добрив, їхню дію на рослини та час внесення. Вибери характеристики для калійних добрив

варіанти відповідей

2) 1) 1)

3) 2) 2)

1) 3) 1)

Запитання 12

Як джерело органічної маси та мінеральних речовин після приорювання використовують

варіанти відповідей

бактеріальні добрива (азотобактерид, нітрагін, фосфоробактерин)

сидерати - зелені добрива (люпин, люцерну, горох, конюшину, сераделлу, гречку, ріпак, гірцицю)

мікродобрива (солі мікроелементів та їх суміші)

Запитання 13

Найбільш родючими і багатими на гумус є

варіанти відповідей

каштанові ґрунти

болотяні ґрунти

глинисті ґрунти

чорноземи