Міське й сільське населення

Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Місця зосередження людей з необхідними для життя будівлями та спорудами – це ...

варіанти відповідей

селища міського типу (смт)

сільські населені пункти

система розселення

населені пункти

Запитання 2

Станом на 2015 рік в Україні існує ...

варіанти відповідей

21 388 сільських населених пунктів

28 388 сільських населених пунктів

19 388 сільських населених пунктів

23 388 сільських населених пунктів

Запитання 3

У містах України проживає ...

варіанти відповідей

48 % населення

58 % населення

69 % населення

78 % населення

Запитання 4

Населений пункт, де більша частина зайнята в сільському господарстві, а в населеному пункті переважає одноповерхова забудова:

варіанти відповідей

хутір

велике місто

селище міського типу (смт)

село

Запитання 5

Оберіть дві правильні відповіді.

Населені пункти в Україні бувають:

варіанти відповідей

міські

мегаполісні

сільські

селищні

Запитання 6

Оберіть із переліку два найважливіших критерії, за якими поділяють населені пункти на міські та сільські:

варіанти відповідей

густота населення

характер зайнятості населення

кількість населення

національний склад населення

рівень безробіття

Запитання 7

Процес поширення міського способу життя в сільській місцевості називають ...

варіанти відповідей

рурбанізацією

урбанізацією

субурбанізацією

системою розселення

Запитання 8

Розсіяна (фермерська) форма сільських поселень характерна таким країнам:

варіанти відповідей

країни Європи, Росії, Японії, Китаю

США, Канаді, Австралії

Монголії, Саудівській Аравії, Ірані

Запитання 9

В Україні містом вважають населений пункт, в якому проживає не менше ніж:

варіанти відповідей

3 тисячі осіб

10 тисяч осіб

20 тисяч осіб

5 тисяч осіб

Запитання 10

Найбільша густота сільських населених пунктів в Україні характерна для ...

варіанти відповідей

степової зони

Полісся

лісостепової зони

Запитання 11

Місто – це ...

варіанти відповідей

тип поселення, понад 50 % жителів якого зайняті у сфері послуг і промисловості

тип поселення, понад 95 % жителів якого зайняті у сфері послуг і промисловості

тип поселення, понад 85 % жителів якого зайняті у сфері послуг і промисловості

тип поселення, понад 60 % жителів якого зайняті у сфері послуг і промисловості

Запитання 12

Оберіть із переліку три основні форми сільських поселень:

варіанти відповідей

непарна

кочова

розсіяна (фермерська)

групова

парна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест