Множення одночлена на многочлен. Множення многочленів

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Математика, 7 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Розкрийте дужки і спростіть

3(х2 + 2х - 5) - х(х +1)


варіанти відповідей

 2х2 + 5х - 15

2 - 5х - 15

  2х2 + 5х + 15

  2х2 + 2х -15

Запитання 2

Спростіть вираз (c-3)(x+1)

варіанти відповідей

cx+c+3x+3

cx+c-3x+3

cx+c-3x-3

cx-c-3x-3

Запитання 3

Виконайте множення многочленів

(х-2)(х+2)

варіанти відповідей

х2+2х+2

х2+2х-4

х2-4

х2-4х+4

Запитання 4

Виконайте множення многочленів

(х-2)(х-2)

варіанти відповідей

3х2-4х+1

х2-2х+4

2х-4х+4

х2-4х+4

Запитання 5

Спростіть вираз

(2х-8)(-0,5х)

варіанти відповідей

-0,5х×2-0,5х×8

-2х2-4

х2+4х

2+4х

Запитання 6

Спростіть вираз

(х-3)х- х2

варіанти відповідей

х2-3х-х2

х2-3х

2х-3х-х2

-3х

Запитання 7

Розв'яжіть рівняння

2х(3х-2)-3х(2х-8)=80

варіанти відповідей

2-4х-6х2+24

-4х+24

-4х

80-24

56

4

-14

Запитання 8

Доведіть, що значення виразу

х2-2х+3-(х-2)х

не залежить від значення змінноЇ

варіанти відповідей

2

6

х2-2х+3-х2-2х 

3

2+4х+3

Запитання 9

Доведіть, що при будь-якому натуральному k значення виразу кратне 12


(k-1)(k+1)-(k-7)(k-5)

варіанти відповідей

k2-1-(k2-12k+25)

12k+36

12k-36

-12k-36

k2+12k-36

Запитання 10

Спростіть вираз: (2у + 1)(5у - 3).

варіанти відповідей

10 у2 - 6у - 3

10у2 - у + 3

10у2 - 6у + 3

10у2 - у - 3

Запитання 11

Спростіть вираз, та зведіть до многочлена стандартного вигляду:

10x2+(2x-9)(5x+3)

варіанти відповідей

39x+27

51x-27

20x2-39x-27

20x2+41x-27

Запитання 12

Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо x=1:

(x+7)(x-2)-x(x+5)

варіанти відповідей

-14

25

3

-3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест