Modal verbs

Додано: 1 квітня
Предмет: Англійська мова, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Модальне дієслово НЕ може вказувати на 

варіанти відповідей

рекомендацію

дію

необхідність

Запитання 2

Модальні дієслова "can,may,must" вживаються в ... часі

варіанти відповідей

теперішньому

минулому

майбутньому

Запитання 3

....вживаються з часткою "to"

варіанти відповідей

can

will be allowed

might

 must

will be able

have

Запитання 4

... вживаються без частки "to "

варіанти відповідей

could

will be able

 must

shall

ought

need

Запитання 5

Яке модальне дієслово вказує на припущення?

варіанти відповідей

can

may

must

Запитання 6

Яке модальне дієслово вказує на заборону?

варіанти відповідей

can

may

must

Запитання 7

Яке модальне дієслово вказує на ввічливе прохання?

варіанти відповідей

could

may

shall

would

Запитання 8

Для утворення питальної і заперечної форм ми здебільшого використовуємо...дієслова

варіанти відповідей

допоміжні

модальні

Запитання 9

I had to come back at once.Яке заперечне речення є вірним?

варіанти відповідей

I did not have to come back at once

 I had not come back at once

Запитання 10

Яке модальне дієслово вказує на докір?

варіанти відповідей

could

would

might

Запитання 11

Як правильно ?

варіанти відповідей

cannot

can`t

can not

Запитання 12

May I go out?

На що вказує " may"?

варіанти відповідей

можливість виконання дії

ввічливе прохання

дозвіл

Запитання 13

Які модальні дієслова -синоніми?

варіанти відповідей

can\could

will\would

should\ought to

Запитання 14

Які модальні дієслова ми можемо об`єднати в одну групу за схожими значеннями ?

варіанти відповідей

have to\be to\must

will\shall

can\may\must

Запитання 15

Модальне дієслово "be to " НЕ вказує на ...

варіанти відповідей

пораду

домовленність

інструкцію

потребу

дозвіл

наказ

Запитання 16

Яке модальне дієслово зустрічається в Конституції США?

варіанти відповідей

must

have to

shall

be to

Запитання 17

The children were to have spent the summer holidays in the Carpathians.

Діти відвідали Карпати?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 18

John shouldn`t have said this in Mary`s presence.

Джон образив Мері ?


варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 19

Модальне дієслово "shall " вказує на ...

варіанти відповідей

погрозу

розумову здатність

попередження

наказ

рекомендацію

Запитання 20

Яке питання- риторичне?

варіанти відповідей

May I use your phone?

Shall he go home?

Why should I do it?

Запитання 21

Яке модальне дієслово Не ВКАЗУЄ на необхідність виконання дії?

варіанти відповідей

would

must

need

have to

Запитання 22

Peter needn`t have learnt the poem by heart.

Пітер вивчив вірш?


варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 23

Які модальні дієслова вказують на минулу дію за допомогою Perfect Infinitive(have +V-III\ed)?

варіанти відповідей

can

must

should

need

Запитання 24

Перефразуйте речення:She couldn`t close the suitcase

варіанти відповідей

The suitcase wouldn`t close

The suitcase couldn`t close

The suitcase won`t close

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест