Моделі. Етапи побудови моделей.

Додано: 11 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Що таке модель?

варіанти відповідей

показний об'єкт для використання у певних галузях

це об’єкт, який має власні властивості

спрощений матеріальний або уявний об’єкт, який у процесі вивчення замінює реальний об’єкт-оригінал.

 спрощений об'єкт, поданий у вигляді тексту і більше не може бути змінений та поданий в іншому вигляді.

Запитання 2

Які існують типи моделей за способом подання?

варіанти відповідей

матеріальні

інформаційні

запозичені

інформативні

закордонні

Запитання 3

Інформаційна модель - це

варіанти відповідей

модель, яка відображається тільки при певних умовах.

модель обʼєкта, подана у вигляді його опису (є описом реального об'єкта).

модель обʼєкта (предмета або явища), яка відтворює його фізичні та геометричні властивості, тобто подана у вигляді його предметної копії (існують реально).

Запитання 4

Матеріальна модель - це

варіанти відповідей

модель обʼєкта, яка відтворює його фізичні та геометричні властивості, тобто подана у вигляді його предметної копії (існує реально).

модель об'єкта, яка відображається тільки при певних умовах.

модель обʼєкта, подана у вигляді його опису (є описом реального об'єкта).

Запитання 5

Моделювання - це

варіанти відповідей

процес перетворення моделі для дослідження.

процес створення моделі для дослідження.

процес вилучення моделі для дослідження.

Запитання 6

Оберіть правильні відповіді, коли використовують моделі:

варіанти відповідей

коли немає реального об'єкта;

коли реальний об'єкт написаний.

коли реальний об'єкт вже не існує;

коли реальний об'єкт надто малий/великий;

коли реальний об'єкт простий.

Запитання 7

Інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм, називається

варіанти відповідей

матеріальна модель

комп'ютерна модель

друкована модель

текстова модель

Запитання 8

Математичні моделі можуть бути описані

варіанти відповідей

словесно

графічно

рівняннями

нерівностями

формулами

функціями

матеріально

Запитання 9

Оберіть, що відноситься до етапів побудови інформаційної моделі?

варіанти відповідей

визначити мету створення моделі

вибрати засіб, з використанням якого буде подано модель

вибрати розмір моделі

визначити для кого створюється модель

визначити властивість моделі

Запитання 10

Що таке комп’ютерний експеримент?

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Перевірка правильності роботи програми

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 11

За допомогою комп'ютерного моделювання можна досліджувати властивості об'єктів та явищ, які....

варіанти відповідей

прості

швидкоплинні

дороговартісні

небезпечні

Запитання 12

З переліку назв різних моделей виділіть інформаційні

варіанти відповідей

глобус

атлас з історії

м'яч

схема руху потягів метро

іграшковий автомобіль

збірка поезій

план евакуації школи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест