18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

Додано: 29 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Що таке модель?

варіанти відповідей

Це формальний опис об'єкта, процесу чи явища.

Це об'ємна фігура.

Це спрощене подання реального об'єкта, процесу чи явища.

Запитання 2

Чому рівний розмах вибірки?

варіанти відповідей

45

35

180

152

Запитання 3

Дано вибірку: 2; 2; 3; 3; 4; 4; 4; 7; 8; 8; 9; 9; 9.

Який варіаційний ряд відповідає цій вибірці?

варіанти відповідей

2; 2; 3; 3; 4; 3; 4; 7; 8; 7; 9; 9; 8

9; 8; 7; 4; 3; 2

2; 3; 4; 7; 8; 9

Запитання 4

Медіана (статистична характеристика) - це ...

варіанти відповідей

елемент вибірки, що зустрічається найчастіше

різниця між найбільшим і найменшим значеннями варіант

число, що є серединою варіаційного ряду

Запитання 5

Чому рівна мода варіаційного ряду 2; 2; 3; 3; 4; 5; 5; 5; 6; 6; 7.

варіанти відповідей

2

3

4

5

6

7

Запитання 6

Чому рівна медіана варіаційного ряду 3; 3; 4; 4; 5; 5; 6; 6; .

варіанти відповідей

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Запитання 7

Вкажіть репрезентативну вибірку.

варіанти відповідей

З метою визначення успішності учнів гімназії "Євшан" було проаналізовано успішність учнів 6А і 6Б класів

З метою визначення рівня якості виробів підприємства протягом місяця аналізувалися параметри кожного десятого виробу.

З метою виявлення впливу користування смартфонами на захворюваність було опитано 1000 користувачів з різних країн світу

Запитання 8

Який показник свідчить про неоднорідність вибірки?

варіанти відповідей

велике стандартне відхилення

мале стандартне відхилення

велике значення середнього

мале значення середнього

Запитання 9

Вкажіть істинне твердження.

варіанти відповідей

До вибірки включають об'єкти генеральної сукупності, що вибрані випадково за всіма можливими параметрами.

Під час статистичного дослідження обчислюють характеристики генеральної сукупності, а потім вважають, що вони характерні і для вибірки.

До вибірки включають не менше 10% об'єктів генеральної сукупності, що вибрані випадково за всіма можливими параметрами.

Запитання 10

Яку задачу можна розв'язати за допомогою засобу Підбір параметра.

варіанти відповідей

Знайти моду вибірки.

Знайти медіану вибірки.

Розв'язати рівняння x3+2x2-5=0 на відрізку 0<x<5

Знайти максимум функції f(x)=x3+2x2-5=0

Запитання 11

Який полігон частот відповідає вибірці 9; 2; 4; 2; 2; 9; 5; 8; 9; 9; 8; 5 ?

варіанти відповідей
Запитання 12

Найменше значення вибірки зменшилося, а найбільше - збільшилося. Що можна стверджувати про зміну статистичних характеристик вибірки?

варіанти відповідей

Середнє зменшилося.

Середнє збільшилося.

Розмах зменшився.

Розмах збільшився.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест