Моделі подання БД.

Додано: 23 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Копія з тесту: Моделі подання БД.
10 запитань
Запитання 1

Яка модель побудови БД зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Ієрархічна

Мережна

Реляційна

Об'єктна

Зв'язна

Запитання 2

Яка модель побудови БД зображено на малюнку (об'єкти зображено прямокутниками, зв'язки - стрілками)?

варіанти відповідей

Ієрархічна

Мережна

Реляційна

Об'єктна

Зв'язна

Запитання 3

Яка модель побудови БД зображено на малюнку (об'єкти відображені у вигляді таблиць)?

варіанти відповідей

Ієрархічна

Мережна

Реляційна

Об'єктна

Зв'язна

Запитання 4

Що означає термін "ЗАПИС" в реляційній моделі БД?

варіанти відповідей

Рядок однієї з таблиць з даними

Стовпчик однієї з таблиць з даними

Дозвіл на внесення даних до БД

Дозвіл на читання даних з БД

Запитання 5

Що означає термін "ПОЛЕ" в реляційній моделі БД?

варіанти відповідей

Рядок однієї з таблиць з даними

 Дозвіл на внесення даних до БД

Стовпчик однієї з таблиць з даними

Дозвіл на читання даних з БД

Запитання 6

Відмітьте правильні твердження

варіанти відповідей

Імена полів МОЖУТЬ бути однакові в різних таблицях

Імена полів МОЖУТЬ бути однакові в ОДНІЙ і тій же таблиці

В одне поле таблиці БД можна вводити дані лише одного типу.

В один запис можна вводити дані лише одного типу.

Записи в таблиці вважаються різними, якщо вони відрізняються ХОЧА Б ОДНІЄЮ складовою

Записи в таблиці вважаються різними, якщо вони відрізняються КОЖНОЮ їх складовою

Імена таблиці та поля в ній НЕ МОЖУТЬ співпадати

Запитання 7

Які функції виконуює КЛЮЧОВЕ ПОЛЕ?

варіанти відповідей

Індексує (перенумеровує) дані в таблиці для оптимізації доступу

Використовується для формування зв'язків між таблицями

Зашифровує дані для забезпечення захисту

Технічне поле, яке використовується для перевірки цілісності введених до таблиці даних

Обчислювальне поле, в якому автоматично фіксується час та дата даних, що вводяться до таблиці

Запитання 8

Які види зв'язків можна реалізуються в базах даних?

варіанти відповідей

"Один до одного"

"Багато до багатьох"

"Багато до одного"

"Один до двох"

"Два до двох"

Запитання 9

У БД організовано зв'язок між основною та допоміжною таблицями. Які із наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Первинний ключ обирають в ОСНОВНІЙ таблиці

Первинний ключ обирають в ДОПОМІЖНІЙ таблиці

Зовнішній ключ обирають в ДОПОМІЖНІЙ таблиці

Зовнішній ключ обирають в ОСНОВНІЙ таблиці

Запитання 10

У двох таблицях встановлено один із видів зв'язків. При цьому серед значень ПЕРВИННОГО ключа однієї з таблиць немає значення, що ставиться у відповідність значенню ЗОВНІШНЬОГО ключа іншої таблиці.

Яке із наведених нижче тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Наведена ситуація є неможливою

Наведений зв'язок може бути тільки виду "Багато до багатьох"

Наведений зв'язок не задовольняє умовам цілісності даних

Даний зв'язок завжди організовується саме таким чином. Це випливає із означень зовнішнього та первинного ключів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест