12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Моніторинговий тест з теми: «База даних»

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
22 запитання
Запитання 1

Як називається рядок таблиці в СУБД Access?

варіанти відповідей

форма

поле

запис

комірка

Запитання 2

До якого типу належить СУБД Access?

варіанти відповідей

реляційна

мережева

ієрархічна

Запитання 3

Як називається стовпець таблиці в СУБД Access?

варіанти відповідей

форма

поле

запис

комірка

Запитання 4

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

 бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

бази даних що мають iєрархiчну структуру

Запитання 5

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

числове поле

текстове поле

ключове поле

поле підстановки

Запитання 6

Оберіть об'єкти бази даних

варіанти відповідей

таблиця

форма

звіт

запит

аркуш

комірка

Запитання 7

Що необхідно зробити для зміни структури таблиці?

варіанти відповідей

натиснути кнопку ВІДКРИТИ

натиснути кнопку КОНСТРУКТОР

натиснути кнопку ВІДМІНА

натиснути кнопку СТВОРИТИ

Запитання 8

У чому полягає фільтрування даних?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Запитання 9

У чому полягає сортування даних?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Запитання 10

Які існують способи сортування даних?

варіанти відповідей

За спаданням (або у зворотному до алфавітного порядку)

За зростанням (або в алфавітному порядку)

За довжиною від короткого - до довгого

За кольором заливки комірки (або за кольором тексту в комірці)

Запитання 11

У якому випадку доцільно застосовувати розширені фільтри? 

варіанти відповідей

Під час застосування складних умов

Якщо в комірках таблиці використовувались формули і функції

Якщо таблиця містить дані різного формату

Під час використання умовного форматування

Запитання 12

Таблиця - це об'єкт БД, який призначений для

варіанти відповідей

зберігання даних

керування даних

пошуку даних

виведення на екран даних у звичайному вигляді

Запитання 13

Якi типи даних може мiстити таблиця в Access?

варіанти відповідей

текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, лiчильник

 словесний, поле МАЛО, цифровий, дата/рiк, обрахунку

логiчний, поле об'єкту OLE, словесний

текстовый, чистовий, чорновий, дата об'єкту OLE, лiкувальник

Запитання 14

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Класний журнал 

Телефон 

Рецепт приготування салату 

Зошит 

Запитання 15

Поле таблиці - це...

варіанти відповідей

комірка таблиці

рядок таблиці

заголовок таблиці

стовпчик таблиці

Запитання 16

Як називається рядок таблиці в СКБД Access?

варіанти відповідей

 запис

форма

поле

комірка

Запитання 17

Яке розширення файлів програми MS Access?

варіанти відповідей

db

exe

doc

gif

Запитання 18

База даних - це...

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

певна сукупність інформації

Запитання 19

Які переваги реляційних баз даних?

варіанти відповідей

реляційна модель забезпечує повторення інформації

сприяє відсутності повторів у інформації

реляційна модель сповільнює обробку інформації

дає змогу швидко вносити зміни до інформації

Запитання 20

Що служить як обмеження цілісності в рамках однієї таблиці для однозначної ідентифікації?

варіанти відповідей

Первинний ключ

Зв'язок

Зовнішній ключ

Сутність

Запитання 21

Для створення та редагування яких об'єктів призначена СУБД Access?

варіанти відповідей

Таблиць

Форм

Запитів

Звітів

Запитання 22

Система керування базами даних - це програма...

варіанти відповідей

Access

Acess

Acces

Accass

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест