14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

МОРФОЛОГІЯ. ПРИКМЕТНИК_10

Додано: 20 березня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 250 разів
12 запитань
Запитання 1

Виділіть рядок, у якому наведено суфікси, за допомогою яких творяться прикметники:

варіанти відповідей

А  -інн(я), -енн(я), -инн(я), -анн(я);

Б   -ив(о), -ев(о), -ств(о);

В   -еньк(ий), -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий);

Г   -ізм, -ець, -ар, -ищ(е), -ість.

Запитання 2

Позначте рядок, у якому наведено суфікси, за допомогою яких творяться присвійні прикметники:

варіанти відповідей

А  -есьньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

Б   -ськ-, -цьк-, -зьк-;

В   -уват-, -юват-, -овит-;

Г   -ин-, -їн-, -ів-, -їв-.

Запитання 3

Визначте речення, в якому допущена помилка в написанні не з прикметником.

варіанти відповідей

А  Нешвидкою ступою йшли чумацькі воли, повертаючись з далекого Дону (М. Стельмах).

Б   Дівчина була не велика на зріст, але рівна, як струна (І. Нечуй-Левицький).

В   Вона була не молода, але й не стара (І. Нечуй-Левицький).

Г   Микола вже був не молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами (І. Нечуй-Левицький).

Запитання 4

Визначте речення, в якому вживається прикметник з -нн-.

варіанти відповідей

А  Біля старовин..их руїн відбувалося народне свято (М. Трублаїні).

Б   Вода ставала багрян..ою (О. Копиленко).

В   Холодн..ий солон..ий вітер дмухнув зі сходу (Б. Яновський).

Г   Із-за гори місяць яс..ий на луг поглядає (Л. Глібов).

Запитання 5

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс.

варіанти відповідей

А  Прозоро/жовті, сіро/зелений, дво/поверховий;

Б   широко/плечий, сліпучо/білий, рожево/блакитний;

В   науково/дослідний, круто/рогий, двохсот/тонний;

Г   кисло/солодкий, зелено/білий, північно/західний.

Запитання 6

Позначте рядок, у якому всі слова - прізвища прикметникової форми.

варіанти відповідей

А  Бойчук, Пономаренко, Микитин, Гаврилович;

Б   Тихозоров, Іванишин, Коротковський, Семенов;

В   Михайлов, Карамазов, Січинський, Михайленко;

Г   Симиренко, Грінченко, Пархоменко, Хоменко.

Запитання 7

Виділіть рядок, у якому наведено суфікси, за допомогою яких творяться прикметники:

варіанти відповідей

А  -еньк(ий), -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий);

Б   -ізм, -ець, -ар, -ищ(е), -ість;

В   -інн(я), -енн(я), -инн(я), -анн(я);

Г   -ив(о), -ев(о), -ств(о).

Запитання 8

Позначте рядок, у якому наведено суфікси, за допомогою яких творяться відносні прикметники:

варіанти відповідей

А  -есьньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

Б   -ськ-, -цьк-, -зьк-;

В   -уват-, -юват-, -овит-;

Г   -ин-, -їн-, -ів-, -їв-.

Запитання 9

Визначте речення, у якому допущена помилка в написанні не з прикметником.

варіанти відповідей

А  Кирило — немолодий чоловік невисокого зросту, натоптуваний, з круглим обличчям (Панас Мирний).

Б   Кущі колючого терну все густіше вкривали яр непроглядним зеленим покровом (А. Шиян).

В   Клас у нас був не великий, але дуже світлий (В. Бичко).

Г   Чорні шляхи нескінченними широкими стежками бігли за обрій (О. Довженко).

Запитання 10

Визначте речення, у якому вживається прикметник з -н-.

варіанти відповідей

А  У голубому півден..ому небі летіла ескадрилья (Ю. Яновський).

Б   Призахідн..е сонце пронизувало ліс (О. Гончар).

В   Прокидався сон..ий, осін..ій день (В. Гжицький).

Г   Осін..ій ночі надходив кінець (Ю. Смолич).

Запитання 11

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться разом.

варіанти відповідей

А  Кисло/солодкий, прозоро/жовті, історико/культурний;

Б   лісо/степовий, народно/поетичний, сільсько/господарський;

В   народно/визвольний, військово/морський, науково/дослідний;

Г   військово/зобов'язаний, гіркувато/солоний, само/хідний.

Запитання 12

Позначте рядок, у якому всі слова — прізвища прикметникової форми:

варіанти відповідей

А  Тихонов, Котляревський, Ломоносов, Романів;

Б   Федорів, Симоненко, Іваничук, Загребельний;

В   Костенко, Вінграновський, Гуцало, Стельмах;

Г   Франко, Грінченко, Коломієць, Коцюбинський.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест