Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Мова HTML

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 2026 разів
12 запитань
Запитання 1

Мова розмітку гіпертексту - це

варіанти відповідей

сукупність команд для настраювання Інтернету

спеціальні команди для створення зв'язку між певними веб-сторінками

сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які керують формування, вставленням ілюстрацій, таблиць і зв'язком з іншими документами

спеціальні команди та правила призначені для створення веб-сторінок

Запитання 2

Тег- це

варіанти відповідей

код для визначення структури веб-сторінок

команда у мові HTML

будь-яке текстове повідомлення, що розташоване в кутових дужках

настроювання вигляду частини веб-сторінки за допомогою спеціального коду

Запитання 3

Атрибут- це

варіанти відповідей

характеристика тегу, що впливає на створюваний ним ефект

характеристика кольорів тексту та тла веб-сторінки

характеристика тегу, що вивчає місце його розташування в HTML- документі

властивість тегу

Запитання 4

Навігаційна панель - це

варіанти відповідей

HTML-код головної веб-сторінки

список гіперпосилань, розташований лише на головній сторінці

один із фреймів головної сторінки, що містять геперпосилання на всі розділи сайту і є постійно видимим для відвідувача

зрочний спосіб перегляду розділів веб-сайту

Запитання 5

Тег <FONT> призначений для:

варіанти відповідей

настраювання вигляду тла частини веб-сторінки

визначення місця розташування заголовка

настраювання кольору, накреслення, розміру для групи символів

позначення підкреслення для групи символів

Запитання 6

Тег <A> призначений для :

варіанти відповідей

позначення нового абзацу

позначення тексту як заголову

створення гіперпосилання

позначення нумерованаго списку

Запитання 7

Тег <BODY> призначений для :

варіанти відповідей

виділення початку та кінця вмісту документу, який буде вивидено на екран

розмічення важливих фрагментів до тексту

встановлення кольорів тексту та тла веб-стораінки

вставлення нового рядка в таблицю

Запитання 8

Тег <TITLE> призначений для :

варіанти відповідей

визначення заголовку документа, в якому міститься його ключовий опис

визначення заголовка вікна, в якому відображатиметься документ

позначення тексту як заголовка

вставлення тексту в комірку таблиці

Запитання 9

Теги <HI> ... <H6> використовують для:

варіанти відповідей

визначення вигляду заголовка вікна, в якому відображатиметься документ

позначення тексту як заголовка

позначення нового абзацу

позначення заголовка для таблиці

Запитання 10

Тег <TABLE> призначений для:

варіанти відповідей

опису таблиці

вставлення нового рядка в таблицю

вставлення тексту в комірку таблиці

позначення заголовка для таблиці

Запитання 11

Тег <FRAMESET> призначений для:

варіанти відповідей

поділу сторінки на частини для відображення в них різних HTML-документів

позначення назви фрайму

позначення заголовка для вікна відображення веб-сторінки

настроювання висоти та ширини фрейму

Запитання 12

Позиціювати об'єкти на веб-сторінці задопомогою таблиці можна:

варіанти відповідей

об'єднання комірок таблиці по вертикалі та горизонталі

вставленням кількох таблиць на веб-сторінку

призначенням для різних комірок таблиці різного кольору тла

наданням межам таблиці того самого кольору, що й колір тла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест