Мова програмування Python. Табличні величини

Додано: 1 квітня
Предмет: Інформатика, 9 клас
15 запитань
Запитання 1

Способи введення списків у Python:

варіанти відповідей

Назва_списку = input().split()

a=[int(i) for i in input().split()]

a=[float(i) for i in input().split()]

a=[1, 3, 4, 5, 6, 7]

Запитання 2

Основні операції із списками:

варіанти відповідей

списки можна додавати

списки можна множити на число

виконувати зрізи із списками

списки можна ділити один на інший

додавати елемент до списку

Запитання 3

Якщо до списку застосувати зріз a[::-1], то список

варіанти відповідей

відобразиться у зворотньому порядку

виведеться тільки перший елемент списку

виведеться тільки останній елемент списку

Запитання 4

Функція, для знаходження довжини списку:

варіанти відповідей

len()

remove()

count()

del()

Запитання 5

Як знайти середнє значення елементів списку?

варіанти відповідей

sum()

sum()/len()

len()

count()

Запитання 6

Індекс першого елемента у списку

варіанти відповідей

0

1

2

10

Запитання 7

Метод remove()

варіанти відповідей

видаляє елемент за його значенням

видаляє елемент за його індексом

додає новий елемент

замінює один елемент на інший

Запитання 8

Який індекс має елемент із значеням 66 списку а =[ 5, 4, 66, 37, 55, 7]

варіанти відповідей

2

1

3

4

Запитання 9

Метод get()

варіанти відповідей

додає новий елемент

отримання даних

видаляє дані

заміняє дані

Запитання 10

Задано список а=[0,1,2,3,4,5,6,7,8]. Вкажіть вираз, який дозволяє визначити номер останнього елементу

варіанти відповідей

len(a)

len(a)-1

len(a)+1

a[len(a)]

Запитання 11

Задано список а=[0,1,2,3,4,5,6,7,8]. Вкажіть результат виконання наступної операції:

a[4]="чотири"

print(a)

варіанти відповідей

[0,1,2,3,"чотири",5,6,7,8]

[0,1,2,3,"чотири",4,5,6,7,8]

[0,1,2,"чотири",4,5,6,7,8]

[0,1,2,3,чотири,5,6,7,8]

Запитання 12

Задано список а=[1,2,1,3,4,5,6,7,8]. Вкажіть команду, яка дозволить видалити елемент зі значенням 4

варіанти відповідей

del a[5]

del a [4]

a.remove(4)

a.remove(5)

Запитання 13

Задано список а=[1,2,1,3,1,5,6,7,8]. Вкажіть результат виконання команди

x=(a.count(a[2])*max(a))

варіанти відповідей

8

16

24

немає правильної відповіді

Запитання 14

Задано список а=[1,2,1,3,2,5,6,7,8]. Вкажіть результат виконання команди:

c=0

for i in a:

if i<=2:

c=c+1

print(c*2)

варіанти відповідей

4

8

2

0

Запитання 15

Вкажіть правильно записану команду, що дозволяє правильно вписати в таблицю frame, що на малюнку, значення

варіанти відповідей

label(frame, text="Д").grid(row=0, column=2)

Label(frame, text="4").grid(row=1, column=1)

Label(frame, text="0").grid(row=2, column=1)

label(Frame, text="C").grid(row=0, column=1)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест