Мовна тема:прислівник

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 35 разів
12 запитань
Запитання 1

. Прислівники - це ... 

варіанти відповідей

незмінна частина мови, що називає дію предмета.

незмінна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок під час лічби.

слова, що виражають ознаку дії або пояснюють, як, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована.

незмінна частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх.

Запитання 2

На які запитання відповідають прислівники?

варіанти відповідей

Який? Яка? Яке?Які?

Як? Де? Коли?Куди?

Що робить? Що зробить?

Запитання 3

З якою частиною мови найчастіше зв'язується прислівник у реченні?

варіанти відповідей

з дієсловом

з прикметником

з числівником

із займеннником

Запитання 4

У прислівниках чисто, гаряче, зранку, сумно виділено ... 

варіанти відповідей

закінчення

префікс

суфікс

частину кореня

Запитання 5

Як потрібно записати слова, розкриваючи дужки?

(У) вечері, (в) перед, (на) весні, (що) години.

Обери рядок, де всі слова записано правильно.

варіанти відповідей

увечері, в перед, на весні, що години

у вечері, вперед, навесні, щогодини

увечері, вперед, навесні, щогодини

Запитання 6

Заміни фразеологізми прислівниками-синонімами.

Берегти, як зіницю ока - ... .

Намокнути до останньої нитки - ... .

варіанти відповідей

пильнувати, змокнути

бережно, донизу

пильно, наскрізь

Запитання 7

Знайти рядок, у якому записані тільки прислівники

варіанти відповідей

Щомісяця, вчора, сонячно

Радісно, чудова, до школи

Собі, холодно, збирається

Запитання 8

Обери речення, в якому є прислівники - антоніми.

варіанти відповідей

 Бесіди багато, а розуму мало.

 З малої насінини - великий врожай.

Хто добре запалився, той хороше почав.

Запитання 9

Обери речення, в якому є однорідні прислівники .

варіанти відповідей

Сьогодні на вулиці спекотно і задушливо.

Коні, корови й вівці паслися коло річки.

Вітер підхопив картуза і поніс над кручею.

Запитання 10

Вкажи, де правильно виписано із речення словосполучення дієслово + прислівник.

Навесні хмари пливуть високо - на теплу та ясну погоду.

варіанти відповідей

Хмари навесні

Хмари пливуть

Пливуть високо.

Запитання 11

Знайти рядок, у якому записані тільки прислівники

варіанти відповідей

а) Щомісяця, вчора, сонячно

б) Радісно, чудова, до школи

в) Собі, холодно, збирається

г) Стоїть, болото, вліво

Запитання 12

Заміни фразеологізми прислівниками-синонімами.

Лягати разом з курми - ... .

Працює, як сонна муха - ... .

варіанти відповідей

пізно, швидко

рано, погано

рано, повільно

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест