6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Національна економіка. Світове господарство

Додано: 8 жовтня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Виберіть елементи просторової (територіальної) організації господарства з переліку

варіанти відповідей

Кооперування

Комбінування

Промисловий центр

Спеціалізація

Промисловий район

Концентрація

Запитання 2

Швецію називають "лісовим цехом Європи", Данію "молочною фермою", Німеччину - "країною хімії". Ці образні назви країн є ознакою:

варіанти відповідей

економічної системи країн

кооперування країн

рівня економічного розвитку країни

міжнародного поділу праці

Запитання 3

Виробництво літака потребує великої кількості деталей та матеріалів. Отже, для успішної роботи авіазаводам потрібна або ж потрібне:

варіанти відповідей

Спеціалізація

Кооперування

Диверсифікація

Дисперсія

Концентрація

Запитання 4

В 2006 році Україна отримала статус країни з ринковою економікою. Виберіть три ознаки, властиві такій економіці

варіанти відповідей

вільний вибір підприємницької діяльності

низька конкуренція

приватна власність на ресурси

держава сама визначає (планує) яку продукцію виробляти та в якій кількості

висока продуктивність праці

висока конкуренція виробників

Запитання 5

Шлях розвитку економіки називають інтенсивним, якщо.....

варіанти відповідей

відведено нові площі під посіви пшениці

збільшено кількість працюючих

більш сучасним замінено застаріле обладнання

поповнено цех аналогічною до тої, що вже використовувалася, технікою

застосовано технологічно новий спосіб виплавки металу

Запитання 6

Країни G-20...

варіанти відповідей

це держави, що мають найбільший ВВП

не містять в складі жодної африканської країни

це країни світу з найбільшою кількістю населення

вирішують питання світової економіки, екології та глобальної безпеки

включають на правах колективного учасника Європейський Союз (ЄС)

Запитання 7

Вкажіть індикатор індексу людського розвитку (ІЛР), який поліпшує рейтингове місце України серед держав світу

варіанти відповідей

частка безробітних

грамотність (рівень освіти)

ВНП на душу населення за паритетом купівельної спроможності

очікувана середня тривалість життя

Запитання 8

Співвідношення секторів економіки в країні N 17 %- первинний, 19% - вторинний, 64%- третинний. Така структура економіки властива...

варіанти відповідей

високорозвиненій країні

країні перехідної економіки

країні, що розвивається

Запитання 9

Виберіть регіони, які утворюють три світові центри економіки

варіанти відповідей

країни Східної Європи

Латинська Америка

Азійсько- Тихоокеанський регіон

Північна Америка

Центральна Європа

країни Європейського Союзу

Запитання 10

Присутність на українському ринку французьких виробників молочної продукції, швейцарських виробників кондитерської продукції, американського виробника побутової хімії - характеризує таку тенденцію в розвитку економіки як...

варіанти відповідей

інтернаціоналізація

транснаціоналізація

інтеграція

глобалізація

Запитання 11

Вкажіть тип економічної системи, характерний Україні

варіанти відповідей

змішана

командна (планова)

ринкова

перехідна

Запитання 12

Україна для успішного функціонування економіки потребує співпраці із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Прикладом якої глобалізації є така співпраця:

варіанти відповідей

культурної

політичної

економічної

фінансової

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест