Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Підготовка до ЗНО

Додано: 5 квітня 2019
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 415 разів
48 запитань
Запитання 1

Зборівський договір був укладений

варіанти відповідей

1651 р.

1650 р.

1649 р.

1648 р.

Запитання 2

Згідно умов якого договору складалася Українська козацька держава

варіанти відповідей

Бахчисарайського

Зборівського

Переяславського

Білоцерківського

Запитання 3

Перехід під владу гетьмана територій колишніх Київського, Брацлавського й Чернігівського воєводств був передбачений

варіанти відповідей

Зборівським договором

Білоцерківським договором

Віленський перемир'ям

Деулінським перемир'ям

Запитання 4

За адміністративним устроєм Гетьманщина ділилася на полки, які в свою чергу поділялись на…

варіанти відповідей

райони

намісництва

повіти

сотні

Запитання 5

З часом значення Генеральної ради зменшилось, її перестали скликати, її роль перебрала .....

варіанти відповідей

Рада полковників

Курінна рада

Сотенна рада

Старшинська рада

Запитання 6

Хто входив до складу Старшинської ради?

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Гетьман

полковники

сотники

генеральна старшина

Запитання 7

Гетьманською резиденцією стало місто....

варіанти відповідей

Умань

Черкаси

Чигирин

Київ

Запитання 8

Хто з названих діячів не був сподвижником Хмельницького?

варіанти відповідей
Запитання 9

На скільки полків була поділена Гетьманщина?

варіанти відповідей

23

10

16

7

Запитання 10

Яку назву мали документи виданні за розпорядженням гетьмана?

варіанти відповідей

посланіє

універсал

кодекс

указ

Запитання 11

Хто здійснював владу в селах?

варіанти відповідей

каштеляни

старости

отамани

полковники

Запитання 12

У 1654 р. сформувався союз між Московською державою і Військом Запорозьким, який був спрямований проти:

варіанти відповідей

Речі Посполитої

Молдавії

Швеції та Трансільванії

Османської імперії

Запитання 13

Яку назву мав документ, що закріпив рішення Переяславської ради 1654 р.?

варіанти відповідей

Гадяцький договір

«Березневі статті»

Андрусівське перемир’я

Зборівський договір

Запитання 14

Рішення «Військо Запорозьке з містами і з землями прийняти під государеву високу руку» було ухвалено:

варіанти відповідей

Сенатом

Державною Думою

Земським собором

Переяславською Радою

Запитання 15

Молдавські походи козацького війська 1650, 1652, 1653 рр. здійснювалися з метою:

варіанти відповідей

відкрити шлях для допомоги Туреччини козацькій державі

не допустити дипломатичної ізоляції козацької держави

отримати додаткову військову здобич

приєднати Молдавське князівство до Війська Запорозького

Запитання 16

Кого хотів бачити на посаді гетьмана Б. Хмельницький після своєї смерті?

варіанти відповідей

Ю. Хмельницького

І. Сірка

І. Виговського

І. Богуна

Запитання 17

Українське військо, очолюване наказним гетьманом А. Ждановичем, вело бойові дії в грудні 1656 — липні 1657 р. проти Польщі в союзі із:

варіанти відповідей

московськими військами

трансильванськими і шведськими військами

австрійським військом

татарськими і турецькими військами

Запитання 18

Що в Гетьманщині називали Військовим скарбом?

варіанти відповідей

гроші й золоті запаси гетьмана

мануфактури з виробництва зброї

військову здобич

державні землі

Запитання 19

Союз гетьмана Б. Хмельницького із Кримським ханством забезпечував:

варіанти відповідей

здійснення українською армією активних наступальних дій

підтримку протестантських країн Війська Запорозького

можливість Османської імперії захопити Східне Поділля

лояльне ставлення Московської держави до повстання

Запитання 20

Про кого йдеться в уривку з історичного джерела: «Хоч він є Хмельницькому братом і союзником, все-таки гетьман не може настільки довіряти йому, щоб залишати країну без охорони»?

варіанти відповідей

Молдавського господаря

Трансильванського князя

Московського царя

Кримського хана

Запитання 21

Перемога козацького війська під Батогом у 1652 р.:

варіанти відповідей

відкрила шлях до укладення династичного союзу з Молдавським князівством

привела до відновлення союзницьких відносин із Кримським ханством

сприяла укладенню «Березневих статей» із Московським царством

забезпечила умови для відновлення Козацької держави

Запитання 22

«Віленське перемир’я» — це угода про припинення воєнних дій між:

варіанти відповідей

Гетьманщиною та Річчю Посполитою

Московським царством і Річчю Посполитою

Річчю Посполитою та Кримським ханством

Гетьманщиною та Османською імперією

Запитання 23

Яка подія стала приводом до початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

варіанти відповідей

каральний похід на Запорожжя коронного гетьмана Речі Посполитої М. Потоцького

захоплення і пограбування чигиринським підстаростою Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького Суботова

оволодіння Б. Хмельницьким Запорозькою Січчю і проголошення його на козацькій раді гетьманом

обмеження, накладені на реєстрове козацтво «Ординацією Війська Запорозького...» 1638 р.

Запитання 24

У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу впродовж січня 1648 — серпня 1649 рр.?

варіанти відповідей

погіршення становища новоутвореної української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої

перші поразки, скорочення території української козацької держави, загострення соціального та економічного становища, міжнародна ізоляція

створення широкої коаліції проти Речі Посполитої, похід козацького війська на власне польські землі, знищення магнатського землеволодіння на українських землях

початок Національно-визвольної війни, союз із Кримським ханством, перші гучні перемоги, створення української козацької держави

Запитання 25

Після яких битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького були укладені мирні договори з Річчю Посполитою?

варіанти відповідей

на Жовтих Водах та під Корсунем

під Зборовим та під Берестечком

під Корсунем та під Пилявцями

під Пилявцями та під Зборовим

Запитання 26

Скликана в Переяславі (1654 р.) гетьманом Б. Хмельницьким Генеральна військова рада мала вирішити питання про:

варіанти відповідей

припинення бойових дій проти Речі Посполитої

перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя

погодження з умовами московсько-польського Віленського перемир’я

утворення українсько-шведської антипольської коаліції

Запитання 27

Де відбулась перша переможна битва для козацького війська в Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

під Пилявцями

під Зборовим

під Корсунем

на Жовтих Водах

Запитання 28

1649 та 1651 рр. в історії Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького пов’язані з:

варіанти відповідей

укладенням україно-польських мирних угод

переобранням гетьмана на Генеральній військовій раді

підписанням союзницьких угод із Трансильванією та Швецією

походами козацького війська проти Молдавії

Запитання 29

Яка умова містилася як у Зборівському (1649 р.), так і Білоцерківському (1651 р.) мирних договорах?

варіанти відповідей

козацький реєстр обмежувався 40 тис. осіб

гетьман позбавлявся права дипломатичних відносин з іншими державами

влада гетьмана поширювалася лише на Київське воєводство

шляхта отримувала дозвіл повернутися до своїх маєтків

Запитання 30

Яким був вплив Батозької битви на перебіг Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

знищення карального війська, відісланого в Україну урядом Речі Посполитої, поширення повстання на Київщину та Брацлавщину

відновлення козацьким військом позицій, втрачених унаслідок військових невдач 1651 р.; початок нового етапу розгортання національно-визвольної боротьби

перша військова невдача козацького війська; обмеження території Гетьманщини Київським воєводством

звільнення козацькими військами Поділля та Волині; відкриття для повстанців шляху на Західну Україну і власне польські земл

Запитання 31

Укладення Віленського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмельницького до:

варіанти відповідей

об’єднання Слобідської України і Гетьманщини в єдину державу

здійснення Молдавських походів козацьким військом

укладення «Березневих статей» із Московським царством

пошуку нових союзників у війні з Річчю Посполитою

Запитання 32

Які хронологічні межі існування Української козацької держави — Гетьманщини?

варіанти відповідей

1620—1709 рр.

1654—1775 рр.

1648—1676 рр.

1649—1764 рр.

Запитання 33

Яке положення «Березневих статей» 1654 р. обмежувало суверенітет Української козацької держави?

варіанти відповідей

кількість козацького війська мала становити 60 тис. осіб

озаки зобов’язувалися допомагати московському цареві у війні з Польщею

права і вольності всіх станів України залишалися непорушними

московські полки мали право розміщуватися у Києві та Чернігові

Запитання 34

Події якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відображені на картосхемі?

варіанти відповідей

від Переяславської ради до смерті Б. Хмельницького

від початку війни до Зборівського договору

від Зборівського до Білоцерківського договору

від Білоцерківського договору до Переяславської ради

Запитання 35

Територію Гетьманщини, «…де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької», позначено на картосхемі:

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 36

Відповідно до умов якого договору на картосхемі позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?

варіанти відповідей

Андрусівського договору 1667 р.

Зборівського договору 1649 р.

Білоцерківського договору 1651 р.

Гадяцького договору 1658 р.

Запитання 37

На картосхемі позначено події Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст., внаслідок яких:

варіанти відповідей

постала Українська козацька держава — Військо Запорозьке

Лівобережна Гетьманщина увійшла до складу Московської держави

були втрачені здобутки перших переможних років війни

було укладено династичний шлюб між Т. Хмельницьким і Розандою Лупу

Запитання 38

Про що йдеться в наведеному уривку з твору Самійла Величка?

«Козаки, хоч і мали з поляками багато жорстоких змагань, обіцяли залишитися вірними їм, аби лише їм повернули старі статути і закони. Поляки це їм обіцяли, однак не дотримали слова, що озлобило козаків. Не згадуючи про інші образи, що їм учинено, скажу тільки, що від них відібрали багато храмів грецької віри. Навіть гетьманові Хмельницькому було вчинене велике безчестя. Король дарував був йому право побудувати деякі млини, та один шляхтич спалив їх, убив гетьманову дружину разом із сином».

варіанти відповідей

про причини і рушійні сили Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

про причини і привід Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

про привід Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

про причини Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

Запитання 39

Уривок якого документа наведено в уривку з джерела?

«Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 20 тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр, і вони мусять перебувати тільки в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві Київському, не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатися».

варіанти відповідей

Куруківської угоди

Зборівського договору

Білоцерківського миру

Гадяцького договору

Запитання 40

Які наслідки мала подія, про яку гетьман Б. Хмельницький писав таке«І над ним самим, гетьманом, кримський цар велике зло вчинив: прийшов на допомогу, допомоги не вчинив, і на чому присягав, у всьому зрадив, і його, гетьмана, взявши від козацького табору, відвіз у далекі місця і до війська не відпускав невідомо для чого, і тримав у себе з тиждень»?

варіанти відповідей

укладення «Березневих статей»

підписання Зборівського договору

поразка козацького війська в битві під Берестечком

розвал союзу козаків зі Швецією та Трансильванією

Запитання 41

Які події викликали поведінку Б. Хмельницького, яку описали московські посли Батурлін і Михайлов у звіті цареві?

«А гетьман Богдан Хмельницький, як шалений…, заволав і мовив: “Уже, діти, про те не печальтеся! Я то відаю по тому учинити — треба відступитися від руки царської величності”. І запалився так, як не годиться православним християнам поступати».

варіанти відповідей

підписання Білоцерківського договору

рішення Земського собору 1653 р. в Москві

відмова представників царя присягнути під час Переяславської ради

укладення польсько-московського Віленського перемир’я

Запитання 42

Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«Увесь народ… вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав йому титул найсвітлішого князя».

варіанти відповідей

серпні 1649 р.

січні 1654 р.

грудні 1648 р.

вересні 1651 р.

Запитання 43

Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій:

«Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! Поможе мені в тім чернь…

За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділю і Волини тепер — досить вчасу, достатку і пожитку тепер в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич. А ставши над Вислою, скажу дальшим ляхам: сидіть і мовчіть, Ляхи!»?

варіанти відповідей

Д. Вишневецький

П. Павлюк

П. Конашевич-Сагайдачний

Б. Хмельницький

Запитання 44

Про яку битву Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. йдеться в уривку з історичного джерела?

«Травня… в 16 день зранку в гетьмана Миколая Потоцького… з татарами і з козаками був бій. І татари… і козаки навмисно, поманивши невеликими людьми, стали нібито від тих ратних польських людей втікати, а… гетьман Потоцький зі своїм військом кинувся за ними… І гетьмана… і польських ратних людей… в тих тісних місцях з ровів спішно всіх побили і в полон побрали».

варіанти відповідей

Пилявецьку битву

Корсунську битву

битву на Жовтих Водах

битву під Берестечком

Запитання 45

У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?

«Бачу зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві… Сам з військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечем каранєм до того привів, що присягли всі… Отець митрополит і архімандрит київські ще не присягли і присягати не хочуть. Вони заявили, що швидше помруть… і твердо стоять на цьому…»

варіанти відповідей

1654 р.

1657 р.

1651 р.

1648 р.

Запитання 46

Якій битві передував лист Б. Хмельницького командуючому польськими військами?

«Не хочу таїти від Вашої милості, що зухвалий син мій Тиміш зібрав кілька тисяч військ для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю Вас, ваша милість, аби Ви відступили з військом до польського кордону і звільнили волоське прикордоння, яке займаєте; син мій за характером запальний і на Вашій особі може зробити першу пробу свого воєнного щастя…»

варіанти відповідей

під Корсунем

на Жовтих Водах

під Берестечком

під Батогом

Запитання 47

Хто з зображених історичних постатей був одним із подвижників Б. Хмельницького в роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 48

Яким був головний соціальний наслідок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького?

варіанти відповідей

злиття верхівки козацтва зі шляхтою

 формування великого козацького землеволодіння

формування козацтва як провідної верстви

ліквідація особистої залежності селян від панів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест