12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Надорганізмові біологічні системи (2 частина)

Додано: 17 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 25 разів
24 запитання
Запитання 1

Наука про взаємозв’язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування систем - це:

варіанти відповідей

ембріологія

анатомія

мірмекологія

екологія

Запитання 2

Екологічні фактори, що пов’язані з різними формами господарської діяльності людини:

варіанти відповідей

едафічні

абіотичні

антропогенні

біотичні

Запитання 3

Певна територія з більш-менш однорідними умовами існування, населена взаємопов’язаними популяціями різних видів, об’єднаних між собою та з фізичним середовищем існування, колообігом речовин і потоком енергії:


варіанти відповідей

біогеоценоз

біотоп

едатон

евритоп

Запитання 4

Нове поняття ноосфери (розумної оболонки) вперше було введено:

варіанти відповідей

В. Сукачовим

В. Докучаєвим

Ф. Клементсом

В. Вернадським

Запитання 5

Здатність організмів витримувати зміни умов навколишнього середовища:

варіанти відповідей

моніторинг

сукцесія

толерантність

синузія

Запитання 6

Фактор, що виходить за межі максимуму чи мінімуму:

варіанти відповідей

лімітуючий

антропогенний

етологічний

едафічний

Запитання 7

Просторове і трофічне місце виду в біогеоценозі, комплекс його зв’язків з

іншими видами і вимог до фізичного середовища існування:

варіанти відповідей

екотон

біоценоз

екологічна ніша

меротоп

Запитання 8

Основна роль деструкторів у тому, що вони:

варіанти відповідей

створюють значну кількість органічних речовин

перетворюють складні органічні сполуки до простих речовин

забезпечують колообіг фосфору у природі

забезпечують колообіг азоту у природі

Запитання 9

Ознака, яка є спільною для природних і штучних угруповань:

варіанти відповідей

однаковий видовий склад рослин

однакова стійкість до несприятливих факторів

здійснення колообігу речовин

однаковий видовий склад тварин

Запитання 10

Для заключних стадій сукцесії характерна:

варіанти відповідей

широка різноманітність ценофобних видів

мала різноманітність ценофобних видів

широка різноманітність як ценофільних, так і ценофобних видів

видова різноманітність нехарактерна

Запитання 11

Систему тривалих спостережень за змінами екосистеми і біосфери називають:

варіанти відповідей

моніторингом

модифікацією

моделюванням

метаболізмом

Запитання 12

До біотичних чинників навколишнього середовища належать:

варіанти відповідей

озоновий шар Землі

ультрафіолетове випромінювання

погода і клімат

вірусні інфекції

Запитання 13

Якщо висушити болото, то на місті болотяної рослинності утвориться:

варіанти відповідей

степова рослинність

водойма

ділянка, вільна від рослинності

лучна або лісова рослинність

Запитання 14

До проблем, що розглядає екологія, належать:

варіанти відповідей

боротьба із забрудненням повітря промисловими відходами

підтримання заповідного режиму на природних територіях, що

охороняються

динаміка чисельності популяцій

порядок надання дозволу на використання природних ресурсів

Запитання 15

Ступінь витривалості організмів або їхніх угруповань до впливу факторів середовища – це:

варіанти відповідей

зона оптимуму

екологічна пластичність

лімітуючий фактор

межа витривалості

Запитання 16

Первинна сукцесія відбувається у напрямі:

варіанти відповідей

мохи – лишайники – трав’янисті рослини

лишайники – мохи – трав’янисті рослини

трав’янисті рослини – мохи - лишайники

лишайники – трав’янисті рослини – мохи

Запитання 17

Прикладом позитивних міжвидових взаємодій є:

варіанти відповідей

паразитизм

алелопатія

мутуалізм

хижацтво

Запитання 18

Факторами, що свідчать про стійкість популяції є:

варіанти відповідей

величина зайнятої території

баланс вікової структури популяції

переважання молодих особин

вільне схрещування

Запитання 19

До хижацтва належить тип взаємодії:

варіанти відповідей

гриб боровик та дуб

пирій та картопля на городі

акула та риба-прилипала

сова та миші в лісостепу

Запитання 20

Прикладом мутуалізму є:

варіанти відповідей

шлунок жуйних тварин та бактерії в ньому

жуки-стафіліни у мурашниках

дерево і дуплогніздний птах

сокол-чеглок займає старі гнізда

Запитання 21

Прикладом коменсалізму є:

варіанти відповідей

раки-самітники та актинії

мурахи-листорізи

рослина і дуплогніздні птахи

рифоутворюючі корали

Запитання 22

Прикладом паразитизму є:

варіанти відповідей

лисиця з реп'яхом на шерсті

жуки-стафіліни живуть у мурашниках

бичачий ціп'як у кишечнику худоби

росянка та комаха

Запитання 23

Прикладом хижацтва є:

варіанти відповідей

росяка та комаха

гриби-трутовики

наїздник відкладає яйце у тіло комахи

раки-самітники та актинія

Запитання 24

Прикладом конкуренції є:

варіанти відповідей

витіснення одного виду іншим

один вид отримує користь від іншого

взаємовигідні стосунки між організмами

знищення одного виду іншим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест