Надорганізмові біологічні системи

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 33 рази
11 запитань
Запитання 1

Сукупність особин, які мають спадкову подібність ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі ареал:

варіанти відповідей

популяція;


підвид;


екотип;

екосистема;

вид.

Запитання 2

Група особин одного виду, які вільно схрещуються між собою, проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких самих груп:

варіанти відповідей

популяція;

екотип;

підвид;

вид.

Запитання 3

3. Ланцюги живлення зазвичай складаються з 5-6 ланок, оскільки:

варіанти відповідей

хижаки не можуть живитися хижаками;

ресурси середовища обмежені;

в ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії;

 редуценти не справляються зі своїми функціями;

 редуценти надмірно справляються зі своїми функціями.

Запитання 4

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

першою ланкою більшості ланцюгів живлення є продуценти;

паразитами можуть бути лише бактерії та гриби;

пасовищні ланцюги живлення починаються із зелених рослин;

вовки є консументами ІІ порядку ;

автором закону єдності середовища та організмів є Шелфорд.

Запитання 5

Правильними є твердження:

варіанти відповідей

екологічні чинники не можуть взаємодіяти між собою;

сучасні екологічні дослідження підтверджують існування закону оптимуму;

хижацтво відносять до антагоністичних біотичних чинників;

виверження вулканів відносять до періодичних екологічних чинників;

короїд є представником тварин-гідробіонтів;

антропогенна діяльність людини - основний перетворюючий чинник середовища.

Запитання 6

Вірними є твердження:

варіанти відповідей

прикладом мутуалізму можуть бути відносини актинії та рака-самітника;

кисень необхідний живим істотам для анаеробного дихання;

адаптивність видів до певних умов існування називають екологічною валентністю;

чисельність популяцій не може коливатися;

основоположником вчення про ноосферу є Вернадський

існують лише абіотичні екологічні фактори.

Запитання 7

10. За характером кормові зв’язки в тундрі досить прості.                                   Продуценти - оленячий мох, осока, карликова верба, трави;                        Консумент І порядку - північний олень;                                         Консумент ІІ порядку – вовк.   

 Скільки потрібно (кг) продуцентів, щоб прогодувати вовка масою 50 кг ?

варіанти відповідей

500 кг;

1000 кг;

50 кг;

5000 кг.

Запитання 8

За правилом екологічної піраміди визначте, скільки рослинної речовини необхідно для того, щоб у певному біоценозі могли існувати три рослиноїдні птахи масою 1 кг.

варіанти відповідей

100 кг;

30 кг;

1000 кг;

300 кг.

Запитання 9

За правилом екологічної піраміди, визначте, скільки рослинності необхідно, щоб прогодувати песця масою 32 кг.

варіанти відповідей

300 кг;

3200 кг;

320 кг;

32000 кг.

Запитання 10

Назвіть мету, з якою були створені Міжнародна та Національні Червоні книги:

варіанти відповідей

Охорона видів рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення

Охорона рідкісних рослинних угруповань

Запис зниклих видів живих організмів

Запитання 11

До природоохоронних територій належать:

варіанти відповідей

Біосферні заповідники

Природні заповідники

Національні природні парки

Заказники

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест