Надорганізмові біологічні системи

за підручником К.М. Задорожній

Додано: 9 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 30 разів
10 запитань
Запитання 1

Екосистема - це

варіанти відповідей

сукупність живих організмів, що мешкають у водному середовищі

сукупність живих організмів, що мешкають у певному середовищі існування й утворюють з ним єдине ціле

процес змін популяцій рослин або тварин

це наука про методи створення нових сортів і гібридів рослин

Запитання 2

Оберіть основні групи екосистем

варіанти відповідей

наземні

космічні

морські

сільські

прісноводні

Запитання 3

До природних екосистем відносяться

варіанти відповідей
Запитання 4

Гереротрофні організми екосистем, які отримують органічні речовини, живляться рештками живих організмів або продуктами їхньої життєдіяльності - це

варіанти відповідей

редуценти

продуценти

консументи І порядку

консументи ІІ порядку

Запитання 5

До екологічних факторів належать

варіанти відповідей

абіотичні

антибіотики

біотичні

антропогенні

Запитання 6

Прикладом паразитизму є взаємодія між

варіанти відповідей

мишою і котом

гусінню та лічинками їздців

мурахи й попелиці

домашніх тварин і гільмінтів

Запитання 7

Оберіть компоненти біосфери

варіанти відповідей

жива

біогенна

штучна

косна

біокосна

мясокосна

Запитання 8

Хто з вчених ХХ століття передбачав, що біосфера розвинеться в ноосферу

варіанти відповідей
Запитання 9

Із запропонованих природоохоронних зон оберіть ті які є в Україні

варіанти відповідей

заповідники

заказники

національні парки

заповідно-мисливські господарства

охоронний рельєф

пам'ятки природи

територія контрольованого природовикористання

Запитання 10

Прикладом конкуренції є взаємодія між

варіанти відповідей

собакою і кліщем

двома мишами одного виду

совою і мишею

мурахами і попелицями

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест