18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Надорганізмові біологічні системи

Додано: 19 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 54 рази
12 запитань
Запитання 1

Термін "ЕКОЛОГІЯ" у 1866 році запропонував видатний німецький біолог:

варіанти відповідей

К. Мебіус

А. Тенслі

Е. Геккель

Ю. Лібіх

Запитання 2

Зв'язки між популяціями різних видів бувають:

варіанти відповідей

Антагоністичними, нейтральними та мутуалістичними

екологічними та зворотними

оборотними та необоторними

мутуалістичними, просторовими, домінуючими

Запитання 3

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних, називають:

варіанти відповідей

консументи

продуценти

редуценти

антагоністи

Запитання 4

Обмін речовин між абіотичною і біотичною частинами екосистеми являє собою:

варіанти відповідей

колообіг речовин

правило екологічної піраміди

трофічну сітку

піраміду біомаси

Запитання 5

Залежно від природи та особливостей дії екологічні фактори поділяються на:

варіанти відповідей

продуценти, консументи, редуценти

абіотичні, біотичні, антропогенні

природні, штучні

інтесивні та пасивні

Запитання 6

Вкажіть, який державний документ містить інформацію про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їхнього збереження:

варіанти відповідей

Охорона природи

Природний заповідник

Заказник

Червона книга

Запитання 7

Термін "біосфера" запропонував у 1875 році учений:

варіанти відповідей

В. Вернадський

Ж.-Б. Ламарк

У. Зюсс

К. Мьобіус

Запитання 8

Жива речовина не виконує в біосфері таку функцію як:

варіанти відповідей

газова

концентраційна

біохімічна

енергитична

Запитання 9

До азотофіксації здатні такі мікроорганізми, як:

варіанти відповідей

залізобактерії, сіркобактерії

амоніфікуючі бактерії

денітрифікуючі бактерії

бульбочкові бактерії

Запитання 10

Руйнування верхніх горизонтів ґрунту сильними вітрами або водними потоками, - це:

варіанти відповідей

ерозія

евтрофікація

смог

парниковий ефект

Запитання 11

Наслідком викиду сірчистого газу в атмосферу є:

варіанти відповідей

кислотні дощі

цвітіння води

засолення ґрунтів

озонові діри

Запитання 12

Поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було, - це:

варіанти відповідей

первинні сукцесії

регресуючі сукцесії

вторинні сукцесії

антропогенні сукцесії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест