18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Надорганізмові біологічні системи. Біологія як основа біотехнології та медицини.

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
20 запитань
Запитання 1

Що відбувається з плодючістю віддалених гібридів?

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

вони, зазвичай, безплідні

Запитання 2

Вкажіть, як називається схрещування організмів, що мають безпосередніх спільних предків:

варіанти відповідей

міжвидове

інбридинг

аутбридинг

віддалене

Запитання 3

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

біохімія

селекція

генна інженерія

Запитання 4

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

Генної інженерії

Клітинної інженерії

Трансплантації

Генної терапії

Запитання 5

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

штучний добір

природний добір

гібридизація

клонування

Запитання 6

Трансгенний організм — це організм...

варіанти відповідей

що мутував у результаті природних причин чи спрямованої модифікації людиною

у який методами генної інженерії штучно введено ген з організму іншого виду

отриманий у результаті схрещування з організмом іншого виду

що утворився внаслідок операції зі зміни статі

Запитання 7

У якому із наведених прикладів ми можемо бачити правильно розташовані організми, які утворюють один харчовий ланцюг:

варіанти відповідей

Трава, заєць, вовк, ворона.

Вовк, павук, метелик, трава.

Метелик, павук, заєць, трава.

Дерево, гусениця, дятел, орел.

Запитання 8

З’єднайте термін з його визначенням:

1)Порода А)Чиста культура мікроорганізмів

2) Сорт Б) Популяції тварин, створені людиною

3) Штам В) Відбір особин

4) Добір Г) Популяції рослин, створені людиною

варіанти відповідей

1-В,2-А,3-Г,4-Б

1-Г,2-А,3-В,4-Г

1-Б,2-Г,3-А,4-В

1-Г,2-Б,3-А,4-В

Запитання 9

 Укажіть, до якої функціональної групи екосистеми належать зображені органзми

варіанти відповідей

продуценти

консументи І порядку

редуценти

консументи ІІ порядку

Запитання 10

Укажіть біотичні екологічні чинники

варіанти відповідей

будівництво дамби

паразитизм

вітер

властивості води

Запитання 11

Організми, клітини яких не мають ядра, називаються:

варіанти відповідей

Прокаріотами.

Одноклітинними.

Еукаріотами.

Багатоклітинними.

Запитання 12

Яка група організмів є основним джерелом Оксигену на нашій планеті:

варіанти відповідей

Продуценти.

Консументи І порядку.

Консументи ІІ порядку.

Редуценти.

Запитання 13

Державний документ, що містить затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи охорони

варіанти відповідей

Червона книга

Чорний список

Зелена книга

Систематика органічного світу

Запитання 14

Вкажіть прізвище вченого, що є автором вчення про біосферу, як особливу оболонку Землі

варіанти відповідей

Ж.Б. Ламарк

В. Вернадський

Ч. Дарвін

Е. Зюсс

Запитання 15

На полі росте трава. ЇЇ з"їдає польова миша. Мишу спіймала і з"їла змія. Змію з"їв орел. Хто з цих організмів є консументом ІІ порядку

варіанти відповідей

змія

миша

орел

трава

Запитання 16

Прикладом сукцесії може бути

варіанти відповідей

зміна озера на болото

відновлення лісу після пожежі або вирубки

розвиток рослинного покриву на скельних породах

все перераховане

Запитання 17

Лисиця важить 25 кг. Скільки потрібно рослинності аби вона могла вижити і харчуватися, якщо відомо що лисиця консумент ІІІ порядку

варіанти відповідей

250 кг

2500 кг

25 кг

25 000 кг

Запитання 18

Стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку

варіанти відповідей

гідросфера

атмосфера

літосфера

ноосфера

Запитання 19

Із запропонованих охоронних територій вибрати біосферні заповідники:

варіанти відповідей

Асканія - Нова

Поліський

Канівський

Чорноморський

Запитання 20

Який чинник обмежує поширення водоростей на значних глибинах?

варіанти відповідей

зниження температури води

зниження концентрації кисню у воді

зниження рівня освітленості

  підвищення рівня солоності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест