11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Надорганізмові біологічні системи. Біологія як основа біотехнології та медицини. (9 клас)

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Здатність протистояти зовнішнім впливам називається: 

варіанти відповідей

стійкість екосистем     

сукцесія    

біорізноманіття    

пружна стійкість

Запитання 2

Сукцесія — це:


варіанти відповідей

здатність екосистеми повертатися у вихідний стан після змін, що в ній сталися

здатність організмів з плином часу переходити на вищий трофічний рівень в екологічній піраміді

сезонні коливання чисельності живих організмів в екосистемі під дією абіотичних факторів

послідовна закономірна зміна угруповань на певній території

Запитання 3

Клімаксною називають таку екосистему:

варіанти відповідей

яка завершує сукцесію та в якій відсутні внутрішні передумови для подальшої зміни угруповань живих організмів

що містить перше угруповання організмів у первинній сукцесії, представлене переважно лишайниками та мохами

у якій перевищена межа пружної стійкості до певного екологічного фактора

що характеризується найменшим біорізноманіттям і найнижчою стійкістю

Запитання 4

Біорізноманіття – це:

варіанти відповідей

кількість біологічних видів, що мешкають на певній території

незалежність від кількості біологічних видів в екосистемі

різноманіття живих організмів у межах виду, між видами й екосистемами

чим нижче в екосистемі, тим вища її пружна стійкість

Запитання 5

Внеском Вернадського у вивчення біосфери стало те, що:


варіанти відповідей

він запровадив терміни «біосфера» й «ноосфера»

він докладно розробив концепції біосфери й ноосфери

він уперше точно визначив межі біосфери в повітрі, воді та літосфері

він визначив точну кількість живих організмів у біосфері та розрахував їхню сумарну біомасу

Запитання 6

Біосфера має власні, унікальні властивості:  

варіанти відповідей

цілісність  

різноманіття    

стійкість і здатність до саморегуляції

наявність колообігу речовин і потоку енергії

Запитання 7

До складу біосфери НЕ входять:

варіанти відповідей

земне ядро та мантія  

усі живі організми Землі  

мертві органічні рештки  

люди як біологічний вид

Запитання 8

Нині на Землі живих видів організмів мешкає приблизно:

варіанти відповідей

9 –15 тисяч   

90 –150 тисяч   

9 –15 мільйонів  

90 –150 мільйонів

Запитання 9

Залежно від характеру забрудника виокремлюють кілька видів забруднень довкілля:

варіанти відповідей

хімічне забруднення

стабільне забруднення

біологічне забруднення

постійне забруднення

Запитання 10

Наслідком шумового забруднення довкілля може бути:

варіанти відповідей

порушення фотоперіодизму в рослин

підвищення частоти мутацій у людини

уповільнення росту рослин

втрата тваринами орієнтації в просторі

Запитання 11

Припустімо, неподалік від вашого будинку росте дуб, посаджений самим Тарасом Шевченком. Найдоцільніше присвоїти цьому дереву таку природоохоронну категорію, як:

варіанти відповідей

національний парк

пам’ятка природи

заповідник

біосферний заповідник

Запитання 12

Центром походження картоплі й томату — основних представників родини Пасльонових, що їх ми вживаємо в їжу, — є:


варіанти відповідей

ефіопський

індійський

південноамериканський 

південнокитайський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест