Населення України

Додано: 25 березня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 184 рази
12 запитань
Запитання 1

Процес скорочення кількості населення і погіршення його структури називають:

варіанти відповідей

Агломерацією

Міграцією

Урбанізацією

Депопуляцією

Запитання 2

Українська мова належить до мовної групи:

варіанти відповідей

Романської

Албанської

Слов'янської

Угорської

Запитання 3

Оберіть поняття, що відповідає визначенню "територіальні переміщення населення , пов'язані зі зміною місця проживання ".

варіанти відповідей

Механічний рух населення

Природний рух населення

Сальдо міграцій

Імміграція

Запитання 4

Характерною ознакою статево-вікової піраміди населення України є те,що:

варіанти відповідей

Вікова група до 10 років значно менша від населення середнього віку

Вікова група до 10 років значно більша від населення середнього віку

Переважання жіночого населення в молодшому віці

Переважання чоловічого населення в старшому віці

Запитання 5

Природній рух населення - це:

варіанти відповідей

Різновид переміщення населення

В'їзд до країни на постійне проживання

Зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності

Виїзд із країни на постійне проживання

Запитання 6

Який з факторів зумовлює зміну кількості населення України?

варіанти відповідей

Етнічний склад населення

Природний рух населення

Територіальна організація господарства і населення

Особливості статево-вікової структури населення

Запитання 7

Демографічна ситуація найбільше залежить від показників:

варіанти відповідей

Дитячої смертності

Осіб з вищою освітою

Співвідношення чоловіків та жінок

Осіб із середньою освітою

Запитання 8

Який з названих населених пунктів є міською агломерацією?

варіанти відповідей

Вінниця

Чернігів

Харків

Полтава

Запитання 9

Українська мова належить до сім'ї мов:

варіанти відповідей

Афразійської

Індоєвропейської

Алтайської

Уральської

Запитання 10

Концентрація міст-супутників навколо великого міста:

варіанти відповідей

Урбанізація

Мегаполіс

Агломерація

Конгломерація

Запитання 11

Виберіть з названих націй ті, що є корінними на території України:

варіанти відповідей

Українці та росіяни

Українці та білоруси

Українці та гагаузи

Українці та кримські татари

Запитання 12

Найменьший за числом жителів обласний центр України:

варіанти відповідей

Суми

Херсон

Рівне

Ужгород

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест