Населення України і світу

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 5926 разів
30 запитань
Запитання 1

Як розрахувати природний приріст населення?

варіанти відповідей

Народжуваність + Смертність

Народжуваність – Смертність

Народжуваність ∙ Смертність

Смертність – Народжуваність

Запитання 2

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

Зростання тривалості життя в країні

Відтік людей працездатного віку за кордон

Зростання частки людей літнього віку

Більш пізній вихід людей на пенсію

Запитання 3

У яких країнах відбувся «демографічний вибух» у ХХ ст.?

варіанти відповідей

У високорозвинених

У країнах, що розвиваються

У країнах «великої сімки».

У всіх країнах світу

Запитання 4

Що є основною ознакою міста в усіх країнах світу?  

варіанти відповідей

Характер зайнятості населення

Характер будівель у населеному пункті

Екологічний стан середовища

Розгалужена соціальна інфраструктура

Запитання 5

Яка область України вирізняється найбільшим рівнем урбанізації?

варіанти відповідей

Київська

Січеславська

Львівська

Донецька

Запитання 6

Яка країна світу має найбільший природний приріст?

варіанти відповідей

Малаві

Індія

Нігер

Бразилія

Запитання 7

Виберіть три правильні відповіді . Які риси притаманні для механічного руху населення України?

варіанти відповідей

Перевищення смертності над народжуваністю

Від’ємне сальдо міграцій

Відтік працездатного населення у східні частини країн

Маятникові міграції в міських агломераціях

Відтік частини населення міст у передмістя

Внутрішні міграції з півдня на північ країни

Депопуляція

Запитання 8

Виберіть три правильні відповіді . У яких областях частка українців перевищує 90% від усього населення ?

варіанти відповідей

Вінницька область

Донецька область

Луганська область

Івано-Франківська область

Одеська область

Львівська область

Херсонська область

Запитання 9

Виберіть три правильні відповіді . Які характерні ознаки І типу відтворення населення?

варіанти відповідей

Низький рівень народжуваності

Високий показник природного приросту населення

Високий рівень народжуваності

Висока частка дітей

Низький рівень смертності

Низький показник природного приросту населення

Надлишок працездатного населення

Запитання 10

Як називають процес зростання частки міського населення та поширення міського способу життя?

варіанти відповідей

Відтворення населення

Міська агломерація

Урбанізація

Субурбанізація

Запитання 11

Яке твердження про населення України є правильним?  

варіанти відповідей

Україна – багатонаціональна держава

Русини живуть на кордоні з Росією

Найбільшою формою міського розселення в Україні є мегаполіс

Більшість населення України проживає в селищах міського типу та селах

Запитання 12

Як називають скупчення населених пунктів, між якими існують тісні зв’язки та відбуваються маятникові міграції?

варіанти відповідей

Мегаполіс

Міська агломерація

Урбанізація

Субурбанізація

Запитання 13

Яке твердження про християнство є правильним?  

варіанти відповідей

Друга за кількістю вірян світова релігія

Є національною релігією 

Становлять понад 45% населення планети

Священною книгою є коран

Запитання 14

Що спільного мають Чернігівська, Херсонська та Миколаївська області?

варіанти відповідей

Мають низький рівень густоти населення

Мають вихід до моря

Є прикордонними областями

Є моноетнічними областями

Запитання 15

Яка кількість населення в світі є правильним?  

варіанти відповідей

5,4 млд.осіб

6,4 млд.осіб

7,4 млд.осіб

8,4 млд.осіб

Запитання 16

Виберіть три правильні відповіді . Які категорії населення належать до трудових ресурсів?

варіанти відповідей

Безробітні люди працездатного віку

Інваліди працездатного віку

Працюючі пенсіонери

Усі учні школи віком до 16 років

Непрацюючі пенсіонери

Працюючі підлітки

Інваліди непрацездатного віку

Запитання 17

Виберіть три правильні відповіді . Які категорії людей належать до економічно активного населення?

варіанти відповідей

Безробітні люди працездатного віку

Працюючі люди працездатного віку

Зайняті у підсобному господарстві

Учні старших класів середніх шкіл

Працюючі пенсіонери

Домогосподарки

Студенти вищих навчальних закладів

Запитання 18

Виберіть три правильні відповіді . Які характерні ознаки властиві країнам, які стикаються з проблемою «старіння нації»?

варіанти відповідей

Тривалість життя є високою

Великий відсоток осіб молодого віку

Високі показники народжуваності

Відносно низька смертність

Високий природний приріст

Низькі показники народжуваності

Тривалість життя є низькою

Запитання 19

Як називається система державних заходів з регулювання народжуваності в бажаному напрямку?

варіанти відповідей

Демографічна політика

Демографічна революція

Демографічна ситуація

Демографічний вибух

Запитання 20

Як називають різницю між кількістю людей, що залишило країну протягом року та кількістю осіб, що приїхали в країну на постійне місце проживання?

варіанти відповідей

Природний приріст населення

Зовнішні міграції

Сальдо міграцій

Еміграція

Запитання 21

Яка основна причина «демографічного вибуху», що стався у ХХ ст.?

варіанти відповідей

Зростання в світі кількості міст

Високі темпи розвитку високорозвинених країн

Стрімке зниження смертності в країнах, що розвиваються

Зростання рівня народжуваності в розвинених країнах

Запитання 22

Що є найбільшою формою розселення в сучасному світі?  

варіанти відповідей

Місто-мільйонер

Місто-мультимільйонер

Міська агломерація

Мегаполіс

Запитання 23

Яка область України вирізняється найбільшим рівнем густоти населення?

варіанти відповідей

Київська

Січеславська

Львівська

Донецька

Запитання 24

Які основні причини викликали відтік населення з України у 90-х рр. ХХ ст. та на початку ХХІ ст.?

варіанти відповідей

Економічні

Екологічні

Національні

Політичні

Запитання 25

Виберіть три правильні відповіді. Які заходи вживають високорозвинені країни, проводячи свою демографічну політику?

варіанти відповідей

Надання відпустки для догляду за дитиною

Виплата коштів на утримання однієї дитини та штраф за другу дитину

Першочергове право на одержання квартири родинам з дітьми

Збільшення шлюбного віку

Щомісячні виплати на дитину

Обмеження кількості дітей, яких дозволено мати родині

Безкоштовне влаштування дитини в дитячий садок, якщо вона одна в родині

Запитання 26

Виберіть три правильні відповіді.  Які ознаки має населений пункт в Україні, що має статус міста?

варіанти відповідей

Переважна більшість населення працює у промисловості та сфері послуг

Переважна більшість населення працює у сільському господарстві

Наявність багатоповерхових будинків

Чисельність населення понад 10 тис. осіб

Чисельність населення понад 2 тис. осіб

Наявність розвиненої інфраструктури

Високий природний приріст

Запитання 27

Виберіть три правильні відповіді.  Які характерні риси властиві процесу урбанізації?

варіанти відповідей

Зростання частки сільського населення

Зростання частки міського населення

Концентрація населення в невеликих містах

Концентрація населення у великих містах

Утворення міських агломерацій

Концентрація господарства у невеликих містах

Зменшення частки міського населення

Запитання 28

Який учений є засновником вітчизняної демографії?

варіанти відповідей

Г.О. Дібров

Б.В. Кубійович

А.К. Воблий

П.П. Чубинський

Запитання 29

В якій державі українська діаспора є найбільшою?

варіанти відповідей

Росія

Канада

США

Польща

Запитання 30

Виберіть три правильні відповіді . Які характерні ознаки ІІ типу відтворення населення?

варіанти відповідей

Високий рівень народжуваності

Високий показник природного приросту населення

Низький рівень народжуваності

Висока частка дітей

Низький рівень смертності

Низький показник природного приросту населення

Нестача працездатного населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест