Населення України та світу

Додано: 21 листопада 2021
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 56 разів
12 запитань
Запитання 1

Як розрахувати природний приріст населення?

варіанти відповідей

Народжуваність + Смертність

Народжуваність : Смертність

Смертність - народжуваність

Народжуваність - смертність

Запитання 2

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

Збільшення тривалості життя в країні

Зростання частки людей літнього віку

Відтік людей працездатного віку за кордон

Запитання 3

Що є основною ознакою міста в усіх країнах світу?  

варіанти відповідей

Екологічний стан середовища

Характер зайнятості населення

Характер будівель в населеному пункті

Розгалужена соціальна інфраструктура

Запитання 4

Яка область України вирізняється найбільшим рівнем урбанізації?

варіанти відповідей

Львівська

Київська

Донецька

Житомирська

Запитання 5

В якій області України найменша густота населення?

варіанти відповідей

Чернівецька

Чернігівська

Запорізька

Рівненська

Запитання 6

Виберіть дві правильні відповіді . Які характерні ознаки І типу відтворення населення?

варіанти відповідей

Низький рівень народжуваності

Високий рівень народжуваності

Низький рівень смертності

Висока частка дітей

Запитання 7

Як називають процес зростання частки міського населення та поширення міського способу життя?

варіанти відповідей

Відтворення населення

Урбанізація

Субурбанізація

Міська агломерація

Запитання 8

Виберіть дві правильні відповіді . Які категорії населення належать до трудових ресурсів?

варіанти відповідей

Безробітні люди працездатного віку

Працюючі пенсіонери

Непрацюючі пенсіонери

Інваліди працездатного віку

Усі учні школи віком до 16 років

Запитання 9

Як називається система державних заходів з регулювання народжуваності в бажаному напрямку?

варіанти відповідей

Демографічна політика

Демографічна ситуація

Демогафічна революція

Демографічний вибух

Запитання 10

Вкажіть релігію, що належить до регіональних

варіанти відповідей

Християнство

Буддизм

Іслам

Індуїзм

Запитання 11

В яких видах економічної діяльності зайнята найбільша частина працюючих в Україні?

варіанти відповідей

Промисловості

Сільському господарстві

Сфері послуг

Сфері управління

Запитання 12

Вкажіть найточніший спосіб обліку населення

варіанти відповідей

Анкетування населення

Перепис населення

Статистичний звіт

Опитування населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест