Населення України та світу

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 34 рази
19 запитань
Запитання 1

Середня густота населення України складає

варіанти відповідей

50 осіб на км.кв 

75 осіб на км.кв   

100 осіб на км.кв 

Запитання 2

Населення України на даний час становить

варіанти відповідей

близько 42 млн

понад 45 млн

39 млн

Запитання 3

Чоловіків у світі

варіанти відповідей

менше ніж жінок  

більше ніж жінок    

однаково

Запитання 4

Населення нашої планети на даний час становить

варіанти відповідей

6,5 млрд

понад 7 млрд

9 млрд

Запитання 5

Механічний рух населення - це

варіанти відповідей

народжуваність

смертність

міграції

депопуляція

Запитання 6

Міграції бувають:

варіанти відповідей

зовнішні, внутрішні, маятникові

державні і міждержавні

міські і сільські

економічні і культурні

Запитання 7

Найбільш населеним регіоном світу є...

варіанти відповідей

Європа

Африка

Азія

Австралія

Запитання 8

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

Зростання частки людей літнього віку

Зростання тривалості життя в країні

 Більш пізній вихід людей на пенсію

Зростання частки людей працездатного віку

Запитання 9

Еміграція - це..

варіанти відповідей

Виїзд з країни на постійне місце проживання

 В'їзд до країни на постійне місце проживання

 Виїзд з одного міста до іншого на постійній основі

Виїзд на сезонні роботи до іншої країни

Запитання 10

Як впливає зростання ролі жінки в економічних та політичних аспектах людства на показники народжуваності населення?

варіанти відповідей

Ніяк не впливає

Призводить до зменшення народжуваності

Сприяє збільшенню народжуваності

Питання не досліджене

Запитання 11

Які території України не належать до малозаселених

варіанти відповідей

Гірські райони Карпат

Полісся

Степи Херсонщини, Миколаївщини

Регіони Донеччини

Запитання 12

Укажіть країну, демографічна політика якої спрямована на зменшення народжуваності та природного приросту:

варіанти відповідей

ФРН

Італія

Франція

Індія

Запитання 13

Природний приріст населення - це

варіанти відповідей

різниця числа народжених і померлих з урахуванням сальдо міграції

різниця між загальною кількістю народжених і померлих за певний проміжок часу

кількість народжених у розрахунку на 1000 мешканців населення

різниця народжених і померлих в розрахунку на 1000 осіб населення

Запитання 14

Термін, який пов'язаний з природними змінами чисельності населення

варіанти відповідей

еміграція

сальдо міграції

народжуваність

механічний рух населення

Запитання 15

Группа областей України з найбільшим показником щільності населення

варіанти відповідей

Донецька, Запорізька, Миколаївська

Харківська, Полтавська, Дніпропетровська

Донецька, Дніпропетровська, Львівська

Одеська, ХерсонськаЮ Миколаївська

Запитання 16

Назва системи заходів, які держава вживає з метою регуляції кількості населення

варіанти відповідей

демографічна криза

демографічний вибух

демографічна політика

демографічна ситуація

Запитання 17

Курортні функції виконують такі міста

варіанти відповідей

Трускавець

Моршин

Чоп

Острог

Почаїв

Запитання 18

Назвіть міста мільонери України

варіанти відповідей

Київ

Харків

Одеса

Дніпро

Донецьк

Запоріжжя

Запитання 19

Місто з кількістю жителів до 500 тис. в Україні належить до

варіанти відповідей

великих

середніх

дуже великих

мільйонників

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест