13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Населення України та світу

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 15 разів
25 запитань
Запитання 1

Етнічна нація - це

варіанти відповідей

історична спільнота людей, яка склалася у процесі формування єдиної для неї літературної мови, особливостей культури, території та видів господарської діяльності

мовна, територіальна, культурна та економічна спільнота людей

сукупність кількох родів, споріднених кровними ознаками

все населення певної країни

Запитання 2

До великих за критерієм людності відносять міста, кількість населення в яких більш ніж 

варіанти відповідей

50 тис .осіб

100 тис. осіб

250 тис. осіб

500 тис. осіб

Запитання 3

Укажіть релігію, яка належить до регіональних

варіанти відповідей

буддизм

іслам

індуїзм

християнство

Запитання 4

Що таке «несправжня урбанізація»?

варіанти відповідей

переселення населення з міст у приміську зону

збільшення кількості міського населення завдяки його зосередженню в малих містах

зменшення кількості міського населення і його частки в загальній кількості населення країни 

відставання темпів розвитку економічної бази міст від темпів зростання їх людності 

Запитання 5  Які є види міграцій за причинами виникнення?

варіанти відповідей

сімейно-побутові

екологічні

соціально-економічні

воєнні

політичні

релігійні

національні

всі відповіді вірні

Запитання 6

Відтік міського населення в передмістя, що супроводжується зростанням і розвитком приміської зони, має назву:

варіанти відповідей

субурбанізація

псевдоурбанізація

урбанізація

рурурбанізація

Запитання 7

Місто Мекка та Медина в Саудівській Аравії, згідно класифікації міст за функціями, відносять до центрів:

варіанти відповідей

промислових

транспортних

релігійних

науково-освітніх

Запитання 8

Яка релігія посідає перше місце у світі за географічним поширенням

варіанти відповідей

Іслам

Християнство

Буддизм

Запитання 9

Останній перепис населення в Україні було проведено

варіанти відповідей

1991

1997

2001

2007

Запитання 10


Укажіть місто, яке є адміністративним центром Закарпатської області: 

варіанти відповідей

Мукачеве

 

Луцьк


Ужгород


Рівне


Запитання 11

Яка статево-вікова піраміда характерна для України?

варіанти відповідей
Запитання 12

Який демографічний процес відбувається в Україні та розвинених країнах світу?

варіанти відповідей

Демократизація;

Депопуляція;

Урбанізація;

Електрифікація.

Запитання 13

Щоб визначити густоту населення потрібно:

варіанти відповідей

площу території поділити на кількість населення яке живе на цій території

кількість населення поділити на площу території на якій воно проживає

площу території помножити на кількість населення яке живе на цій території

кількість населення помножити на площу території на якій воно проживає

Запитання 14

Стрімке збільшення кількості населення називають:

варіанти відповідей

демографічною кризою

демографічним вибухом

демографічним переходом

демографічною політикою

Запитання 15

Які характерні ознаки властиві країнам, які стикаються з

проблемою «старіння нації»?варіанти відповідей

Тривалість життя є високою.

Великий відсоток осіб молодого віку.

Високі показники народжуваності.

Відносно низька смертність.

Високий природний приріст.

Низькі показники народжуваності.

Тривалість життя є низькою.

Запитання 16

Як називається система державних заходів з регулювання народжуваності в

бажаному напрямку?


варіанти відповідей

Демографічна політика.

Демографічна революція.

Демографічна ситуація.

Демографічний вибух.

Запитання 17

До міст мільйонерів в Україні відносяться:

варіанти відповідей

Київ  

Донецьк

Харків

Львів

Запитання 18

Щоденні переїзди людей між містом і передмістям на роботу або навчання, це приклад міграцій

варіанти відповідей

еміграції

сезонних

маятникових

іміграції

Запитання 19

Показник, який визначає демографічну ситуацію в Україні та інших країнах Європи, як демографічну кризу

варіанти відповідей

Переважання у віковій структурі молодого населення

Переважання у статевій структурі чоловіків

Невисокі показники смертності

Від'ємне значення природного приросту   

Додатнє значення природного приросту

Запитання 20

Механічний рух населення характеризують такі показники, як...

варіанти відповідей

Народжуваність і смертність

Імміграція та еміграція

Імміграція та показник діаспори

Еміграція, імміграція, смертність

Запитання 21

Як називають різницю між кількістю людей, що залишило країну протягом року та кількістю осіб, що приїхали в країну на постійне місце проживання?


варіанти відповідей

Природний приріст населення.

Зовнішні міграції.

Сальдо міграцій.

Еміграція.

Запитання 22

Як розрахувати природний приріст населення?

варіанти відповідей

Народжуваність + Смертність.

Народжуваність – Смертність.

Народжуваність ∙ Смертність.

Смертність – Народжуваність.

Запитання 23

Урбанізація - це...

варіанти відповідей

Підвищення ролі міст у житті суспільства, поширення міського способу життя;

Пришвидшений розвиток передмість великих міст;

Переміщення людей з однієї території на іншу зі зміною місця проживання;

Повільне зростання чисельності населення.

Запитання 24

Виберіть етнографічні групи українців, які проживають у Карпатах

варіанти відповідей

бойки, лемки, гуцули

поліщуки, литвини

подоляни, слобожанці, русини

караїми, гагаузи

Запитання 25

Економічно неактивне населення -

варіанти відповідей

особи працездатного віку, що навчаються

безробітні

особи, що зайняті веденням домашнього господарства

особи, що одержують пільгову пенсію

непрацюючі пенсіонери

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест