Населення України та світу (за підручником Г.Довгань, О.Стадник)

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
42 запитання
Запитання 1

Населення у кількості 3, 7 млн.осіб проживало на території сучасної України

варіанти відповідей

на початку нашої ери

у XIV ст.

у XV ст.

у XVIII ст.

Запитання 2

Які фактори заважали зростанню кількості людства у давні часи?

варіанти відповідей

Важкі умови життя

Епідемії

Стихійні лиха

Війни та голод

Запитання 3

Знайдіть серед запропонованих правильні твердження

варіанти відповідей

Демографічний вибух - різке падіння народжуваності населення

Максимальна кількість населення, зафіксована на території України - 52,2 млн.осіб.

Станом на 2016 рік, населення України складало 0,6% від загальної кількості населення світу

В Україні зберігається тенденція до зменшення кількості населення

Запитання 4

Маятникова міграція це...

варіанти відповідей

просторове переміщення населення зі зміною місця проживання в межах однієї держави.

тимчасове переміщення населення без зміни місця проживання

просторове переміщення населення з однієї держави до іншої зі зміною місця проживання

процес народжуваності та смертності

Запитання 5

Як впливає зростання ролі жінки на показники народжуваності населення?

варіанти відповідей

Ніяк не впливає

Призводить до зменшення народжуваності

Сприяє збільшенню народжуваності

Питання не досліджене

Запитання 6

Знайдіть правильні твердження

варіанти відповідей

Демографічна політика проводиться у кожній державі і спрямована на регулювання демографічної ситуації

У країнах Європи, Канаді, Японії демографічна політика спрямована на підвищення народжуваності

У Китаї демографічна політика спрямована на зниження народжуваності

В Україні демографічна політика спрямована на зниження народжуваності

Запитання 7

Знайдіть неправильне твердження

варіанти відповідей

"Старіння" населення - зсув розподілу населення за віком у бік старшого віку

Старіння населення, як явище, вперше було помічено ще у ХІХ ст.

У найближчі десятиліття процес "старіння" населення охопить увесь світ

Для України явище "старіння" населення є характерним

Запитання 8

Знайдіть помилку у наведених пропорціях чисельності жінки/чоловіки для різних країн

варіанти відповідей

Україна 100/101

Саудівська Аравія 100/119

Індія 100/108

Китай 100/106

Запитання 9

У якій області в Україні кількість чоловіків на 100 жінок найвища?

варіанти відповідей

У Запорізькій

У Закарпатській

У Івано-Франківській

У Чернігівській

Запитання 10

У якій області в Україні кількість чоловіків на 100 жінок найнижча

варіанти відповідей

У Львівській

У Запорізькій

У Харківській

У Чернігівській

Запитання 11

Вкажіть правильні відповіді

варіанти відповідей

Станом на 2015 рік середня очікувана тривалість життя у світі склала 70 років.

У Європі очікувана тривалість життя становить 80 років.

В Україна станом на 2014 рік тривалість життя становила майже 71,4 року

Тривалість життя в Україні, хоч і повільно, але підвищується

Запитання 12

Яким є головний фактор, що призводить до зростання частки осіб старшої вікової групи у сільській місцевості

варіанти відповідей

У сільській місцевості люди ведуть більш здоровий спосіб життя, тому значна частина населення живе до глибокої старості

Різко зменшилась народжуваність у сільській місцевості порівняно з містами

Зріс відплив молодих людей до міст

Останнім часом зросла кількість людей літнього віку, які переїжджають жити у село після виходу на пенсію

Запитання 13

Яка кількість українців працює зараз за кордоном

варіанти відповідей

2 млн.

7 млн.

5 млн

1 млн

Запитання 14

При характеристиці чинників, які викликали міграції, припустилися помилок. Знайдіть їх.

варіанти відповідей

Соціально -економічні міграції - це переселення з бідних країн до високорозвинених

Прикладом політичної міграції є переїзд євреїв до Палестини після створення там держави Ізраїль

Екологічною міграцією є відселення людей з 30-ти кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС.

Прикладом національної міграції є виїзд індуїстів з Пакистану до Індії та мусульман з Індії до Пакистану після проголошення незалежності цих держав.

Запитання 15

Відкиньте зайве :

На сьогоднішній день склалися такі основні центри імміграцій

варіанти відповідей

Західна Європа

Південна Америка

Англо-Америка

Нафтодобувні країни Південно-Західної Азії

Запитання 16

Які є причини зовнішніх міграцій на території України

варіанти відповідей

Розпад СРСР

Суперечливий характер реформування економіки

Спрощення перетину державного контролю

Розширення прав і свобод людини

Запитання 17

Максимальна кількість української діаспори у різних джерелах визначається різними цифрами. Яка найбільша?

варіанти відповідей

10 млн. осіб

20 млн. осіб

30 млн. осіб

40 млн. осіб

Запитання 18

Назвіть правильне співвідношення кількості української діаспори Англо-Америки / Росії

варіанти відповідей

1,2 млн. /5 млн.

2 млн. / 7 млн.

7 млн. / 9 млн.

1 млн. /3 млн.

Запитання 19

Знайдіть правильні твердження

варіанти відповідей

У давнину найбільше значення для розвитку міграційних процесів мали природні чинники.

У наш час у міграційних процесах переважають соціально-економічні чинники

У наш час населення у світі розміщене рівномірно

В давні часи пошуки місць зі сприятливим кліматом для землеробства були вирішальними для міграції

Запитання 20

З наведених тверджень, які характеризують закономірності в розміщенні населення на планеті, вкажіть хибне

варіанти відповідей

Майже все населення світу проживає в постійних населених пунктах

Майже 1/3 жителів Землі проживає в Азії

Основна частина населення зосереджена у 200-кілометровій смузі вздовж узбережжя Світового океану

Понад половина людства живе на низинних ділянках - не вище 200 м.

Запитання 21

Частину території Землі становлять неосвоєні області. Вкажіть, яку саме:

варіанти відповідей

15%

17%

20%

21%

Запитання 22

Густота населення є вкрай нерівномірною. Вкажіть наведену вам пропорцію кількості населення і території, на якій скупчилася більша його частина:

% населення / % території

варіанти відповідей

80% / 10%

60% / 12%

70% / 7%

90% / 15%

Запитання 23

Які території України не належать до малозаселених

варіанти відповідей

Гірські райони Карпат

Полісся

Степи Херсонщини, Миколаївщини

Регіони Донеччини

Запитання 24

Яка кількість у населеному пункті Ісландії достатня, щоб його вважали містом?

варіанти відповідей

200 осіб

1000 осіб

10 тис. осіб

500 осіб

Запитання 25

Якими мають бути критерії, щоб населений пункт в Україні зарахували до міст.

варіанти відповідей

У населеному пункті проживає 10 тис.осіб

У населеному пункті проживає 10 тис. осіб, зайнятих переважно в сільському господарстві.

У населеному пункті проживає 10 тис. осіб, більшість із яких не зайняті в сільському господарстві.

У населеному пункті проживає понад 10 тис осіб, переважно зайняті у промисловому виробництві.

Запитання 26

Субурбанізація це -

варіанти відповідей

надшвидке зростання кількості міського населення

уповільнення зростання кількості міського населення

зростання населення приміських зон, в т.ч. за рахунок переїзду частини жителів міст у передмістя

зростання населення приміських зон за рахунок переїзду до них жителів віддалених сільських населених пунктів

Запитання 27

Псевдоурбанізація найбільш характерна для регіону

варіанти відповідей

Австралія

Англо - Америка

Латинська Америка

Африка

Запитання 28

Яка частка населення України проживає наразі в містах?

варіанти відповідей

34%

75%

69%

80%

Запитання 29

Що вам достовірно відомо про поліцентричні агломерації?

варіанти відповідей

У поліцентричній агломерації кілька ядер

На території України немає поліцентричної агломерації

Зразком поліцентричної агломерації є Рурська у Німеччині

Зразком поліцентричної агломерації є Харківська в Україні

Запитання 30

Приберіть зайве місто з переліку світових(глобальних) міст

варіанти відповідей

Нью-Йорк

Москва

Токіо

Лондон

Запитання 31

Вищою формою міського розселення є мегалополіс, назвіть найбільший з наведених

варіанти відповідей

Босваш

Чипітс

Токайдо

Лонглів

Запитання 32

Серед запропонованих тверджень знайдіть правильні

варіанти відповідей

В Україні серед сільських населених пунктів поширені села й хутори

Більша частина сільського населення України проживає наразі у селищах міського типу

Села на Поліссі більші, ніж села у лісостеповій зоні

Найгустіша мережа сіл у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській областях

Запитання 33

Назвіть кількість міст в Україні, які мають населення понад 500 тис. жителів

варіанти відповідей

7

5

9

11

Запитання 34

Назвіть правильну для України пропорцію міст: великі (100 - 500 тис. осіб) /малі (10-50 тис.осіб)

варіанти відповідей

50 / 345

40 /282

45 / 228

55 / 328

Запитання 35

Які функції з наведених нижче виконують поліфункціональні міста

варіанти відповідей

адміністративні

промислові

організаційно-господарські

науково-культурні

Запитання 36

У запропонованій вам частині списку найбільших агломерацій України є помилка. Знайдіть її .

варіанти відповідей

Київська

Харківська

Рівненська

Запорізька

Запитання 37

Які фактори є важливими в процесі формування націй?

варіанти відповідей

формування територіальної спільності

сталі господарські зв'язки

формування мови

формування спільної культури

Запитання 38

Коли з'явилися люди сучасного типу

варіанти відповідей

100 млн. років тому

50 - 60 тис. років тому

40- 45 тис. років тому

15 - 20 тис. років тому

Запитання 39

Якою є кількість мов у світі, на думку етнографів?

варіанти відповідей

Більше 5 тис.

Майже 5 тис.

Близько 4 тис.

3 тис.

Запитання 40

Яка мовна сім'я є найчисельнішою

варіанти відповідей

тайська

китайсько-тибетська

семіто-хамітська

індоєвропейська

Запитання 41

До якої категорії країн наближається Україна, якщо взяти до уваги таку інформацію: за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року серед громадян України налічувалося 37 541 693 українців за національністю, що становило 77, 82 % всього населення

варіанти відповідей

Однонаціональна

двонаціональна

тринаціональна

багатонаціональна

Запитання 42

Виберіть з наданих вам послідовностей ту, яка правильно відображає збільшення кількості представників національних меншин на території України.

варіанти відповідей

молдавани - кримські татари - поляки - євреї

кримські татари - молдавани - білоруси - росіяни

румуни - білоруси - росіяни - молдавани

поляки - білоруси - кримські татари - росіяни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест