Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості. Паралельні прямі.

Додано: 7 жовтня 2019
Предмет: Математика, 7 клас
Тест виконано: 62 рази
16 запитань
Запитання 1

Яке з поданих тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Якщо два відрізка не мають спільних точок, то вони паралельні.

Якщо два промені не мають спільних точок, то вони паралельні.

Якщо промінь і відрізок не мають спільних точок, то вони паралельні.

Якщо дві прямі не мають спільних точок, то вони паралельні.

Запитання 2

Яке з поданих тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Через точку, яка не належить даній прямій, проходить тільки один відрізок, паралельний цій прямій.

Через точку, яка не належить даній прямій, проходить тільки один промінь, паралельний цій прямій.

Через точку, яка не належить даній прямій, проходить тільки безліч прямих, не паралельних цій прямій.

Через точку, яка не належить даній прямій, проходить тільки дві прямі, паралельні цій прямій.

Запитання 3

Яке з поданих тверджень є неправильним?

варіанти відповідей

Якщо a||b і b||c, то a||c.

Якщо a_|_b і b_|_c, то a||c.

Якщо a_|_b і b_|_c, то a_|_c.

Якщо a||b і c_|_b, то c_|_a.

Запитання 4

На якому з рисунків прямі a і b паралельні?

варіанти відповідей
Запитання 5

Яке з поданих тверджень є неправильним?

варіанти відповідей

Якщо сума кутів однієї пари різносторонніх кутів дорівнює сумі кутів другої пари, то прямі не паралельні.

Якщо різносторонні кути не рівні, то прямі не паралельні.

Якщо сума односторонніх кутів не дорівнює 180°, то прямі не паралельні.

Якщо відповідні кути не рівні, то прямі не паралельні.

Запитання 6

Скільки прямих визначають три точки, які не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

2

4

3

1

Запитання 7

Скільки можна провести відрізків, які містять дві задані точки?

варіанти відповідей

1

2

3

Безліч

Запитання 8

Точка M є внутрішньою точкою відрізка PQ. Яке з поданих тверджень є правильним?

варіанти відповідей

PM + MQ = PQ

PQ = PM - MQ

MQ = PQ + PM

PM = PQ + MQ

Запитання 9

Точки A, B, C лежать на одній прямій, причому BC = 8см, AB - BC =8см. Яке з поданих тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Точка А - середина відрізка ВС.

Точка В - середина відрізка АС.

Точка С - середина відрізка АВ.

Точки А і В збігаються.

Запитання 10

Довжина відрізка АВ = 12см. Скільки існує на прямій АВ точок, сума відстаней від кожної з яких до кінців відрізка АВ дорівнює 14см.

варіанти відповідей

Безліч.

1

2

Жодної.

Запитання 11

Довжина відрізка АВ = 12см. Скільки існує на прямій АВ точок, сума відстаней від кожної з яких до кінців відрізка АВ дорівнює 12см.

варіанти відповідей

Жодної

2

Безліч

1

Запитання 12

Два промені є доповняльними, якщо:

варіанти відповідей

Вони мають спільників початок.

Їхнім об'єднанням є пряма і вони мають спільний початок.

Вони належать одній прямій.

Їх об'єднанням є пряма.

Запитання 13

Яке позначення кута, зовраженого на рисунку є неправильним.

варіанти відповідей

Кут О.

Кут ОМN.

Кут MON.

Кут NOM.

Запитання 14

Яке з поданих тверджень є хибним?

варіанти відповідей

Суміжні кути мають спільну вершину.

Суміжні кути мають спільну сторону.

Завжди один із суміжних кутів гострий, а другий - тупий.

Якщо кути АОС і СОВ суміжні, то промені ОА і ОВ - доповняльні.

Запитання 15

Яке з поданих тверджень є хибним?

варіанти відповідей

Вертикальні кути рівні.

Якщо кути рівні, то вони вертикальні.

Вертикальні кути мають спільну вершину.

Стороны вертикальних кутів створюють дві пари доповняльних променів.

Запитання 16

Яке з поданих тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Перпендикулярні відрізки завжди мають спільну точку.

Перпендикулярні промені завжди мають спільну точку.

Перпендикулярні прямі завжди мають спільну точку.

Перпендикулярні промінь і відрізок завжди мають спільну точку.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест