Ненаголошені [е], [и] в корені слова

Додано: 19 травня 2019
Предмет: Українська мова, 3 клас
Тест виконано: 173 рази
10 запитань
Запитання 1

Щоб знати, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі кореня, потрібно…

       

варіанти відповідей

змінити слово або дібрати спільнокореневе, щоб ненаголошений склад став наголошеним;

поставити наголос

позначити корінь

Запитання 2

Яке слово перевіряє ненаголошений голосний слова ш…поче?

      

варіанти відповідей

пошепки

шепіт

шепотіти

Запитання 3

Обери групу слів, написання яких можна перевірити лише за словником.

    

варіанти відповідей

гор..зонт, к..шеня, д..ректор;

в..сна, ш..рокий, т..мніє;       

с..ло, зел..нь, л..сеня;

Запитання 4

Обери групу слів, написання яких можна перевірити лише за словником.

       

варіанти відповідей

кол..со, л..гкий;

кол..ктив, в..лосипед;

бер..зень, в..ликий;

Запитання 5

Визнач групу слів, у яких пишеться буква е.

      

варіанти відповідей

в..сокий, п..сати, оз..ро;

т..хенько, л..сти, л..повий;

кл..новий, ст…пи, т..мніє.

Запитання 6

Обери рядок, у якому подано перевірені слова до слова д..р..в’яний.

       

варіанти відповідей

деревина, деревину;

дерево, дерева;

дерев’яна, дерев’яною;

Запитання 7

. Визнач групу слів, у корені яких пишеться буква и.

       

варіанти відповідей

 в..днілись, в..личезний

  дал..чінь, л..гкий;

     

в..сока, обл…вати;

Запитання 8

. Обери словосполучення з ненаголошеним голосним [е], [и].

      

варіанти відповідей

липовий цвіт

літній дощ

вишневий садок

Запитання 9

. Обери групу слів, написання яких можна перевірити лише за словником.

       

варіанти відповідей

с..ло, зел..нь, л..сеня;

в..сна, ш..рокий, т..мніє;

       

гор..зонт, к..шеня, д..ректор;

      

Запитання 10

Обери групу слів, правильне написання яких можна перевірити лише за словником.

      

варіанти відповідей

тр..вога, кол..со, с..ло;

пш..ниця, оз..ро, з..мля

ч..ремха, оч..рет, д..путат;

      

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест