Ненаголошені звуки [ e ], [ и ]. Перенос слів

Додано: 10 вересня 2020
Предмет: Українська мова, 3 клас
Тест виконано: 243 рази
12 запитань
Запитання 1

Щоб правильно написати слова з ненаголошеними [ e ], [ и ] , треба...

варіанти відповідей

писати так, як чуєш.

запитати в мами чи тата.

змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним.

Запитання 2

Вкажи рядок, у якому всі слова з ненаголошеними [ e ], [ и ].

варіанти відповідей

Листя, село, мечі

Весна, зима, темно.

Весло, зерно, синіє.

Запитання 3

Яким словом можна перевірити написання слова "р... балка"?

варіанти відповідей

р..балити

р...бка

р...бина

Запитання 4

Яким словом можна перевірити написання слова "ч..сло"?

варіанти відповідей

ч..словий

ч...сленні

ч...сла

Запитання 5

Яким словом можна перевірити написання слова "в..чори"?

варіанти відповідей

в...чір

в...чірній

в...черяти

Запитання 6

Визнач рядок зі словами, написання яких не можна перевірити за допомогою перевірних слів. Тільки за допомогою словника.

варіанти відповідей

Озеро, великий, село.

Пиріг, лимон, кишеня.

Левеня, димок, ребро.

Запитання 7

Правильно поділи для переносу слово "подзвонити".

варіанти відповідей

по - дзво - ни - ти

под - зво - ни - ти

подз - во - ни - ти

Запитання 8

Правильно поділи для переносу слово "огороджений".

варіанти відповідей

о - го - ро - дже - ний

ого - ро - дже - ний

ого - род - же - ний

Запитання 9

Правильно поділи для переносу слово "об'їжджу".

варіанти відповідей

об - 'їж - джу

об - їжд - жу

об' - їж - джу

Запитання 10

Правильно поділи для переносу слово "кольоровий".

варіанти відповідей

ко - ль- оро - вий

ко - льо - ро - вий

кол - ьо - ро - вий

Запитання 11

Вибери рядок, у якому всі слова поділено для переносу правильно.

варіанти відповідей

Лій-ка, воло - сся, на - дія.

Ма - йка, насін - ня, мрі - я.

Марі - йка, колос - ся, олі - я.

Запитання 12

Вибери рядок, у якому всі слова поділено для переносу неправильно.

варіанти відповідей

Осі - нь, їжа - ки, си - джу.

О - ке - ан, олі - ве - ць, ход - жу.

У - че - нь, лі - нія, во - джу.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест