18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

«Неозначені й заперечні займенники, їх відмінювання та правопис»

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 395 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть рядок, у якому всі слова - заперечні займенники.

варіанти відповідей

Ніякий, нікуди, ні з ким, ніскільки.

Ні при кому, нікотрий, ні до чого, ніщо.

Нізвідки, ні в якому, нічого, нікому.

Ні при яких, ніде, ні для чого, ні з котрим.

Запитання 2

У котрому рядку всі займенники неозначені:

варіанти відповідей

Шо-небудь, стільки, його, хто-небудь.

Інший, той, абищо, жодний.

Казна-що, щось, деякого, будь-хто.

Жоден, стільки, її, хто-небудь.

Запитання 3

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

чого/небудь, хтозна/що, будь/який, казна/хто

де\кому, аби/хто, де/кому, якого/небудь

казна/чим, ні/якому, аби/когось, ні/чим

хтозна/чому, аби/якому, який/небудь, який/сь

Запитання 4

Усі займенники стоять у формі орудного відмінка в рядку

варіанти відповідей

ним, ніким, він, мене

свого, нашим, той, дечого

ніхто, ким, нею, ти

казна-чим, хтозна-яким, мною, чим

Запитання 5

Усі займенники слід писати разом у рядку

варіанти відповідей

аби/когось, ні/чим, ні/якому, де/чому

ні/перед/ким, аби/хто, де/кому, де/котрий

ні/хто, чого/небудь, ні/що, де/кого

хтозна/кому, ні/чого, де/що, ні/який

Запитання 6

Усі займенники слід писати окремо у рядку

варіанти відповідей

де\який, хтозна/в/кого, ні/перед/ким, аби/кому

аби/з/ким, будь/у/кого, де/з/ким, де/в/чому

аби/якому, бозна/з/ким, будь/з/яким, бозна/що

аби/з/ким, аби/чий, ні/в/кого, де/хто

Запитання 7

В якому рядку допущено помилку в написанні займенників


варіанти відповідей

невідь-скільки, будь у кого, хтозна в якому, аби в чиєму

хто зна що, аби-який, нівщо, казна чий

ні з кого, казна-котрий, де з чого, абискільки

хто-небудь, деякий, щось, абихто

невідь-який, невідь-що, казна-хто, якийсь

Запитання 8

РАЗОМ займенники пишемо із частками

варіанти відповідей

аби-,-сь, хтозна-, казна-

ні-, будь-, -небудь, казна-

де-, аби-, -небудь, -сь

ні-, аби-, де-, -сь

будь-, -небудь, казна-, хтозна-

Запитання 9

Яку синтаксичну роль виконує неозначений займенник у реченні: «Будь-яка подорож розширює горизонти»?


варіанти відповідей

підмет;

присудок;

означення;

додаток.

Запитання 10

Виберіть рядок, у якому всі займенники утворені суфіксальним способом?


варіанти відповідей

казна-що, який-небудь щось;

хтось, чий-небудь, чийсь;

хтозна-який, будь-чий, казна-хто;

абиякий, якийсь, котрийсь.

Запитання 11

Від яких займенників утворюються неозначені та заперечні займенники?варіанти відповідей

питальних;

особових;

означальних;

присвійних.

Запитання 12

Який заперечний займенник не має роду та числа?варіанти відповідей

ніякий;

нічий;

нікотрий;

ніхто.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест