24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Неповнолітні працівники

Додано: 8 березня
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
20 запитань
Запитання 1

Повнолітнім особам надається щорічна основна відпустка тривалістю 

варіанти відповідей

31 календарний день

24 календарні дні

28 календарних днів

56 календарних днів

Запитання 2

Скільки годин на тиждень, мають працювати особи віком від 16 до 18 років:

варіанти відповідей

36

40

24

18

Запитання 3

Трудовий договір з неповнолітніми має укладатися в...

варіанти відповідей

Письмовій формі

Усній формі

Трудовий договір з неповнолітніми не укладається

На вибір працівника

Запитання 4

Якщо неповнолітній працює в період навчального року у вільний від навчання час, тривалість роботи ...

варіанти відповідей

зменшується втричі

залишається такою ж та особа буде працювати у нічну зміну

зменшується вдвічі

 буде вирішувати роботодавець

Запитання 5

Неповнолітні можуть починати працювати за згодою батьків або осіб, які їх замінюють з ......... у вільний від навчання час

варіанти відповідей

16 років

15 років

13 років

14 років

Запитання 6

До якого віку, при влаштуванні на роботу неповнолітньої особи обов'язковим є проходження щорічного медичного огляду?

варіанти відповідей

30 років

 27 років

21 року

18 років

Запитання 7

Коли працівник, який бажає залишити роботу, повинен написати заяву про звільнення?

варіанти відповідей

не менш ніж на тиждень

не менш ніж за місяць

у той самий день коли вирішив звільнитися

не менш ніж за два тижні

Запитання 8

Оберіть варіант, де вказано документи, що за загальним правилом подаються особою під час працеваштування

1. Паспорт

2. Характеристика

3. Лист-рекомендація з попереднього місця роботи

4. Трудова книжка

5. Медична довідка

варіанти відповідей

1,2,3

1,3,4

1,4,5

1,2,5

Запитання 9

Якою може бути максимальна тривалість робочого тижня неповнолітнього до 16 років?

варіанти відповідей

36 годин

28 годин

24 годин 

40 годин

Запитання 10

Як називається основний нормативний акт, який регулює відносини в трудовій сфері?

варіанти відповідей

Трудовий кодекс

Цивільний кодекс

Цивільно-процесуальний кодекс

Кодекс законів про працю

Запитання 11

Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю

варіанти відповідей

24 календарні дні

56 календарних днів

40 календарних днів

31 календарний день

Запитання 12

Щорічна відпустка працівнику, віком до 18 років надається

варіанти відповідей

згідно з графіком відпусток

у зручний для нього час

після відпрацювання шестимісячного терміну безперервної роботи

після відпрацювання дев'ятимісячного терміну безперервної роботи

Запитання 13

Заробітна плата неповнолітньому за неповний робочий день повинна становити

варіанти відповідей

Не менше 50% від заробітної плати за повний робочий день

Не менше 70% від заробітної плати за повний робочий день 

100% від заробітної плати за повний робочий день

Не менше 90% від заробітної плати за повний робочий день

Запитання 14

Чи дозволяється залучати неповнолітніх до роботи у святкові дні

варіанти відповідей

Так, але за їх особистою згодою

Так

Ні

Так, але за згодою батьків

Запитання 15

За загальними нормами прийом на роботу здійснюється у віці ...

варіанти відповідей

18 років

14 років

15 років

16 років

Запитання 16

Тривалість робочого часу на тиждень для осіб віком від 15 до 16 років, які працюють протягом навчального року, не може перевищувати ...

варіанти відповідей

18 годин

12 годин

24 години

36 годин

Запитання 17

Серед запропонованих укажіть ті роботи, на яких забороняється використовувати працю осіб молодших 18 років.

варіанти відповідей

Роботи, пов'язані з підійманням і переміщенням речей, вага яких перевищує граничні норми.

Роботи, пов'язані з доставкою кореспонденції до офісів

Роботи, пов'язані із шкідливими або небезпечними умовами праці

Підземні роботи

Роботи, пов'язані з реалізацією продуктів харчування

Роботи, пов'язані із застосуванням комп'ютера

Нічні, понаднормові роботи, роботи у вихідні дні

Висотні роботи

Запитання 18

Що є предметом трудового права?

варіанти відповідей

трудові відносини

  

 заробітна плата

виконана робота працівником

 запропонована робота роботодавцем

Запитання 19

Впродовж скількох днів людині оформляють трудову книжку, якщо вона працевлаштовується вперше?

варіанти відповідей

10

5

15

впродовж місяця

Запитання 20

Якого виду трудового договору не існує

варіанти відповідей

строковий

безстроковий

на виконання певної роботи

відрядний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест