Нервова система.

Додано: 5 квітня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 280 разів
48 запитань
Запитання 1

Вкажіть, в якій ділянці кори головного мозку розташований смаковий центр:

варіанти відповідей

лобовій

тім'яній

потиличній

скроневій

Запитання 2

Фізіологічною одиницею нервової системи є

варіанти відповідей

Нейрон

Ганглїї

Нейроглія

Рефлекторна дуга

Запитання 3

Які види безумовних рефлексів існують?

варіанти відповідей

Позитивні,вроджені,негативні,моторні.

Вроджені,тонічні,позитивні,секреторні.

Набуті,рухові,харчові,пропріоцевтивні

Харчові,захисні,статеві,естероцептивні,інтероцептивні,пропріоцевтивні.

Запитання 4

Чим утворена сіра речовина?

варіанти відповідей

Аксонами

Дендритами

Тілами вставних нейронів

Нейроглією

Запитання 5

Які функції виконує спинний мозок?

варіанти відповідей

Рефлекторну,провідникову

Аналізуючу,сприймаючу

Сприймаючу,регуляторну

Сигнальну,аналізуючу

Запитання 6

За здійснення яких процесів відповідає мозочок?

варіанти відповідей

Регуляція процесів обміну речовин

Регуляція дихання

Підтримка трофічного впливу нервової системи

Координація рухів ,розподіл м*язового тонусу

Запитання 7

Яку фукнцію виконує довгастий мозок?

варіанти відповідей

Координація рухів

Рефлекторну,провідникову

Аналізуючу

Містить центри захисних рефлесів

Запитання 8

Які рефлекси,мають тимчасовий характер та здійснюються за певних впливів?

варіанти відповідей

Умовні

Безумовні

Умовні та безумовні

Всі відповіді невірні

Запитання 9

Яка частина мозку відповідає за свідомість?

варіанти відповідей

Кора великих півкуль та підкіркові центри

Мозочок,довгастий мозок

Середній мозок

ВСі відповіді невірні

Запитання 10

Які нейрони передають нервові імпульси робочому органу?

варіанти відповідей

Рухові

Чутливі

Вставні

Змішані

Запитання 11

Які відділи головного мозку мають звивини?

варіанти відповідей

Мозочок

Довгастий мозок

Середній мозок

Проміжний мозок

Великий мозок

Міст

Запитання 12

Що є складовими елементами будови нейрону?

варіанти відповідей

Аксон

Дендрит

Війки

Фасції

Тіло

Запитання 13

Які відділи головного мозку відповідають за підтримку тонусу м*язів?

варіанти відповідей

Мозочок

Довгастий мозок

Проміжний мозок

Середній мозок

Запитання 14

Мережа особливих нейронів,що сприймає та розподіляє інформацію та підтримує тонус усіх відділів ЦНС

варіанти відповідей

Лімбічна система

Головний мозок

Ретикулярна формація

Спинний мозок

Запитання 15

Стовбурову частину мозку формуюють

варіанти відповідей

Мозочок

Довгастий мозок

Міст

Середній мозок

Запитання 16

Координацію рухів,визначення їхньої точності та плавності забезпечує

варіанти відповідей

Мозочок

Міст

Довгастий мозок

Великий мозок

Запитання 17

Підзоровогорбова ділянка це-

варіанти відповідей

Таламус

Гіпофіз

Гіпоталамус

Епіфіз

Запитання 18

У великих півкулях розрізняють частки

варіанти відповідей

Лобова

Тім'яна

Потилична

Лімбічна

Скронева

Ретикулярна

Запитання 19

Вибери правильний варіант.

1. Довгастий мозок. а. Підтримка тонусу м'язів.

2. Мозочок. б. Первинні центри зору та слуху.

3. Великий мозок. в. Центри важливих фізіологічних функцій.

4.Проміжний мозок. г. Сприйняття та аналіз усієї інформації.

5.Середній мозок. д.Визначає ступінь порушення гомеостазу.

варіанти відповідей

1-д, 2-б, 3-а, 4-в, 5-г

1-д, 2-а, 3-б, 4-г, 5-в

1-в, 2-а, 3-г, 4-д, 5-б.

1-б, 2-д, 3-г, 4-а, 5-в

Запитання 20

Де правильно визначено частку півкуль і чутливу зону.

1. Лобова частка-моторна зона.

2. Скронева частка-зона шкірної чутливості.

3. Тім'яна частка-слухова зона..

4. Потилична частка-зорова зона.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 21

Виберіть ділянки кори у яких містяться центри мови.

варіанти відповідей

Скронева

Лобова

Тім'яна

Потилична

Запитання 22

В яких відділах спинного мозку міститься центральна частина симпатичного відділу вегетативної нервової системи:

варіанти відповідей

шийному;

грудному;

  куприковому.


  крижовому

поперековому

Запитання 23

Вкажіть, які центри розміщуються у довгастому мозку:

варіанти відповідей

А) ковтання

Б) центр орієнтації

В) дихання

Г) цент слиновиділення

Запитання 24

Який розлад нервової системи та психіки людини характеризується: переважання емоцій над розумом, неадекватна реакція на зовнішні подразники, "гра на публіку"?

варіанти відповідей

А) невроз

Б) психоз

В) епілепсія

Г) істерія

Д) депресія

Ж) шизофренія

Запитання 25

11. Яке захворювання НС характеризується такими симптомами: спазми, судоми, закидування голови, втрата свідомості, втрата пам′яті на час і після приступу, піна з рота?

варіанти відповідей

А) шизофренія

Б) епілепсія

В) істерія

Г) інсульт

Запитання 26

До захворювань нервової системи відносять такі захворювання

варіанти відповідей

енцефаліт

менінгіт

поліємієліт

неврит

всі відповіді правильні

Запитання 27

Доповніть речення: « Великий мозок складається з  _____________   --- півкуль, які з’єднані _________________--- ». 

варіанти відповідей

2

3

4

черв'яком

мозолистим тілом

мостом

ретикулярною формацією

Запитання 28

Яке значення мають борозни і звивини кори півкуль головного мозку людини:

варіанти відповідей

захисне

збільшення площі кори головного мозку

поліпшують газообмін

поліпшують кровопостачання

Запитання 29

Соматична нервова система регулює

варіанти відповідей

рухами скелетних м'язів

обмін речовин

забезпечує зв'язок організму із середовищем

роботу внутрішніх органів

Запитання 30

Як покращити роботу головного мозку?

варіанти відповідей

розгадувати кросворди та ребуси

дивитися телевізор

грати у шахи

кататися на велосипеді

читати книжки

Запитання 31

Що потрібно, щоб нервова система добре працювала?

варіанти відповідей

правильно харчуватися

поживні речовини

вуглекислий газ

кисень

Запитання 32

Що робить головний мозок?

варіанти відповідей

розрізняє подразнення

перекачує кров

приймає рішення

є опорою всього організму

дає органам сигнал до дії

Запитання 33

Які органи твого організму керують твоїми діями і вчинками?

варіанти відповідей

серце

головний мозок

шлунок

спинний мозок

Запитання 34

Як називається рідина, яка є у спинно-мозкового каналі ? Функції цієї рідини живлення спинного мозку ...

варіанти відповідей

кров           

лімфа

ліквор 

мієлінова

міжклітинна

Запитання 35

Укажіть відділ головного мозку, у якому розташований центр больової чутливості:

варіанти відповідей

мозочок

довгастий мозок

середній мозок

проміжний мозок

Запитання 36

Функція еферентного нейрона:        

варіанти відповідей

отримує сигнали від чутливих і передають їх в межах ЦНС

приймає сигнали від рецепторів і передає їх до мозку

передають відповідь до робочого органу

Запитання 37

Вкажіть, яка складова нейрона позначена на малюнку стрілкою:

варіанти відповідей

аксон  

  мієлінова оболонка

  тіло нейрона

дендрити

Запитання 38

Схарактеризуйте структуру мозку, зазначену на малюнку стрілкою:

Назва


1. спинний мозок


2. проміжний мозок


3. середній мозок

Місцезнаходження


1. між мостом і проміжним мозком


2. між середнім мозком і півкулями мозку


3. між мозочком і спинним мозком


Функції


1. регулює роботу залоз внутрішньої секреції


2. містить життєво важливі центри


3. первинні центри зору, слуху, м'язового тонусу

варіанти відповідей

2 2 1

 3 1 3

2 2 2

  3 2 1

Запитання 39

У якому з відділів головного мозку розташовані орієнтувальні рефлекси, зорові та слухові подразники?

варіанти відповідей

  великі півкулі 

 проміжний мозок

довгастий мозок

середній мозок

Запитання 40

Приведіть у відповідність ланки рефлекторної дуги з функціями.

1. Рецепторів.

2. Чутлива.

3. Центральна.

4. Рухова.

А) передача збудження до ЦНС;

Б) передача збудження від ЦНС;

В) сприймання подразнення;

Г) аналіз інформації.варіанти відповідей

1В 2А 3Г 4Б

1А 2В 3Б 4Г

1Б 2Г 3А 4В

Запитання 41

Приведіть у відповідність захворювання нервової системи з визначенням.

1. Радикуліт.

2. Менінгіт.

3. Інсульт.

4. Поліомієліт.

А) інфекційне вірусне ураження ЦНС;

Б) ураження мозкових оболонок;

В) ураження, спричинене крововиливами;

Г) ураження корінців спинного мозку.

варіанти відповідей

1А 2Б 3В 4 г

1Г 2Б 3 В 4А

1Б 2А 3Г 4В

Запитання 42

Виберіть складові переферичної нервової системи.

варіанти відповідей

головний мозок

спинний мозок

черепно - мозкові нерви 

спинномозкові нерви

Запитання 43

До складу периферичної нервової системи людини належать...

варіанти відповідей

головний мозок

спинний мозок

12 пар черепно-мозкових нервів 

31 пара спинномозкових нервів  

вузли

Запитання 44

Вкажіть правильний набір сегментів спинного мозку.

варіанти відповідей

7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових, 2 куприкових

8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових, 1 куприковий

7 шийних, 12 грудних, 6 поперекових, 5 крижових, 1 куприковий

8 шийних, 10 грудних, 5 поперекових, 5 крижових, 1 куприковий

Запитання 45

Сіра речовина спинного мозку на поперечному перерізі має вигляд метелика. Вкажіть характеристики цієї речовини.

варіанти відповідей

97% її – це тіла вставних нейронів 

97% її – це тіла чутливих нейронів

3% її – це тіла рухових нейронів

3% її – це тіла вставних нейронів

Запитання 46

 На яку структуру спинного мозку вказує цифра 2 на малюнку?

варіанти відповідей

сіру речовину

білу речовину

нервові вузли 

спинномозкові нерви

Запитання 47

Вкажіть правильну послідовність розташування оболонок спинного мозку, починаючи із зовні.

варіанти відповідей

м'яка -павутинна - тверда

павутинна - тверда - м'яка

тверда - павутинна -м'яка

м'яка - тверда - павутинна

Запитання 48

У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав? 

варіанти відповідей

Стовбур мозку 

Шийний відділ спинного мозку

Передній мозок 

Проміжний мозок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест