НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Додано: 13 квітня
Предмет: Захист України, 10 клас
Тест виконано: 373 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайти правильне твердження.

Цивільний захист (ЦЗ) — це ...

варіанти відповідей

...функція держави, спрямована на захист населення,

територій, навколишнього природного середовища та

майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання

таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків

і надання допомоги постраждалим у мирний час

і в особливий період.

...функція міста , спрямована на захист рослин, тварин,

та майна від різних ситуацій шляхом , ліквідації їх наслідків

і надання допомоги постраждалим у мирний час і в особливий

період.

...функція держави, найвища інтенсивність розвитку 

епідемічногопроцесу, що характеризується прогресуючим

поширеннямінфекційного захворювання з надзвичайно

високим ураженнямнаселення на значних територіях 

материків або всієї Землі

Запитання 2

Цивільний захист здійснюють з метою...

варіанти відповідей

...гарантування безпеки і захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей і довкілля від надзвичайних ситуацій, пожеж і подолання їхніх небезпечних наслідків в мирний час і в особливий період.  

...гарантування безпеки і захисту населення від інфекційних захворювань в особливий період.  

Запитання 3

Правовою основою цивільного захисту є...

варіанти відповідей

...Права і обов'язки дитини,інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

... Конституція України, Кодекс цивільного захисту , Закон України «Про основи національної безпеки України», інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Конституція України, Кодекс військового захисту , Закон України «Про основи екологічної безпеки України», інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Запитання 4

Для виконання завдань, спрямованих на захист населення від надзвичайних ситуацій (НС), держава надає громадянам України необхідні права та зобов’язує виконувати певні правила. Громадяни України мають право на:...

варіанти відповідей

• засоби колективного захисту та їх використання; • можуть не брати участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань цивільного захисту; • фізичний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; • платну медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію в разі отримання фізичних і психологічних травм.

• отримання інформації про НС або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі; • засоби колективного та індивідуального захисту та їх використання; • участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань цивільного захисту; • соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; • медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію в разі отримання фізичних і психологічних травм.

• отримання інформації про НС або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути; • засоби індивідуального захисту та їх використання; • обов'язкова участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань цивільного захисту; • економічний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; • медичну допомогу, та допомога лікаря -психіатра.

Запитання 5

Громадяни України зобов’язані:


варіанти відповідей

◊ дотримувати правил поведінки, безпеки та дій під час НС;

◊ дотримувати заходів безпеки в побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої чи технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки,охорони праці, що можуть призвести до НС;

◊ вивчати способи захисту від НС та дій у разі їх виникнення, надання домедичноїдопомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;

◊ повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення НС;

◊ у разі виникнення НС до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;

◊ дотримувати протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

◊ виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать направі приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем

◊ швидко виконати евакуацію під час НС;

◊ не дотримувати заходів безпеки в побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої чи технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки,охорони праці, що можуть призвести до НС;

◊ надавати посильної допомоги населенню під час виникнення НС;

◊ у разі виникнення НС чекати прибуття аварійно-рятувальних підрозділів ;

◊ дотримувати протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

◊ виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать направі приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем

Запитання 6

Чи мають іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій такі ж права й чи повинні виконувати такі ж обов’язки, як і громадяни України, за винятками тих, які не передбачені Конституцією, законами чи міжнародними договорами України?

варіанти відповідей

Ні.

Так

Частково

Запитання 7

Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ)  —

варіанти відповідей

 ....сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту в мирний час і в особливий період.

 ...це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майнавід надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час і в особливий період.

...сукупність органів енергетичного управління, сил і засобів фізичних та соціально-місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту в мирний час і в особливий період.

Запитання 8


Єдину державну систему цивільного захисту складають:...

варіанти відповідей

– органи управління ЕДСЦЗ;

– сили, призначені для виконання завдань ЦЗ;

– фонди фінансових, медичних і матеріально-технічних ресурсів;

– системи зв’язку, оповіщення та інформаційного 

забезпечення;

– система моніторингу техногенної і природної безпеки

тапрогнозування НС;

– система навчання кадрів, керівного складу і фахівців

у сферіЦЗ,навчання населення діям в НС;

– система наукового забезпечення заходів ЦЗ.

– органи психологічного управління;

– сили, призначені для виконання завдань МГП;

– фонди фізичних , медичних і матеріально-технічних ресурсів;

– система моніторингу техногенної і природної безпеки та прогнозування НС;

– система навчання директорів шкіл, рядового складу діям в НС;

– система наукового забезпечення заходів ЦЗ.

Запитання 9

Чи правильне твердження,що "загальне керівництво ЄДСЦЗ здійснює

 Кабінет Міністрів України"?

варіанти відповідей

так

ні

частково

Запитання 10

Чи правильне твердження ,що "діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України ) спрямовує і координує Кабінет Міністрів України через Міністра оборони України?"

варіанти відповідей

ні

так

частково

Запитання 11

До сил цивільного захисту належать:


варіанти відповідей

1) оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;

2) аварійно-рятувальні служби;

3) формування цивільного захисту;

4) спеціалізовані служби цивільного захисту;

5) пожежно-рятувальні підрозділи(частини);

6) добровільні формування цивільного захисту.

1) оперативно-рятувальна служба соціального захисту;

2) екологічно-рятувальні служби;

3) формування психологічного захисту;

4) спеціалізовані служби цивільного захисту;

5) пожежні підрозділи(частини);

6) добровільні формування цивільного захисту.

1) оперативно-рятувальна служба економічного захисту;

2) аварійно-хімічної служби;

3) формування критичного захисту;

4) спеціалізовані служби зоологічного захисту;

5) рятувальні підрозділи(частини);

6) добровільні формування пандеймічного захисту.

Запитання 12

Аварійно-рятувальні служби поділяють на:


варіанти відповідей

1) місцеві об’єктові та громадські організації;

2) спеціальні;

3) добровільні і непрофесійні.

1) державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громадські організації;

2) спеціалізовані та неспеціалізовані;

3) професійні та непрофесійні.

1) на побутові та громадські організації;

2) спеціалізовані та неспеціалізовані;

3) на медичні та професійні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест