6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

НТР, культура 2пХХ-пХХІ ст.

Додано: 15 січня
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
Тест виконано: 68 разів
12 запитань
Запитання 1

Вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору - це:

варіанти відповідей

Комп'ютерна графіка

Графіка

Графічний дизайн

Запитання 2

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання зображень за допомогою комп’ютера - це

варіанти відповідей

візуальна комунікація

графічний дизайн

комп'ютерна графіка

Запитання 3

Зв'язок шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або розглянути - це:

варіанти відповідей

графічний дизайн

візуальна комунікація

комп'ютерна графіка

Запитання 4

У чому полягає функція електронного урядування?

варіанти відповідей

В організації взаємодії органів влади з суспільством у інформаційно-комунікаційній формі.

У злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом.

У здатності вироблення колективного рішення більш ефективного, ніж найкраще з індивідуальних рішень.

У виробленні правил та норм поведінки людей у відносинах одне з одним, із суспільством і державою.

Запитання 5

Область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму, це …

варіанти відповідей

Інтернет людей.

Інтернет речей.

Штучний інтелект.

Інтернет контенту.

Запитання 6

Суспільство, в якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, опрацюванням та розповсюдженням інформаційних даних - це

варіанти відповідей

інформаційне суспільство

смарт суспільство

смарт-технології

Запитання 7

Уряд України схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в

варіанти відповідей

у вересні 2017

у липні 2018

у вересні 2018

у липні 2017

Запитання 8

Штучний інтелект (англ. artificial intelligence) — це

варіанти відповідей

область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних програм

область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму

глобальна мережа підключених до Інтернету речей — пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів

Запитання 9

Глобальна мережа підключених до Інтернету речей — пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів -це

варіанти відповідей

Інтернет речі

штучний інтелект

смарт-технології

Запитання 10

Повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості - це 

варіанти відповідей

толерантність

комунікація

терпимість

моральні цінності

Запитання 11

Співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей - це


варіанти відповідей

 полікультурність 

плюралізм 

компроміс

соціальна рівність

Запитання 12

Як називають обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною належністю, статтю, віком, політичними або релігійними переконаннми

варіанти відповідей

асиміляція

расизм

ксенофобія

дискримінація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест