19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Нуклеїнові кислоти

Додано: 29 вересня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Нуклеїнові кислоти
21 запитання
Запитання 1

Еукаріоти відрізняються від прокаріотів тим, що:

варіанти відповідей

їхні клітини містять рибосоми

вони є виключно аеробними організмами

їхні клітини мають зовнішню мембрану

містять ядро

Запитання 2

Біополімерами є :

варіанти відповідей

білки

жири

моносахариди

солі

АТФ

сахароза

Запитання 3

Виберіть зайвий термін:

варіанти відповідей

нуклеїнові кислоти

ліпіди

вода

вуглеводи

Запитання 4

Білки складаються з

варіанти відповідей

моносахаридів

нуклеотидів

амінокислот

ліпідів

Запитання 5

До складу нуклеотиду ДНК входять:

варіанти відповідей

рибоза

А, Г, У, Т

залишок ортофосфатної кислоти

дезоксирибоза

Запитання 6

Між нуклеотидами існує зв'язок...

варіанти відповідей

ковалентний

сульфідний

йонний

молекулярний

Запитання 7

Що є мономером ДНК?

варіанти відповідей

нуклеотиди

азотисті основи

білки

нуклеозиди

Запитання 8

Укажіть правильні твердження щодо ДНК.

І. Усі молекули ДНК, що входять до складу клітини, є дволанцюговими.

ІІ. ДНК у клітині не виконує жодних інших функцій, крім генетичної.

варіанти відповідей

І

ІІ

обидва правильні

жодного правильного

Запитання 9

Укажіть правильні твердження щодо РНК.

І. Молекули рРНК є дволанцюговими.

ІІ. Функціональне призначення всіх молекул РНК – забезпечення процесу синтезу білків на всіх етапах

варіанти відповідей

І

ІІ

обидва правильні

жодного правильного

Запитання 10

Укажіть азотисту основу, специфічну для молекул ДНК.

варіанти відповідей

аденін

тимін

урацил

цитозин

Запитання 11

Що означає латинське слово, від якого пішла назва нуклеїнові кислоти?

варіанти відповідей

походження

ядро

клітина

рід

Запитання 12

Обрати нуклеотид, який входить лише до складу РНК:

варіанти відповідей

Аденіловий;

Урациловий;

Тимідиловий;

Гуаніловий.

Запитання 13

Обрати , що є мономером нуклеїнових кислот:

варіанти відповідей

Амінокислота;

Моносахарид;

Нуклеотид;

Вітамін.

Запитання 14

4. Обрати ознаки, які відповідають ДНК:

варіанти відповідей

Подвійна спіраль, що складається з двох антипаралельних полінуклеотидних ланцюгів;

Одноланцюгова молекула, що існує у вигляді трьох структур;

Нуклеотид що складається з рибози, аденіну та трьох послідовно зв'язаних залишків фосфатної кислоти

Подвійна спіраль, що складається з двох паралельних полінуклеотидних ланцюгів.

Запитання 15

12. Де не міститься ДНК?

варіанти відповідей

Ядро;

Мітохондрія;

Хлоропласт;

Рибосома.

Запитання 16

Матрична РНК - це

варіанти відповідей

транспортна

рибосомна

інформаційна

Запитання 17

Число нуклеотидів у складі однієї молекули нуклеїнової кислоти від

варіанти відповідей

1 до 200

200 до 200 тис.

200 до 200 млн.

Запитання 18

До складу ДНК входить залишок

варіанти відповідей

рибози

дисахариду

дезоксирибози

Запитання 19

Яка формула є вірною

варіанти відповідей

А+Г = Т+Ц

А+Г = У+Ц

А+Г= А+Ц

Запитання 20

Яка відповідність є вірною?

варіанти відповідей

А=Ц

А=Т

А=Г

Запитання 21

Комплементарність - це

варіанти відповідей

руйнація молекули ДНК

відповідність нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК

зміна структури молекули ДНК

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест