13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Нуклеотиди і нуклеїнові кислоти.

Додано: 12 червня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 25 разів
24 запитання
Запитання 1

Обрати , що є мономером нуклеїнових кислот:

варіанти відповідей

Амінокислота;

Моносахарид;

Нуклеотид;

Вітамін.

Запитання 2

Обрати нуклеотид, який входить лише до складу РНК:

варіанти відповідей

Аденіловий;

Урациловий;

Тимідиловий;

Гуаніловий.

Запитання 3

Принципу комплементарності відповідає така пара нуклеотидів:

варіанти відповідей

Гуанін та Аденін;

Аденін та Урацил;

Урацил та Цитозин

Тимін та Урацил

Запитання 4

Яка кількість цитозину на певній ділянці ДНК, що складається із 1200 нуклеотидів в двох ланцюгах, якщо вміст аденіну дорівнюється 350 нуклеотидів:

варіанти відповідей

250;

500;

600;

350.

Запитання 5

Хто вперше виділив нуклеїн, вивчаючи сперматозоїди лосося в 1869 році?

варіанти відповідей

Ф.Мішер

 Р.Альтман

А.Левене

Запитання 6

Що означає латинське слово, від якого пішла назва нуклеїнові кислоти?

варіанти відповідей

походження

ядро

клітина

рід

Запитання 7

Укажіть обов’язковий для нуклеїнових кислот хімічний елемент.

варіанти відповідей

 Mg

Р

S

 Fe

Запитання 8

Укажіть кінцеві продукти гідролізу нуклеїнових кислот.

варіанти відповідей

пентози, амінокислоти, ортофосфатна кислота

нуклеотиди і нуклеозиди

нуклеотиди та азотисті основи

азотисті основи, пентози, ортофосфатна кислота

Запитання 9

Укажіть азотисту основу, що належить до класу пуринів.

варіанти відповідей

 тимін

 цитозин

урацил

аденін

Запитання 10

Чим за своєю хімічною природою є нуклеозид?

варіанти відповідей

азотистою основою

сполукою азотистої основи та ортофосфатної кислоти

сполукою ортофосфатної кислоти, пентози та азотистої основи

сполукою пентози та азотистої основи

Запитання 11

Укажіть зв’язки, які сполучають нуклеотиди у полінуклеотид.

варіанти відповідей

ефірні

 пептидні

водневі

йонні

Запитання 12

Із чого складається молекула АДФ?

варіанти відповідей

аденіну, рибози і трьох залишків ортофосфатної кислоти

аденіну, рибози і двох залишків ортофосфатної кислоти

аденіну, дезоксирибози і трьох залишків ортофосфатної кислоти

аденіну, дезоксирибози і двох залишків ортофосфатної кислоти

Запитання 13

Укажіть скорочене позначення найпоширенішої макроергічної речовини клітини.

варіанти відповідей

АТФ

НАТФ

АДФ

НАДФ

Запитання 14

Укажіть порядок перетворення енергорезервуючих речовин у процесі накопичення енергії в клітині.

варіанти відповідей

АМФ → АДФ → АТФ

АТФ → АДФ → АМФ

АМФ → АТФ → АДФ

АДФ → АТФ → АМФ

Запитання 15

Укажіть азотисту основу, специфічну для молекул ДНК.

варіанти відповідей

аденін

тимін

урацил

цитозин

Запитання 16

Як розподілена РНК у клітині?

варіанти відповідей

100% у ядрі

10% у ядрі, 90% у цитоплазмі

100% у цитоплазмі

90% у ядрі, 10% у цитоплазмі

Запитання 17

Де в клітині синтезується рибосомна РНК?

варіанти відповідей

у рибосомах

у ядерці

у мітохондріях

у цитоплазмі

Запитання 18

Яка послідовність ділянки РНК відповідає ділянці ДНК: АТТТГГЦТ?

варіанти відповідей

АТТТГГЦТ

ТАААЦЦГА

УАААЦЦГА

АУУУЦЦГУ

Запитання 19

Укажіть правильні твердження щодо РНК.

І. Молекули рРНК є дволанцюговими.

ІІ. Функціональне призначення всіх молекул РНК – забезпечення процесу синтезу білків на всіх етапах

варіанти відповідей

І

ІІ

обидва правильні

жодного правильного

Запитання 20

Фрагмент молекули ДНК містить 30 % гуанілових нуклеотидів. Визначити відсотковий вміст інших видів нуклеотидів.

варіанти відповідей

А = Т = 20%; Г = Ц = 30%

А = Т = 40%; Г = Ц = 10%

А = Т = 30%; Г = Ц = 20%

Запитання 21

Укажіть правильні твердження щодо ДНК.

І. Усі молекули ДНК, що входять до складу клітини, є дволанцюговими.

ІІ. ДНК у клітині не виконує жодних інших функцій, крім генетичної.

варіанти відповідей

І

ІІ

обидва правильні

жодного правильного

Запитання 22

Що є мономером ДНК?

варіанти відповідей

нуклеотиди

азотисті основи

білки

нуклеозиди

Запитання 23

Відстань між нуклеотидами становить...

варіанти відповідей

0,34 нм

34 нм

54 нм

0,27 нм

Запитання 24

Між нуклеотидами існує зв'язок...

варіанти відповідей

ковалентний

сульфідний

йонний

молекулярний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест