24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ

Додано: 12 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 23 рази
15 запитань
Запитання 1

Який фермент здійснює розщеплення подвійного ланцюга ДНК на одиничні при транскрипції?

варіанти відповідей

ДНК - аза

РНК - аза

полімераза

синтетаза

Запитання 2

Укажіть назву ділянок, які не несуть генетичної інформації , а відокремлюють різні гени?

варіанти відповідей

пейсмейкери

спейсери

пронатори

супінатори

Запитання 3

В якому віці спостерігається переважання процесів асиміляції?

варіанти відповідей

дитячому

юнацькому

зрілому

старечому

Запитання 4

До яких організмів за типом живлення належать залізобактерії?

варіанти відповідей

фототрофи

хемотрофи

гетеротрофи

трофи

Запитання 5

Як називаються звязки між залишками фосфорної кислоти у молекулі АТФ?

варіанти відповідей

пептидні

водневі

дисульфідні

макроергічні

Запитання 6

Яка кількість молекул АТФ утворюється при анаеробному окисленні?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

В якому році Х.Кребс відкрив лихальний ланцюг?

варіанти відповідей

1915 р.

1937 р.

1942 р.

1965 р.

Запитання 8

Скільки молекул АТФ утворюється внаслідок проходження анаеробного та аеробного етапів окислення?

варіанти відповідей

18

24

36

38

Запитання 9

Як називаються організми,що здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних без участі світла?

варіанти відповідей

фототрофи

хемотрофи

гетеротрофи

ідіотрофи

Запитання 10

Як називаються організми,що здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних?

варіанти відповідей

автотрофи

сапротрофи

гетеротрофи

фітофаги

Запитання 11

Під дією яких ферментів відбувається перетравлення целюлози в організмі людини?

варіанти відповідей

шлункового соку

печінки

мутуалістичних мікроорганізмів

підшлункової залози

Запитання 12

На якому етапі енергетичного обиіну утворюється і запасається найбільше енергії?

варіанти відповідей

підготовчому

безкисневому

кисневому

некисневому

Запитання 13

Назвіть органоїди, які здійснюють кисневий етап енергетичного обміну?

варіанти відповідей

лісосоми

рибосоми

мітохондрії

комплекс Гольджі

Запитання 14

Як називається сукупність реакцій біологічного синтезу речовин, необхідних для життєдіяльності організму?

варіанти відповідей

енергетичний обмін

пластичний обмін

основний обмін

баластний обмін

Запитання 15

 З'ясуйте, чітка послідовність яких молекул визначає властиву всім організмам систему збереження спадкової інформації - генетичний код?

варіанти відповідей

амінокислот

нуклеотидів

азотистих основ

фосфоліпідів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест