Обмін речовин і перетворення енергії в клітці.

Додано: 21 жовтня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 127 разів
10 запитань
Запитання 1

1. Сукупність реакцій біосинтезу, що відбуваються в організмі:

варіанти відповідей

Асиміляція

Дисимиляція

Катаболізм

Метаболізм

Запитання 2

Утворюють органічні речовини з неорганічних, з використанням неорганічного джерела Карбону та енергії світла

варіанти відповідей

Гетероторфи

Фотоавтотрофи

Хемоавтотрофи

Всі живі істоти

Запитання 3

Енергія яких променів у більшій кількості необхідна для світової фази фотосинтезу?

варіанти відповідей

Червоних та синіх

Жовтих та зелених

Зелених та червоних

Синіх та фіолетових

Запитання 4

Де розташовані фотосинтетичні пігменти?

варіанти відповідей

В мембранах тилакоїдів

В порожнині тилакоїдів

В стромі

У межмембранному просторі хлоропласту

Запитання 5

Де відбуваються реакції темнової фази фотосинтезу?

варіанти відповідей

В мембранах тилакоїдів

В полості тилакоїдів

В стромі хлоропластів

У межмембранному просторі хлоропласту

Запитання 6

Під час фотосинтезу звідки відбувається віділення кисню О2 ?

варіанти відповідей

СО2

Н2О

СО2 та Н2О

С6Н12О6

Запитання 7

Які ферменти забезпечують гліколіз?

варіанти відповідей

Ферменти травної системи та лізосом

Ферменти цитоплазми

Ферменти цикла Кребса

Ферменти дихального ланцюга

Запитання 8

Окисним фосфоролюванням є процес:

варіанти відповідей

розщеплення глюкози

синтез АТФ з АДФ та Ф у мітохондріях

анаеробний гліколіз

приєднання ортофосфорної кислоти до глюкози

Запитання 9

Обмін речовин та перетворення енергії, що відбуваються в клітинах всіх живих организмів, свідчить про те, що клітина - одиниця....

варіанти відповідей

будови организмів

життєдіяльності организмів

розмноження организмів

генетичної інформації

Запитання 10

Які процеси відбуваються в клітинах бактерій хемосинтетиків та фотосинтетиків

варіанти відповідей

синтез органічних речовин з неорганічних

фосфоролювання АДФ

виділення свободного кисню

фотолиз молекул води

утворення полимерів з мономерів

накопичення електронів на мембранах тілакоїдів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест