11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Обмін речовин та енергії

Додано: 8 червня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Обмін речовин - це:

варіанти відповідей

сукупність хімічних перетворень, які відбуваються в клітинах та забезпечують їхній ріст, життедіяльність і відтворення

синтез складних органічних сполук з більш простих ха рахунок енергії макроергічних зв'язків

розщеплення складних органічних речовин на більш простіши

Запитання 2

Аеробні організми - це:

варіанти відповідей

організми, які можуть існувати без кисню

організми, які можуть існувати тільки за наявності достатнього вмісту кисню

організми, які здатні до життя в широкому діапазоні концентрацій кисню

Запитання 3

Анаболізм - це:

варіанти відповідей

енергетичний обмін

синтез

розпад

пластичний обмін

Запитання 4

Катаболізм - це:

варіанти відповідей

енергетичний обмін

розпад

пластичний обмін

синтез

Запитання 5

Скільки молекул АТФ утворюється під час анаеробного етапу енергетичного обміну?

варіанти відповідей

18

38

2

36

Запитання 6

Скільки молекул АТФ утворюється під час аеробного етапу енергетичного обміну?

варіанти відповідей

36

38

18

2

Запитання 7

Скільки молекул АТФ утворюється у підсумку в повному циклі гліколізу?

варіанти відповідей

2

36

38

18

Запитання 8

Фотосинтез - це:

варіанти відповідей

процес перетворення сонячного світла на енергію хімічних зв'язків і синтезу неорганічних сполук з органічих

процес перетворення сонячного світла на енергію хімічних зв'язків

процес перетворення сонячного світла на енергію хімічних зв'язків і синтезу орагінчних сполук з неорганічних

процес синтезу органічних сполук

Запитання 9

Де відбувається світлова фаза фотосинтезу?

варіанти відповідей

у тілакоїдах хлоропластів

у матріксі

на зовнішній мембрані

у мітохондріях

Запитання 10

Синтез білка складається з наступних етапів:

варіанти відповідей

транскріпція іРНК на матриці ДНК

транспорт іРНК через ядерні пори в цитоплазму клітини

формування комплексу іРНК з великою і малою субодиницями рибосом

трансляція

посттрансляційні модифікації синтезованої білкової молекули

Запитання 11

Що є основою біохімічних процесів усіх організмів, які мають клітинне дихання?

варіанти відповідей

цикл Кальвіна

цикл Кребса

цикл Моргана

цикл трикарбонових кислот

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест