19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Обмін речовин та перетворення енергії.Розщеплення органічних речовин.Дихання

Додано: 24 листопада 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
25 запитань
Запитання 1

Які організми називають автотрофами?

варіанти відповідей

синтезують органічні речовини з неорганічних

використовують енергію готових органічних речовин

мають змішаний тип живлення

всі відповіді вірні

Запитання 2

Гетеротрофи використовують органічні речовини, створені:

варіанти відповідей

рослинами;

бактеріями;

грибами;

іншими організмами.

Запитання 3

Розщеплення, розпад органічних сполук - це.

варіанти відповідей

анаболізм

катаболізм

Запитання 4

Гетеротрофами є:

варіанти відповідей

майже всі тварини;

гриби;

більшість бактерій;

деякі рослини;

всі відповіді вірні.

Запитання 5

Рослини-гетеротрофи:

варіанти відповідей

не мають хлорофілу;

частково мають хлорофіл;

паразитують в організмі хазяїна;

всі відповіді вірні.

Запитання 6

Шляхи перетворення їжі гетеротрофами:

варіанти відповідей

перетравлення і всмоктування;

перетравлення і асиміляція;

перетравлення, всмоктування і асиміляція.

Запитання 7

Метаболічні шляхи, що зазвичай відносять до анаболізму, пов’язані з

варіанти відповідей

розщепленням молекул їжі

утворенням неорганічних речовин із універсальних мономерів

утворенням малотоксичних продуктів обміну речовин

реакціями, що сприяють накопиченню енергії в клітині

синтезом великих і складних молекул з універсальних мономерів

Запитання 8

 Деякі ґрунтові бактерії здатні отримувати енергію в процесі окиснення сполук амонію киснем до нітритів та нітратів і при цьому синтезувати органічні речовини з вуглекислого газу. Вони є

варіанти відповідей

фототрофами

міксотрофами

хемоавтотрофами

хемогетеротрофами

фотогетеротрофами

Запитання 9

Евглена зелена за типом живлення

варіанти відповідей

фототрофами

міксотрофами

хемоавтотрофами

хемогетеротрофами

фотогетеротрофами

Запитання 10

 Хламідомонада здатна фотосинтезувати на світлі і, крім того, всмоктувати органічні речовини поверхнею тіла. На підставі цього можна дійти висновку, що хламідомонада — це

варіанти відповідей

фототрофами

міксотрофами

хемоавтотрофами

хемогетеротрофами

фотогетеротрофами

Запитання 11

 Білки-переносники кисню транспортують його в організмі з місць

варіанти відповідей

 із великим його вмістом до місць, де він утворюється

із великим його вмістом до місць, де його теж багато

із малим його вмістом до місць, де його нема

із великим його вмістом до місць, де його мало

із малим його вмістом до місць, де його багато

Запитання 12

 Для доставки кисню до клітин хребетних потрібен хімічний елемент

варіанти відповідей

 Натрій

Кальцій

Сульфур

Ферум

Фосфор

Запитання 13

Які органічні речовини є основним джерелом енергії в організмі?

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

Запитання 14

Під час розщеплення 1г жиру вивільняється енергії

варіанти відповідей

17.2 кДж

17.6 кДж 

36.8 кДж

38.9 кДж

Запитання 15

Білки в оганізмі розкладаються до

варіанти відповідей

моносахаридів

амінокислот

води

жирних кислот

Запитання 16

Сукупність поцесів надходження до оранізму поживних речовин їх перетворення та виведення на зовні продуктів обміну називають

варіанти відповідей

метаболізм

анаболізм

катаболізм

асиміляція

Запитання 17

Де проходить кисневий етап енергетичного обміну

варіанти відповідей

мітохондріях

хлоропластах

ядрі

лізосомах

Запитання 18

Який процес метаболізму в середині клітини відбувається з виділенням енергії та накопиченням її у вигляді АТФ?

варіанти відповідей

асиміляція

катаболізм

анаболізм

 транскрипція

Запитання 19

Який етап клітинного дихання відображає рівняння

С6 Н12 О6 + 2Н3 РО4+2АДФ →2 С3 Н6 О3 + 2АТФ +2Н2 О + 200кДж


варіанти відповідей

підготовчий

безкисневий

кисневий

фотосинтез

Запитання 20

Гліколіз - це процес етапу енергетичного обміну:

варіанти відповідей

 підготовчого;

кисневого;

безкисневого.

Запитання 21

В результаті гліколізу під час безкисневого етапу клітинного дихання утворюються такі продукти:

варіанти відповідей

2 молекули пірувату (піровиноградної кислоти)

1 молекула глюкози

Ацетил-КоА

СО2

Запитання 22

З чого, фактично, утворюється вуглекислий газ, який виділяють живі організми при диханні?

варіанти відповідей

Із поживних речовин (білки, жири, вуглеводи)

Із повітря

Із кисню

Із вітамінів

Запитання 23

За відсутності кисню піруват, який утворився внаслідок гліколізу з глюкози, може вступати в процес

варіанти відповідей

Бродіння

Запасання

Цикл Кребса

Окисне фосфорилювання

Запитання 24

Організми, які використовують енергію сонця для синтезу органічних речовин, називаються...

варіанти відповідей

Хемоавтотрофи

Фотоавтотрофи

Гетеротрофи

Сапротрофи

Запитання 25

Крохмаль в оганізмі розкладаються до

варіанти відповідей

моносахаридів

амінокислот

води

жирних кислот

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест