Образотворче мистецтво з методикою навчання

Додано: 12 квітня 2019
Предмет: Образотворче мистецтво
Тест виконано: 423 рази
30 запитань
Запитання 1

Специфічною формою відображення дійсності в мистецтві, основним продуктом художньої творчості, який характеризується особливою здатністю естетичного впливу на людину є

варіанти відповідей

 художній стиль

художній смак

художній образ

художній матеріал

Запитання 2

Метою художнього виховання є

варіанти відповідей

формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій, гуманістичних ідеалів, принципів, почуттів

формування розумових здібностей та якостей особистості, наукового світогляду

формування моральних якостей та норм поведінки, моральної культури особистості

формування вміння сприймати, розуміти та оцінювати твори мистецтва, та естетичної свідомості

Запитання 3

Першим етапом у художній творчості школяра є

варіанти відповідей

творчий підхід

творчий ритм

творчий задум

творчий інтерес

Запитання 4

Методи навчання молодших школярів образотворчого мистецтва передбачають

варіанти відповідей

систему дій педагога, який організовує ігрову діяльність дітей, спрямовану на засвоєння елементарних знань про природу, мовленнєвий розвиток та розвиток дитячої творчості

способи взаємодії педагога та дітей у практичній діяльності, спрямовані на засвоєння знань графічної грамоти, розвиток зображувальної діяльності

систему педагогічних положень, спрямованих на засвоєння учнями знань про різні види мистецтва та використання їх у дитячій життєдіяльності

способи взаємодії педагога з дітьми та батьками, спрямовані на розвиток естетичних почуттів та емоційних переживань дітей у ході ознайомлення з творами мистецтва

Запитання 5

Сюжетне малювання поділяють на такі види

варіанти відповідей

малювання на теми та ілюстративне малювання

малювання по пам‘яті та малювання на теми

ілюстративне малювання та малювання по пам‘яті

ілюстративне малювання та декоративне

Запитання 6

В якому з даних поєднань порушена послідовність операцій в процесі засвоєння знань школярами

варіанти відповідей

осмислення, розуміння, узагальнення і систематизація знань, сприймання, застосування знань на практиці

сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення і систематизація знань, застосування знань на практиці

Запитання 7

З чого складається ґрунтовна підготовка учнів до сюжетного малювання?

варіанти відповідей

спостереження об‘єктів і предметів, прослухування літературних і музичних творів, ігрової діяльності, перегляд кіно-, телефільмів, лялькового і тіньового театрів

прослухування літературних і музичних творів, ігрової діяльності, перегляд кіно-, телефільмів, лялькового і тіньового театрів, розглядання картин та ілюстрацій

перегляд кіно-, телефільмів, лялькового і тіньового театрів, спостереження об‘єктів і предметів, прослухування літературних і музичних творів, ігрової діяльності

спостереження об‘єктів і предметів, прослухування літературних і музичних творів, розглядання картин та ілюстрацій, перегляд кіно-, телефільмів, лялькового і тіньового театрів

Запитання 8

Один з видів народної художньої творчості – це прикраси, що вирізують з білого або кольорового паперу

варіанти відповідей

мальованка

аплікація

витинанка

орігамі

Запитання 9

Один з видів образотворчого мистецтва, що полягає у вирізуванні і накладанні різних форм і закріпленні їх на іншому матеріалі, який прийнято за фон – це

варіанти відповідей

аплікація

ниткографія

печворк

витинанка

Запитання 10

Стилізований художній візерунок (прикраса), що характеризується ритмічністю, повторенням однакових або чергування різних елементів візерунку – це

варіанти відповідей

 силует

гравюра

орнамент

монотипія

Запитання 11

Основні вимоги до творів мистецтва, що використовуються у початковій школі

варіанти відповідей

реалістичність, виразність, зрозумілість, тематична одноманітність, конкретність

виразність, естетичність, абстрактність, зрозумілість, тематична різноманітність

зрозумілість, виразність, абстрактність, тематична різноманітність, реалістичність

реалістичність, виразність, зрозумілість, конкретність, тематична різноманітність

Запитання 12

До якого педагогічного поняття належать способи роботи вчителя та учнів, за допомогою яких засвоюються знання, формуються вміння, розвиваються пізнавальні здібності?

варіанти відповідей

принципи навчання

організаційні форми навчання

зміст освіти

Запитання 13

Вид наочності, який полягає у використанні на уроках творів живопису, прикладів з художньої літератури, документів, моделей, макетів та ін. – це

варіанти відповідей

демонстрація

ілюстрація

інструктаж

дослідження

Запитання 14

Основним державним документом, що визначає обсяг і зміст навчального матеріалу, коло знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти учні, є

варіанти відповідей

посібник

план

підручник

програма

Запитання 15

Важливою умовою ефективного використання демонстраційного матеріалу на заняттях є керівництво з боку вчителя

варіанти відповідей

сприйманням учнями демонстраційних об‘єктів, трудових дій, зображень

оцінюванням учнями демонстраційного матеріалу, зображень

контролем за виконанням практичних дій учнів у зображувальній діяльності

систематизацією демонстраційного матеріалу, зображень для учнів

Запитання 16

Яка форма організації пізнавальної діяльності школярів допомагає більш повно розкрити окрему тему програми, глибше ознайомити з видами образотворчого мистецтва

варіанти відповідей

практичне заняття

індивідуальне заняття

навчальна екскурсія

виставка робіт

Запитання 17

Аплікацію як вид образотворчого мистецтва класифікують за такими групами

варіанти відповідей

сюжетна, предметна, тематична

предметна, декоративна, тематична

тематична, предметна, сюжетна

 предметна, сюжетна, декоративна

Запитання 18

Методика «поліхудожньої освіти» передбачає

варіанти відповідей

диференціацію навчання

інтеграцію видів мистецтва

оцінювання творів мистецтва

індивідуалізацію навчання

Запитання 19

Які основні види образотворчого мистецтва вам відомі?

варіанти відповідей

живопис, лірика, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво

живопис, графіка, музика, декоративно-ужиткове мистецтво

живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво

живопис, лірика, графіка, скульптура

Запитання 20

За видами скульптура поділяється на

варіанти відповідей

анімалістичну; монументальну; декоративну

монументальну, декоративну, станкову

станкову, побутову, монументальну

портретну, станкову, анімалістичну.

Запитання 21

В основі всіх видів образотворчого мистецтва полягає

варіанти відповідей

лінія

штрих

тон

малюнок

Запитання 22

Жанр образотворчого мистецтва, що в перекладі з французької мови означає «мертва природа» – це

варіанти відповідей

плакат

натюрморт

пейзаж

вітраж

Запитання 23

Мистецькі твори батального жанру – це зображення

варіанти відповідей

сцен повсякденного життя

подій минулого

предметів, квітів

військових сцен

Запитання 24

Силует архітектурної споруди називається

варіанти відповідей

офорт

образ

абрис

панно

Запитання 25

Інтер’єр – це

варіанти відповідей

житлова споруда, що відноситься до народної архітектури

внутрішня частина архітектурної споруди, приміщення

зображення природи, міст, архітектурних споруд

образно-композиційна будова художнього твору

Запитання 26

Мистецтво створення об’ємних художніх творів засобами різьблення, ліплення чи відливання - це

варіанти відповідей

архітектура

живопис

скульптура

графіка

Запитання 27

Визначте найбільш доцільну для молодших школярів структуру компонентів для сприймання і оцінювання творів побутового жанру

варіанти відповідей

визначення головних та другорядних героїв, опис явищ природи, власна інтерпретація сюжету, аналіз композиційного рішення, відповідність реальності, визначення художньої техніки, виявлення загального настрою, висловлювання особистого враження від твору

власна інтерпретація сюжету, опис місця події, визначення головних та другорядних героїв, опис явищ природи, аналіз композиційного рішення, відповідність реальності, оцінка колірного рішення, визначення художньої техніки, виявлення загального настрою, висловлювання особистого враження від твору

Запитання 28

Мистецтво створення будівельних споруд

варіанти відповідей

скульптура

архітектура

мануфактура

гравюра

Запитання 29

Основою якої навчальної програми є інтеграція змісту трудового навчання і образотворчого мистецтва

варіанти відповідей

 «Художнє довкілля»

«Художня праця»

«Художня культура»

«Художнє декорування»

Запитання 30

До спеціальних принципів організації позаурочної роботи з образотворчого мистецтва відносять

варіанти відповідей

безперервність

наступність

зв‘язок теорії з практикою

добровільність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест