19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Оцінювання досягнення компетентностей з теми «БД»

Додано: 8 лютого
Предмет:
12 запитань
Запитання 1

структурована сукупність даних, які відображують стан об'єктів певної предметної області та зв'язки між ними - це?

варіанти відповідей

СКБД

ПО

БД

структура БД

Запитання 2

Оберіть наповнення БД

варіанти відповідей

Викладач має прізвище, ім'я, по батькові

Пилипчук Олександр Павлович 1964 р. н. читає математику та інформатику

У ліцеї багато груп та учнів

Шестопалов Євген Анатолійович 1937 р. н. читає хімію та біологію

У ліцеї є такі групи: ОС-11, КС-11, ТС-11, ТМ-11

Запитання 3

Система керування базами даних (СКБД) -це?

варіанти відповідей

Програма

БД

Предметна область

Модель даних 

Запитання 4

Як називається СУБД пакету Microsoft Office?

варіанти відповідей

 Excel

FoxPro

Access

 Word

Запитання 5

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

атрибути

відношення

сутності

Запитання 6

Основними об'єктами в базах даних Access є: 

варіанти відповідей

таблиці

поля

запити

звіти

сутності

ключові поля

форми

Запитання 7

Сутності в моделі «сутність-зв'язок» позначаються ?

варіанти відповідей

квадратами

ромбами

прямокутниками

трапеціями

Запитання 8

Групу зв'язано з учнем зв'язком?

варіанти відповідей

« багато-до-одного»

« багато-до-багатьох»

« один-до-одного »

«один-до-багатьох»

Запитання 9

Зв'язок «викладач навчає групу »?

варіанти відповідей

«один-до-одного» 

«багато-до-багатьох» 

«один-до-багатьох» 

«багато-до-одного» 

Запитання 10

До якого типу належить СУБД Access?

варіанти відповідей

мережева

реляційна

ієрархічна

розподілена

Запитання 11

Якi типи зв'язкiв можуть iснувати мiж таблицями бази даних?

варіанти відповідей

"один" до "одного", "один" до "двох" i "один" до "багатьох"

"один" до "жодного", "один" до "двох" i "багато" до "багатьох"

 "один" до "кожного", "кожен" до "багатьох" i "багато" до "всiх"

 "один" до "одного", "один" до "багатьох" i "багато" до "багатьох"

 "один" до "одного", "багато" до "одного" i "багато" до "багатьох"

Запитання 12

Які особливості має реляційна база даних?

варіанти відповідей

Вузли утворюють ієрархію 

Таблиці взаємопов’язані 

Складається з таблиць 

Має вузли, рівні, зв’язки 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест