Одноклітинні еукаріоти (Найпростіші та водорості)

Додано: 8 листопада 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

Що властиве для еукаріотів?

варіанти відповідей

Наявність ядра.

Наявність клітинної оболонки.

Лише одноклітинні організми.

Наявність цитоплазми.

Запитання 2

Чому інфузорія, амеба, та багато інших Найпростіших називають одноклітинними твариноподібними організмами?

варіанти відповідей

Бо тіло складається лише з однієї клітини і живляться автотрофно, як тварини.

Бо тіло складається з колонії клітин, які живляться гетеротрофно, як тварини.

Бо тіло складається лише з однієї клітини і вони живляться гетеротрофно, як тварини.

Це тверждення помилкове.

Запитання 3

Для якого одноклітинного організму притаманні псевдоподії?

варіанти відповідей

Амеби

Інфузорії

Хламідомонади

Вольвокса

Запитання 4

Яку функцію виконує травна вакуоля в одноклітинних?

варіанти відповідей

Виключно виведення неперетравлених решток назовні.

Захоплення їжі із навколишнього середовища.

Перетравлення захоплених часток їжі і виведення неперетравлених решток назовні.

Зберігання поживних речовин про запас.

Запитання 5

Процес захоплення дрібних оргнізмів або твердих часток їжі шляхом впинання мембрани та цитоплазми одноклітинними - це

варіанти відповідей

Піноцитоз

Фагоцитоз

Коньюгація

Брунькування

Запитання 6

Скоротлива вакуоля - це органела, яка є в клітинах прісноводних еукаріотів і виконує функцію

варіанти відповідей

регулювання кількості їжі в клітині

регулювання кількості повітря в клітині

регулювання кількості води в клітині

регулювання кількості запасних речовин в клітині

Запитання 7

............ - це структура, яка уторюється при злитті чоловічої та жіночої гамети. Утворюється лише при статевому розмноженні.

варіанти відповідей

Ядро

Рибосома

Зигота

Спора

Запитання 8

При якому процесі розмноження бере участь лише одно клітина?

варіанти відповідей

При статевому.

При утворенні псевдоподій.

При коньюгації.

При нестатевому.

Запитання 9

На малюнку зображенні одноклітинні водорості, а саме:

варіанти відповідей

1) Євглена зелена, 2) Хлорела.

1) Євглена зелена, 2) Хламідомонада.

1) Хлорела, 2) Вольвокс.

1) Хламідомонада, 2) Навікула

Запитання 10

Чим одноклітинні водорості подібні до рослин?

варіанти відповідей

Способом живлення - автотрофи

Розмірами

Кольором

Способом розмноження

Запитання 11

Який еукаріотичний одноклітинний організм має здатність до міксотрофного живлення? (автотрофно та гетеротрофно)

варіанти відповідей

Абема

Євглена зелена

Хлорела

Навікула

Запитання 12

На малюнку зображені дуже подібні одноклітинні

варіанти відповідей

1) Навікула, 2) Хлорела

1) Хламідомонада, 2) Євглена зелена

1) Хлорела, 2) Хламідомонада

1) Хламідомонада, 2) Хлорела

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест