Одновимірнй масив даних

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 239 разів
9 запитань
Запитання 1

Що таке масив?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

Великий обсяг інформації

 Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Запитання 2

Що таке індекс?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

Порядковий номер елемента у масиві

 Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Запитання 3

Елементи масиву А[1..6] мають значення: (див. картинку)


Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора 

А[1] := А[3] + А[5]; 

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

3 5 7 8 16 13

23 5 7 8 16 13

2 5 7 8 16 13

3 5 2 8 2 13

Запитання 4

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

var A: Integer

var A: array[1..25] of Integer

type mas = array[1..25] of Integer;

var A: mas

var A: array[1..25] of Real

Запитання 5

Логічному виразу "Елементи масиву, що кратні 5 або 3" відповідає оператор...

варіанти відповідей

(A[i] mod 5 = 0) or (A[i] mod 3 = 0)

A[i] mod 2 = 1

(A[i] > 0) and (i mod 2 = 0)

i mod 2 = 0

Запитання 6

Логічному виразу "Індекс елемента масиву парний" відповідає оператор...

варіанти відповідей

(A[i] mod 5 = 0) or (A[i] mod 3 = 0)

A[i] mod 2 = 1

(A[i] > 0) and (i mod 2 = 0)

i mod 2 = 0

Запитання 7

Логічному виразу "Елемент масиву непарний" відповідає оператор...

варіанти відповідей

(A[i] mod 5 = 0) or (A[i] mod 3 = 0)

A[i] mod 2 = 1

(A[i] > 0) and (i mod 2 = 0)

i mod 2 = 0

Запитання 8

Логічному виразу "Додатні елементи масиву, які мають парні індекси" відповідає оператор...

варіанти відповідей

(A[i] mod 5 = 0) or (A[i] mod 3 = 0)

A[i] mod 2 = 1

(A[i] > 0) and (i mod 2 = 0)

i mod 2 = 0

Запитання 9

Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми?

var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer; 

begin for і := 1 to 8 do a[і] := і*3; 

k := a[1]+a[8]; …

варіанти відповідей

27

9

11

25

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест