ОЕФ 4с 09 Облік праці і заробітньої плати

Додано: 17 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 4 рази
27 запитань
Запитання 1

За рахунок яких коштів виплачується допомога з тимчасової непрацездатності?

варіанти відповідей

За перші 5 днів за рахунок підприємства, з 6-го дня – за рахунок       фонду соціального страхування

За рахунок підприємства

За рахунок фонду соціального страхування

50 % за рахунок підприємства, 50 % за рахунок фонду соціального страхування

За перші 10 днів за рахунок підприємства, з 11-го дня – за рахунок фонду  соціального страхування

Запитання 2

Допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 60% від середньої заробітної плати виплачується:

варіанти відповідей

Особам, що мають загальний трудовий стаж від 5 до 8 років

Особам, що мають загальний трудовий стаж до 5 років 

По вагітності та пологам

Особам, що мають безперервний трудовий стаж до 8 років

Особам, що мають безперервний трудовий стаж від 5 до 8 років

Запитання 3

До обов’язкових утримань з заробітної плати громадян не відносяться:

варіанти відповідей

Внески у пенсійний фонд

Внески у фонд соціального страхування на випадок безробіття

Податок з доходів фізичних осіб

Профспілкові внески

Внески у фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Запитання 4

Розмір тарифних ставок аптечних працівників залежить від:

варіанти відповідей

Рецептури аптеки

Освіти

Групи аптеки

Стажу аптеки

Товарообігу

Запитання 5

Максимальна тривалість робочого тижня для фармацевтичних працівників з приймання рецептів та відпуску лікарських засобів складає: 

варіанти відповідей

41 годину

36 годину

40 годину

42 годину

38 годину

Запитання 6

Оплата тимчасової непрацездатності в сумі 100% від середньої зарплати нараховується працівникам, які мають страховий стаж:

варіанти відповідей

До 3-х років

Понад 1 рік

Понад 8 років

До 5-ти років

Понад 2 роки

Запитання 7

Виплати за листами непрацездатності здійснюються з:

варіанти відповідей

Фонду оплати праці

Фонду соціального страхування

Фонду соціального розвитку

Фонду розвитку підприємства

Пенсійного фонду

Запитання 8

Вкажіть суму, яка не включається в сукупний доход при нарахуванні відпускних. 

варіанти відповідей

Дивіденди

Доплата за кваліфікаційну категорію   

Плата за роботу у святкові дні   

Виплати з тимчасової непрацездатності   

Доплата за суміщення професій   

Запитання 9

Відсоток утримання податку з доходів фізичних осіб становить:

варіанти відповідей

1%

20 %

0,5 %

2 %

15 %

Запитання 10

Обов’язкові утримання із заробітної плати працівника здійснюються:

варіанти відповідей

За його згодою

Без його згоди, згідно чинного законодавства 

За розпорядженням керівника підприємства

Згідно з умовами, передбаченими колективним договором

За розпорядженням організації вищого рівня

Запитання 11

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності працівника при страховому стажі до 5 років становить від посадового окладу:

варіанти відповідей

 50%

 80%

 40%

 100%

 60%

Запитання 12

Розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси, здійснюється на підставі:

варіанти відповідей

Платіжної відомості

Платіжного доручення

Розрахунково-платіжної відомості

Видаткового касового ордера

Прибуткового касового ордера

Запитання 13

Щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день надається: 

варіанти відповідей

Працівникам, старше 18 років, що навчаються на вечірніх відділеннях вищих навчальних закладів

Працівникам, старше 18 років, що навчаються на заочних відділеннях вищих навчальних закладів

Інвалідам І-ІІ груп

Інвалідам ІІІ групи

Працівникам, віком до 18 років 

Запитання 14

Яка посадова особа здійснює облік робочого часу

варіанти відповідей

Провізор в табелі обліку робочого часу

Завідувач аптекою в табелі обліку робочого часу

Завідувач аптекою або уповноважений ним працівник в табелі, який складається за кожну половину місяця і підписується завідувачем аптеки

Бухгалтер аптеки в табелі обліку робочого часу за підписом керівника

Завідувач аптекою або бухгалтер в довідці

Запитання 15

При нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності визначають сукупний заробіток за : 

варіанти відповідей

12 місяців, що передують хворобі

6 місяців, що передують місяцю в якому працівник хворів

1 місяця в якому працівник хворів

2 місяців, що передують місяцю, в якому працівник хворів

3 місяців, що передують хворобі

Запитання 16

Завідувач складає графік виходу на роботу провізора, який здійснює прийом рецептів і відпуск ЛЗ. Яка тривалість робочого часу в розрахунку на тиждень для даного працівника?

варіанти відповідей

36 год

38 год

40 год

30 год

ненормований робочий час.

Запитання 17

Під час інвентаризації провізор працювала понад норму робочого часу 2 години. Вказати розмір компенсації при погодинній системі оплати праці:

варіанти відповідей

2-кратний розмір годинної ставки

1-кратний розмір годинної ставки

1,5- кратний розмір годинної ставки

2.5-кратний розмір годинної ставки

Не належиться

Запитання 18

Фармацевт аптеки працював у святковий і відпрацьований час входив в норму робочого часу цього місяця. Який порядок доплати необхідно використовувати в даному випадку?

варіанти відповідей

За одинарними розцінками

За подвійними розцінками

У загальному порядку, як звичайний день

У розмірі одноденної ставки понад оклад

У подвійному розмірі одноденної ставки понад оклад

Запитання 19

Вкажіть випадок, коли допомога з тимчасової непрацездатності виплачується в розмірі 100%:

варіанти відповідей

По вагітності й пологах

Особам, що мають загальний виробничий стаж від 5 до 8 років

Особам, що мають загальний виробничий стаж до 5 років

Особам, що мають безперервний виробничий стаж до 8 років

Особам, що мають безперервний виробничий стаж від 5 до 8 років

Запитання 20

Наприкінці місця працівники аптеки представив до оплати лист непрацездатності, розрахунок середньомісячного заробітку буде проведений виходячи з заробітку й кількості робочих днів:

варіанти відповідей

12 місяців, що передують хворобі

6 місяців, що передують місяцю, в якому працівник хворів.

Місяця, у якому працівник хворів

2 місяців, що передують місяцю, в якому працівник хворів.

3 місяців, що передують хворобі

Запитання 21

Вид соціальної виплати, яка здійснюється за рахунок коштів фонду соціального страхування:

варіанти відповідей

Допомога по безробіттю

Допомога по вагітності і пологах

Одноразова допомога при народженні дитини

Допомога по догляду за дитиною до 3-х років

Одноразова допомога при народженні дитини , допомога по догляду за дитиною до 3-х років

Запитання 22

Одним із видів соціального страхування є допомога з тимчасової непрацездатності працівникам у звязку з доглядом за хворою дитиною. Який граничний вік дитини для отримання вказаної соціальної допомоги?

варіанти відповідей

15 років.

14 років

16 років

10 років

12 років

Запитання 23

Листок непрацездатності є підставою для розрахунку величини допомога застрахованій особі. Хто з медичних працівників не має права видати листок непрацездатності?

варіанти відповідей

Приватні лікарі

Лікарі лікуючі державних і комунальних закладів охорони здоров»я

Лікуючі лікарі протезно-ортопедичних стаціонарів

Лікарі туберкульозних диспансерів

Фельдшер у місцевостях, де відсутній лікар

Запитання 24

Спеціалісти відділу збуту фармацевтичної фірми часто виїжджають у службові відрядження. Який граничний термін перебування працівника в одному службовому відрядженні?

варіанти відповідей

Не може перевищувати 45 календарних днів.

Не може перевищувати 30 календарних днів

Не може перевищувати 5 календарних днів

Не може перевищувати 60 календарних днів

Граничний термін не встановлено

Запитання 25

Провізор аптеки перебував у службовому відрядженні. Який термін подання звіту про використання отриманих на службове відрядження грошей?

варіанти відповідей

10 робочих днів після повернення з відрядження

4 робочих днів після повернення з відрядження

3 робочих дні після повернення з відрядження

Тиждень після повернення з відрядження

Термін не встановлено

Запитання 26

Протягом місяця в аптеці витрачено 1200 грн. на оплату добових, проїзду і проживання працівників під час службових відряджень. Чи включається ця сума до складу фонду оплати праці?

варіанти відповідей

Не включається

Включається за рішенням керівника

Включається, якщо відрядження пов»язане з виконанням термінового завдання для аптеки

Включається, якщо така ситуація передбачена в колективному договорі

Включається в будь-якому разі

Запитання 27

Завідувач аптеки протягом місяця був у відрядженні двічі – один раз у Києві, другий раз – у селищі міського типу. Чи залежить мінімальна величина добових від статусу населеного пункту, до якого скеровується працівник?

варіанти відповідей

Залежить

Не залежить

На розсуд адміністрації аптеки

Не встановлена мінімальна величина добових

Це передбачається колективним договором

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест