5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Проведення інструктажів

Для вчителів, керівників гуртків

Додано: 5 червня 2019
Предмет: Основи здоров’я, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
16 запитань
Запитання 1

Відповідно яким документам розроблено "ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти", затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669.

варіанти відповідей

Кодексу цивільного захисту України 

Закону України «Про охорону праці»

Варіант 1 та варіант 2 вірні

Запитання 2

Відповідно до чого проводяться Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів та працівників закладів освіти

варіанти відповідей

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами)  (далі - Типове положення)

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 листопада 2017 року № 1514) (далі - Положення про навчання)

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017  № 526)

Запитання 3

Інструктажі з питань охорони праці із здобувачами освіти та працівниками закладів освіти проводяться відповідно до?

варіанти відповідей

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Типового положення про службу охорони праці

Обидва варіанти вірні

Запитання 4

Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться відповідно до?

варіанти відповідей

Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Положення про навчання

Обидва варіанти вірні

Запитання 5

Хто призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо?

варіанти відповідей

Завідуючий господарством

Заступник директора

Керівник закладу освіти

Запитання 6

Хто розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення навчання в кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах тощо?

варіанти відповідей

Фахівець з охорони праці.

Завідувач кабінету, лабораторії, майстерні.

Директор навчального закладу.

Запитання 7

Хто є відповідальним за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу?

варіанти відповідей

Батьки дитини.

Адміністрація навчального закладу.

Викладач, учитель, класовод, куратор групи, класний керівник, вихователь.

Фахівець з охорони праці.

Запитання 8

Чи розписуються в журналі реєстрації інструктажів учні, які інструктуються?

варіанти відповідей

Ніколи

Да, починаючи з 9 класу

Запитання 9

Коли проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності?

варіанти відповідей

Перед початком навчальних занять один раз на рік.

При зарахуванні або оформленні до закладу освіти здобувача освіти.

Кожні три місяці

Кожен семестр

Запитання 10

Де робиться запис про вступний інструктаж?

варіанти відповідей

На окремій сторінці журналу обліку навчальних занять

В журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності

В робочому блокноті

Запитання 11

Коли проводять первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності?

варіанти відповідей

На початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо

Перед початком канікул

За межами закладу освіти, де освітній процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів

Варіант 1 та варіант 2 вірні

Вірні всі три варіанти

Запитання 12

Хто проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності?

варіанти відповідей

Викладачі, вчителі, класоводи, куратори груп, класні керівники, тренери, керівники гуртків тощо

Директор навчального закладу

Фахівець з охорони праці

Запитання 13

Де реєструється первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо)?

варіанти відповідей

В щоденнику учня

В журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

В журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

Запитання 14

В яких випадках проводиться цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності?

варіанти відповідей

У разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо)

Під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, проведення науково-дослідних робіт на навчально-дослідній ділянці тощо)

Якщо дитина порушує правила поведінки у навчальному закладі

Запитання 15

В яких випадках проводиться позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти?

варіанти відповідей

У разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо

У разі порушення санітарно-гігієнічних вимог

У разі нещасних випадків

У разі запізнення на урок

У разі зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, трудового навчання, виробничої практики, професійної підготовки тощо)

Запитання 16

Як проводиться реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності?

варіанти відповідей

В журналі обліку навчальних занять

В будь-якому записнику в довільній формі

В журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності, що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест