12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Вступ. Загальні питання охорони праці.

Охорона праці

Додано: 10 вересня 2019
Предмет: Основи здоров’я, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Сучасний стан охорони праці в Україні можна охарактеризувати як такий, що викликає ...

варіанти відповідей

сумніви.

серйозне занепокоєння.

захват.

критику.

Запитання 2

Охорона праці - ...

варіанти відповідей

це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі розумової діяльності.

це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі всього життя.

це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі освітньої діяльності.

Запитання 3

Оберіть 2 правильні відповіді


Основні завдання охорони праці

варіанти відповідей

гуманізація праці;

запровадження норм гранично допустимих рівнів шкідливих виробничих факторів;

ліквідація травматизму

благоустрій приміщень

ухилення від профзахворювань

Запитання 4

Оберіть 2 правильні відповіді


Складові частини охорони праці:

варіанти відповідей

Охорона праці жінок

Основи техніки безпеки;

Електробезпека

Пожежна безпека

Запитання 5

Фактор, дія якого на працюючого при певних умовах приводить до травми або іншого раптового різкого погіршення стану його здоров'я.

варіанти відповідей

Небезпечний виробничий фактор  

Шкідливий виробничий фактор  

Запитання 6

Оберіть зайве

Предметом курсу "Охорони праці" - є вивчення ...

варіанти відповідей

факторів середовища

психологічних змін людини під час трудової активності

організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких відбувається трудова діяльність людини

правове забезпечення безпеки праці

Запитання 7

Цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої за допомогою знарядь праці вона впливає на природу, використовуючи ЇЇ з метою створення матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб - це ?

варіанти відповідей

Праця

Трудова діяльність

Дисципліна

Фізична активність

Запитання 8

На якому рівні в системі управляння охороною праці виступає суб'єктом - Кабінет Міністрів?


варіанти відповідей

на державному рівні

на галузевому рівні

на регіональному рівні

на підприємстві

Запитання 9

Середовище, де людина здійснює трудову діяльність - це?

варіанти відповідей

Робоче місце

Виробниче середовище

Виробнича зона

Місце праці

Запитання 10

Оберіть зайве


До виробничих факторів середовища , які впливають на працездатність людини відноситься ...


варіанти відповідей

нервове напруження

фізичне зусилля

температура, вологість

економічна ситуація в країні

Запитання 11

До якої групи небезпечних та шкідливих виробничих факторів відносять:

патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби) і продукти їх життєдіяльності, а також макроорганізми (рослинні і тваринні).

варіанти відповідей

Фізичних

Хімічних

Біологічних

Психофізичних

Запитання 12

Умови, за яких складається можливість дії на людину шкідливих і небезпечних факторів - це?


варіанти відповідей

Загроза

Небезпечна ситуації

Аварія

Травматизм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест