Охорона праці. Розділ_2 (гр.18, 19)

Додано: 20 жовтня 2020
Предмет:
20 запитань
Запитання 1

Робоча зона - це... 

варіанти відповідей

Простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або перебування працівника

Простір, в якому знаходяться робочі місця тимчасового перебування працівника

Сукупність фізичних, хімічних, біологічних чинників

Сукупність соціальних чинників

Запитання 2

Оберіть правильні відповіді.

Усі роботи, залежно від фізичного навантаження, поділяються на такі категорії:

варіанти відповідей

Легкі

Оптимальні

Середньої важкості

Допустимі

Важкі

Запитання 3

Робоче місце - це...

варіанти відповідей

Розміщення знарядь, предметів праці

Простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або тимчасового перебування працівників

Місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності

Запитання 4

Умови праці поділяються на:

варіанти відповідей

Два класи

Три класи

Чотири класи

Шість класів 

Запитання 5

Оберіть декілька правильних відповідей.

Якими заходами можна досягти збільшення тривалості періоду стійкої працездатності людини?

варіанти відповідей

Зміною законодавства

Вдосконаленням засобів праці та трудового процесу

Правильним поєднанням режимів праці та відпочинку

Комфортними умовами праці

Запитання 6

Оберіть правильні відповіді.

Знаки безпеки можуть бути:

варіанти відповідей

Дозвільні 

Заборонні

 

Попереджувальні

 

Приписувальні

 

Вказівні 

Запитання 7

Який колір фарбування використовують для попереджувальних знаків безпеки?

варіанти відповідей

червоний

жовтий

зелений

синій

Запитання 8

Знаки "Безпечний прохід ліворуч" та "Запасний вихід" належать до...

варіанти відповідей

заборонних знаків

попереджувальних знаків

приписувальних знаків

вказівних знаків

Запитання 9

За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на:

варіанти відповідей

аварійні

інформаційні

запобіжні

заборонні

Запитання 10

При роботі з обчислювальною технікою на користувачів діють наступні шкідливі та небезпечні фактори:

варіанти відповідей

Підвищені температура і вологість повітря робочої зони, шум, вібрація, вплив хімічних речовин, можливість ураження електричним струмом, підвищена запиленість повітря робочої зони

Напруженість, монотонність роботи, шум, недостатня освітленість робочої зони, голка, голководій, маховик, пасові передачі, можливість ураження електричним струмом

Електромагнітні поля, статична електрика, шум, незадовільна освітленість робочого місця, неправильна організація робочого місця, нервово-психічні перевантаження

Напруженість, монотонність роботи, шум, недостатня освітленість робочої зони, ураження електричним струмом

Запитання 11

Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини? 

варіанти відповідей

0-40 % 

40-60 %

60-80 %

80-100 % 

Запитання 12

Чому дорівнює оптимальна температура навколишнього повітря для людини?

варіанти відповідей

14~16°С

16~18°С

18~20°С

20~22°С

Запитання 13

Оптимальні мікрокліматичні умови такі:

варіанти відповідей

температура – 16~25С, вологість – 40-60 %, швидкість руху повітря – 0,1-0,5 м/с

температура – 18~20С, вологість – 40-60 %, швидкість руху повітря – 0,1-0,2 м/с

температура – 15~20С, вологість – 30-40 %, швидкість руху повітря – 0,1-0,3 м/с

Запитання 14

Як повинен поводити себе працівник під час надзвичайної ситуації?

варіанти відповідей

Залишити робоче місце і йти додому

Діяти рішуче, спокійно і впевнено

В паніці тікати від надзвичайної ситуації

Знати план евакуації виробничих приміщень та евакуаційні шляхи й виходи

Запитання 15

Що потрібно зробити після закінчення роботи за ПК?

варіанти відповідей

Привести в порядок робоче місце, закрити вікна всіх програм, задвинути стілець, здати викладачу всі матеріали, при необхідності вимкнути комп'ютер.


Вимкнути комп'ютер, залишити кабінет


Зібрати речі, залишити кабінет.


Запитання 16

Якщо комп'ютер не включається, необхідно:

варіанти відповідей

Самостійно перевірити живлення.


Самостійно перевірити всі перемикачі.


Повідомити про це викладачу.


Включити живлення.

Запитання 17

У якому випадку можна включати комп'ютер?

варіанти відповідей

Коли потрібно виконати завдання.


На початку заняття.

З дозволу викладача.


Коли захочу.

Запитання 18

Чи можна самостійно підключати особисті пристрої, такі як навушники, телефони, різного типу носії інформації та інші пристрої до комп'ютера?

варіанти відповідей

Можна завжди

Можна при вимкненому живленні

Можна, якщо там потрібна інформація

Не можна

Запитання 19

У якому випадку можна самостійно усувати несправності в роботі комп'ютера?

варіанти відповідей

Тільки якщо несправність незначна

Завжди

Ніколи

Запитання 20

Чи можна самостійно встановлювати на комп'ютер нове програмне забезпечення і вносити зміни у встановлені програми?

варіанти відповідей

Так. Можна завжди.


Так. Якщо програма працює не так.

Так. Якщо дуже треба.


Ні. Не можна.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест